Silesion.PL

serwis informacyjny

Modernizacja miejskich oczyszczalni ścieków: ważne inwestycje dla Katowic

Modernizacja miejskich oczyszczalni ścieków w Katowicach

Chociaż na co dzień nie wzbudzają zainteresowania większości mieszkańców, to ich personel 24 godziny na dobę dba o to, by zapewnić tysiącom katowiczan komfort oraz bezpieczne środowisko. Mowa o oczyszczalniach, do których trafiają produkowane przez nas ścieki. Z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie metod oczyszczania ścieki są uwalniane od wszelkich niebezpiecznych substancji i zanieczyszczeń. Jednak, żeby te obiekty mogły pracować na najwyższym poziomie, muszą być poddawane ciągłej modernizacji.

Za modernizację i rozwój miejskich oczyszczalni, podobnie jak za sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, odpowiada należąca do miasta spółka Katowickie Inwestycje S.A. To ona realizuje kolejne działania inwestycyjne na terenie oczyszczalni ścieków: Podlesie, Panewniki i Gigablok. Dzięki takim działaniom te obiekty – których przepustowość dobowa wynosi od około 10 tys. metrów sześciennych do około 40 tys. metrów sześciennych – stają się nowoczesnymi obiektami wykorzystującymi sprawdzone i skuteczne technologie. To konieczne, by mogły działać zgodnie z polskimi, ale też europejskimi wymaganiami.

Przede wszystkim inwestycje dotyczą przebudowy, rozbudowy oraz modernizacji obiektów. Konsekwentnie doposażamy obiekty w nowoczesną infrastrukturę techniczną i wymieniamy urządzenia na te, które są bardziej wydajne, a jednocześnie zużywają mniej energii elektrycznej. Ważna jest także poprawa warunków eksploatacyjnych i komfortu pracy pracowników oczyszczalni – tłumaczy Mariusz Słaboń, dyrektor ds. realizacji inwestycji w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Oczyszczalnie będą produkować energię na swój użytek

Ostatnie z realizowanych zadań na obiektach oczyszczalni obejmują również poprawę ich efektywności energetycznej poprzez produkcję tzw. zielonej energii – pochodzącej ze źródeł odnawialnych – i zbliżenie ww. obiektów do uzyskania samowystarczalności energetycznej. Na wszystkich trzech obiektach planowane jest uruchomienie farm fotowoltaicznych, których łączna moc wyniesie 1,1 MW. Ponadto na oczyszczalni ścieków Gigablok obecnie trwa montaż nowej wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 400kW. Będzie ona produkować energię z biogazu, uzyskiwanego w wyniku fermentacji osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Odzyskana ze ścieków energia posłuży do wspomagania energetycznego pracy oczyszczalni.

Kolejne inwestycje z myślą o wydajności, zdrowszym środowisku i oszczędnościach

Cała infrastruktura kanalizacyjna wymaga ciągłych nakładów pracy i nie inaczej jest w przypadku oczyszczalni. Planowane w najbliższej przyszłości inwestycje mają przede wszystkim dotyczyć bardziej efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych lub ich unieszkodliwiania. W przypadku oczyszczalni ścieków Gigablok – gdzie powstaje instalacja kogeneracyjna – działania mają objąć też zwiększenie produkcji biogazu, który powstaje z osadów ściekowych. Z jednej strony umożliwi to uzyskanie jeszcze lepszych efektów oczyszczania ścieków, a z drugiej strony pozwoli produkować jeszcze więcej energii i tym samym kupować jej mniej od dostawców zewnętrznych. To przyniesie zarówno wymierne oszczędności eksploatacyjne, jak również skuteczniejszą i bardziej efektywną ochronę środowiska

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024