Silesion.PL

serwis informacyjny

Liczba akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w ramach wezwania na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V.

Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. – komunikat

Komunikat Erste Securities Polska S.A. działającego jako podmiot pośredniczący w ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 stycznia 2018 r. przez Fortbet Holdings Limited wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 354.543 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. („Spółka”), które zostały nabyte w ramach transakcji na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej i były zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na koniec drugiego dnia kalendarzowego po dniu ogłoszenia wezwania tj. na koniec dnia 5 stycznia 2018 r. uprawniających łącznie do 354.543 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 0,68% kapitału zakładowego oraz 0,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).

Erste Securities Polska S.A. informuje, że przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w ramach Wezwania w dniu 28 lutego 2018 r. było 68.504 akcje spółki Fortuna Entertainment Group N.V.

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach Wezwania zostanie przeprowadzone w dniu 5 marca 2018 r.

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

__________________________

Imię i nazwisko: Piotr Prażmo

Stanowisko: Członek Zarządu

__________________________

Imię i nazwisko: Dariusz Knapik

Stanowisko: Prokurent

Źródło: PAP Biznes

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author