Silesion.PL

serwis informacyjny

Miasto Katowice przygotowuje się do modernizacji ul. Wieżowej

Rozpoczynają się przygotowania do modernizacji ulicy Wieżowej w Kostuchnie. Kluczowym celem inwestycji ma być usprawnienie połączeń drogowych w dzielnicy pomiędzy jej północną częścią, czyli osiedlami w rejonie ul. Bażantów a głównym układem drogowym.

Wstępny plan modernizacji ulicy Wieżowej zakłada wybudowanie ronda przy skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Szarych Szeregów. Wzdłuż ulicy Wieżowej, na odcinku od ronda w stronę ulicy Bażantów, oprócz szerokiej na 6 metrów jezdni, powstać ma pas zieleni z miejscami postojowymi i zjazdami. Następnie pas zieleni się skończy a dalej poprowadzona zostanie droga wraz z chodnikiem ze zjazdami.

– W obecnej sytuacji prawnej proponowane rozwiązanie, w mojej ocenie jest niezbędne i optymalne pod wieloma względami. Zaznaczam, że analizując potencjalne warianty takiego połączenia brano pod uwagę wszystkie możliwie aspekty. Modernizacja ul. Wieżowej jest takim rozwiązaniem, które daje szerokie możliwość modyfikacji, gdyż w większości przebiega po terenach miejskich. Pozwala zatem na zastosowanie wielu rozwiązań tzw. „towarzyszących”, takich jak modyfikacja trasy przebiegu, budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców, wykonanie nasadzeń zieleni – w tym montaż zielonych ekranów, możliwość instalowania elementów małej architektury itp. – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. – Przewiduje się, że zmodernizowana ulica na jej całym przebiegu będzie objęta ograniczeniem prędkości do 30 km/h i zakazem ruchu samochodów ciężarowych. Te będą jeździć ul. Armii Krajowej i ul. Szarych Szeregów – jak dotychczas – dodaje.

Miasto zainicjowało serię bezpośrednich spotkań z mieszkańcami ul. Wieżowej, które zakończą się  30 marca. Informacja o modernizacji ul. Wieżowej przekazana została także Radzie Dzielnicy nr 21 Kostuchna.

Przypomnijmy, że w 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które wskazały, że mieszkańcy oczekują inwestycji drogowych w swoim miejscu zamieszkania i przychylają się do propozycji połączenia ulicy Bażantów z Szarych Szeregów. Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych okolicy poprzez budowę nowej drogi przebiegającej poza terenem osiedla popierało 65,6% respondentów, z czego prawie 25% zdecydowanie popierało ten pomysł. Niemal 46% respondentów mieszkających na Osiedlu Bażantowo zdecydowanie popierało pomysł budowy nowej drogi, co wraz z osobami „raczej popierającymi” to działanie daje poparcie na poziomie 78,69%. W pozostałych rejonach odsetek ten to 83,08% (Kostuchna) i 60,16% (Osiedle Odrodzenia). Biorąc pod uwagę powyższe jak również intensywny rozwój inwestycyjny południa Katowic zdecydowano się na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia. 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

5 2 Głosowania
Ocena artykułu

1 Komentarz
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze

I 50 progów zwalniających od razu zaprojektować!!