Silesion.PL

serwis informacyjny

Live prosto z klatki. KSW 47

Sobotnia gala KSW 47 zapowiada się niezwykle interesująco.

W łódzkiej Atlas Arenie zobaczymy m.in pojedynki Mariusza Pudzianowskiego, Tomasza Narkuna czy Borysa Mańkowskiego. Oprócz szerokiego wachlarza zakładów prematch bukmacher Fortuna proponuje podczas tej gali również specjalną ofertę LIVE.

Fani MMA, którzy zdecydują się spróbować swoich sił w typowaniu walk KSW 47 na żywo mogą zawalczyć o atrakcyjne nagrody.

Zasady promocji “Obstawiaj KSW na żywo i zgarnij bonus

  • Czas trwania: 23.03.2019
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna
  • Oferta: LIVE
  • Typ kuponu: min. SOLO, AKO, MAXIKOMBI
  • Warunek: min. 1 zdarzenie na kuponie musi być związane z galą KSW 47
  • Zwycięzcy: 10 graczy, którzy w czasie trwania promocji wykona największy obrót
  • Nagroda: Karta przedpłacona do sieci sklepów Media Expert o wartości 500 PLN

Nie masz jeszcze konta w Fortunie? Zarejestruj się przez TEN specjalny link i odbierz zakład bez ryzyka do 120 zł + 20 PLN na zakłady + bonus od depozytu do 1000 PLN

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających warunki promocji. Nagroda pieniężna zostanie przypisane do konta gracza 25 marca

REGULAMIN PROMOCJI „Obstawiaj KSW na żywo i zgarnij bonus”

obowiązujący w dniu 23.03.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży premiowej dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Obstawiaj KSW na żywo
i zgarnij bonus” zwanego dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-629, REGON:
070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej także
„Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych,
z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla wybranych zarejestrowanych klientów Organizatora
zawierających zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną, którzy
otrzymali informację na temat promocji drogą mailową, sms-ową lub poprzez pop-up na stronie oraz
którzy potwierdzili chęć wzięcia udziału w promocji klikając w przycisk akceptacji w okienku pop-up,
pojawiającym się stronie Organizatora.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniu 23.03.2019 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1. w dniu jego obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację mobilną
Organizatora zakład lub zakłady w ofercie Live;
3.3.2. zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie związane z
galą KSW 47, która odbędzie się 23.03.2019;
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO, Maxikombi.
3.4. Dziesięciu graczy, którzy w czasie trwania Promocji, zrobią największy obrót, otrzyma nagrodę
rzeczową w postaci karty przedpłaconej do sieci sklepów Media Expert o wartości 500 PLN.
3.5. Obrót, o którym mowa w pkt. 3.4, oznacza sumę stawek (środków) przeznaczonych na zawarcie
zakładów, o których mowa w pkt. 3.3, z uwzględnieniem wartości podatku.
3.6. W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć taki sam obrót, pod uwagę będzie brany całkowity kurs
wszystkich kuponów spełniających warunki Promocji, o których mowa w pkt. 3.3
3.7. Promocja nie obejmuje kuponów anulowanych, unieważnionych lub zakładów zawartych w ramach
oferty Ekspert + lub Hit Dnia.
3.8. Promocja dotyczy wyłącznie zakładów postawionych w dniu 23.03.2019 w ofercie Live.
3.9. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania nagrody, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up w dniu 25.03.2019
3.10. Nagrody dla graczy, o których mowa w pkt. 3.4, zostaną przesłane na wskazany przez gracza adres.
3.11. W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od dnia
wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza pierwszą 10-
tką
3.12. Lista zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni, zostanie umieszczona na www.efortuna.pl w dniu
25.03.2019
3.13. Lista zwycięzców, o której mowa w ppkt. 3.12, będzie zawierać wyłącznie numery umów przypisane do
każdego gracza.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie
14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby
zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy
obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024