Silesion.PL

serwis informacyjny

Metropolia rozstrzygnęła przetarg na grupowy zakup gazu. Dostawy z PGNiG

GZM Gornoslasko Zaglebiowskiej Metropolia

Za ok. 84 mln zł spółka PGNiG Obrót detaliczny dostarczy blisko 198,7 gigawatogodzin (GWh) gazu dla grupy zakupowej utworzonej przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię. Zakup został podzielony na dwa warianty- roczny i dwuletni.  Ceny mieszczą się w kwocie, która została zaplanowana na poziomie ok. 89 mln zł na realizację tego zamówienia. Niemniej są one niemal dwukrotnie wyższe w porównaniu do cen, które zostały zawarte w ramach poprzedniego, wspólnego zakupu.

W przetargu ogłoszonym na początku listopada b.r. wpłynęła jedna oferta PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. . Po jej przeanalizowaniu komisja przetargowa w dniu 1 grudnia b.r. zdecydowała o rozstrzygnięciu postępowania.

Wartość oferty na sprzedaż blisko 198,7 gigawatogodzin godzin gazu dla grupy zakupowej liczącej 32 gminy wynosi ok. 84,3 mln zł.  W tej liczbie 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022 – 2023. Zakupią one łącznie ok. 97,2 GWh. W drugim wariancie występuje 17 gmin. W 2022 roku zakupią one ok. 101,5 GWh gazu. Na podjęcie przez gminy takich decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca dynamiczne wzrosty cen. Wartość dwuletniej sprzedaży wynosi ok. 38 mln zł, rocznej natomiast ok. 46,3 mln zł.

Przedstawione kwoty wskazują wzrost cen za gaz w porównaniu z obowiązującą stawką dla obecnej Grupy Zakupowej Gazu na lata 2020-2021. W przypadku umowy dwuletniej oznacza to wzrost o 196,4% a rocznej 259,5 %.

Jak będą się kształtować koszty w jednostkowym przeliczeniu na kilowatogodzinę?  W obecnej grupie zakupowej na lata 2020-2021 stawka wynosi 8,959 gr/kWh. W przypadku gmin, które zdecydowały się na roczny zakup, cena wzrośnie do 32,206 gr/kWh. Gminy z umową dwuletnią będą płacić 26,558 gr/kWh.

Rozstrzygnięty przetarg to realizacja drugiego grupowego zakupu gazu, realizowanego przez Metropolię. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 roku. Realizacja tego zamówienia potrwa do końca bieżącego roku.

Dodajmy, że na początku  listopada b.r. rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, realizując tym samym wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024