Silesion.PL

serwis informacyjny

Leasys, nowy europejski podmiot w branży mobilności.

LeaSys

LeaSys

W czwartek 5 kwietnia, miała miejsce międzynarodowa prezentacja Leasys, nowej spółki w branży mobilności, specjalizującej się w operacyjnym leasingu wielomarkowym, której współwłaścicielami są Stellantis i Crédit Agricole. Leasys i Free2move Lease z flotą liczącą 828 000 pojazdów tworzą razem piąty największy europejski podmiot w sektorze, który ma ambicje uplasowania się na pozycji europejskiego lidera w zakresie usług mobilności z docelową flotą miliona pojazdów (do 2026 roku). 

Leasys to nowy podmiot w branży mobilności, który specjalizuje się w wielomarkowym leasingu operacyjnym. Spółka została założona przez Stellantis i Crédit Agricole Consumer Finance, które posiadają po 50% udziałów w firmie. Leasys to nazwa wybrana dla połączonej działalności Leasys i Free2move Lease. Obecnie Leasys działa w 11 krajach Unii Europejskiej, oferując swoje usługi poprzez różne kanały sprzedaży, w tym sieć Stellantis, niezależnych brokerów, sprzedaż bezpośrednią i kanały cyfrowe.

Leasys jest częścią grupy Stellantis i oferuje wielomarkową ofertę produktów i usług. Wraz z Free2move Lease tworzą piąty największy europejski podmiot w sektorze mobilności, z flotą liczącą 828 000 pojazdów. Ambicją nowej spółki jest osiągnięcie pozycji lidera w Europie w zakresie usług mobilności, oferując innowacyjne rozwiązania, które zapewnią klientom najlepsze doświadczenia.

Leasys oferuje szeroką gamę produktów i usług, od najbardziej tradycyjnych po najbardziej innowacyjne, w tym Be free, Miles i Unlimited, które są przeznaczone dla klientów B2B i B2C. Firma stawia na podejście wielomarkowe i wielokanałowe, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów.

„Wybór Nowej Mobilności” to hasło przewodnie nowopowstałej spółki, które stanowi przejrzystą i wiarygodną obietnicę marki dla klientów. Leasys ma także ambicje stać się „siłą napędową” podczas przejścia użytkowników na pojazdy elektryczne, oferując wynajem długoterminowy.

Konferencja online, która została zorganizowana w celu ogłoszenia konsolidacji Spółek, odbyła się jednocześnie w Rzymie i Paryżu i była transmitowana w 11 krajach europejskich, w których Spółka prowadzi działalność. Ze stolicy Francji połączyli się Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer firmy Stellantis oraz Stéphane Priami, zastępca dyrektora generalnego Crédit Agricole S.A., odpowiedzialny za usługi finansowe. Natomiast Richard Bouligny i Rolando D’Arco, odpowiednio prezes i dyrektor generalny Leasys, zabrali głos z Rzymu.

Nowa Spółka łączy to, co najlepsze w Leasys i Free2move Lease, dwóch firmach, które prowadzą działalność na rynku motoryzacyjnym, pozycjonując się wśród największych europejskich podmiotów w tym sektorze. Jednakże ta konsolidacja to coś więcej niż suma jej części. W rzeczywistości jest to upgrade w pełnym tego słowa znaczeniu, oferujący innowacyjne produkty, wysokiej jakości usługi i platformy cyfrowe dla międzynarodowych klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwiązania mobilne Leasys dostępne są dla wszystkich 14 marek Stellantis poprzez różne kanały sprzedaży. Ponadto nowa firma zapewni synergię dla Stellantis i innych spółek w ramach Grupy oraz jeden punkt kontaktu.

Rolando D’Arco, dyrektor generalny Leasys, skomentował: „Mając ambicję stania się jednym z wiodących podmiotów w Europie, opracowaliśmy solidny i odważny plan biznesowy. Jesteśmy pewni, że nasza flota osiągnie do 2026 roku liczbę miliona pojazdów, zwiększając swoją wartość o 50%. Ponadto przewidujemy, że w ciągu najbliższych czterech lat nasza międzynarodowa struktura organizacyjna wzrośnie o około 30%. Te liczby pokazują, że połączenie Leasys i Free2Move Lease nastawione jest na stałą trajektorię wzrostu”.

Wynajem długoterminowy i leasing operacyjny jako „koła napędowe” przejścia na elektryfikację 

Leasys zapewnia dużo większy wybór, dzięki czemu wynajem długoterminowy jest prawdziwą alternatywą dla zakupu pojazdu. Chociaż ta forma wynajmu znana jest od wielu lat, a rynek europejski wskazuje na pozytywny trend wzrostowy w przyszłości, nowa spółka przekształca go w zupełnie nowy zasób. Według badania przeprowadzonego przez firmę Frost & Sullivan, całkowita liczba umów leasingu i wynajmu aktywowanych w Europie odnotowała wzrost o 6,2% w 2022 roku, a według szacunków głównych instytucji zajmujących się samochodami, w ciągu 2023 roku ponownie wzrośnie, przede wszystkim dzięki sektorowi pojazdów zelektryfikowanych. W rzeczy samej, pomimo pandemii, liczba umów leasingowych na pojazdy przyjazne środowisku podwoiła się z ponad 400 000 do ponad 840 000. Ten pozytywny trend potwierdza to, co było już widoczne w latach 2020 – 2022. Dokładnym wyjaśnieniem tego wzrostu są formuły finansowania (leasing tradycyjny, leasing operacyjny i wynajem długoterminowy) – najlepsze wybory do stawienia czoła złożonym i zmieniającym się scenariuszom, takim jak przejście na pojazdy zelektryfikowane. W szczególności globalne nakierowanie na zrównoważony rozwój środowiska wpływa na coraz większy segment sektora wynajmu długoterminowego, ponieważ stanowi on doskonałe rozwiązanie dla wypróbowania pojazdów ekologicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z kosztami i nieprzewidzianymi sytuacjami oraz zapewnieniu swobodnego dostępu do tego rodzaju pojazdów. Ponadto wszystkie rozwiązania Leasys przeznaczone dla pojazdów elektrycznych i zelektryfikowanych uwzględniają zalety wynajmu z zerową emisją i mogą być dostosowane do potrzeb klienta poprzez wybór z szerokiej gamy produktów i usług ekologicznych. Jako lider w grupie, Leasys wniesie znaczący wkład w przejściu użytkowników na mobilność zrównoważoną. 

Początki zwycięskiego projektu 

Leasys jest zwieńczeniem projektu zainicjowanego pod koniec 2021 roku, kiedy to udziałowcy, CA Consumer Finance i Stellantis postanowili na nowo zdefiniować fundamenty swojej współpracy i zreorganizować strukturę usług finansowych. Stellantis sfinalizował negocjacje na wyłączność z BNP Paribas Personal Finance („BNPP PF”), Crédit Agricole Consumer Finance („CACF”) i Santander Consumer Finance („SCF”) w celu wzmocnienia strategii finansowania Grupy, aby zaoferować spójne i atrakcyjne rozwiązania dla wszystkich klientów, detalistów i dystrybutorów. 

W ramach nowej organizacji i joint venture z Crédit Agricole Consumer Finance, połączenie Leasys i Free2Move Lease pozwoliło utworzyć jedną spółkę w ramach Grupy Stellantis, która jest obecna w 11 krajach europejskich: Włoszech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Portugalii, Polsce, Luksemburgu i Austrii. Z początkową flotą 828 000 pojazdów, nowy paneuropejski podmiot w dziedzinie mobilności może również pochwalić się podejściem wielomarkowym, skoncentrowanym na targecie B2B i zajmującym się w całości wynajmem średnio- i długoterminowym. 
U podstawy tych wszystkich działań leży dokładnie określona misja – zyskania pozycji europejskiego lidera w branży usług mobilności z milionem pojazdów w swojej flocie do 2026 roku. 

Pierwszym krokiem do przyspieszenia tego wzrostu jest ogłoszenie podpisania wiążącej umowy o przejęciu ALD i działalności LeasePlan w Portugalii i Luksemburgu.

Wielokanałowość i wielomarkowość to zwycięska kombinacja, zapewniająca konkurencyjność w Europie 

Podejście wielokanałowe jest podstawą strategii Leasys, pozwalającą zapewnić najlepszą obsługę wszystkich 14 marek Stellantis. Kapilarność sieci sprzedaży i obsługi posprzedażnej Stellantis w całej Unii Europejskiej zostanie wykorzystana jako kluczowy filar strategiczny do oferowania najwyższej klasy doświadczenia klienta. Poprzez połączenie różnych kanałów – bezpośredniego oraz sieci sprzedaży pośredniej i cyfrowej – nowa firma ma na celu zaspokojenie potrzeb rynku poprzez oferowanie pojazdów, usług i rozwiązań w zakresie mobilności jak najszerszej bazie klientów. Leasys będzie polegała na europejskiej sieci dealerów Stellantis, niezależnych pośrednikach, jak również na sprzedaży bezpośredniej z większymi klientami. Wykorzystanie kanałów cyfrowych to kolejny filar strategii Leasys, który  nie tylko pozwoli promować ofertę własną, ale także umożliwi klientom i menedżerom flot w pełni autonomiczne zarządzanie pojazdami i flotami, wspierając klienta w obsłudze usług związanych z jego umową najmu.

Ponadto, dzięki wielomarkowemu podejściu Leasys, firma stanie się poważnym konkurentem dla innych podmiotów z ogólna ofertą, świadczących swoje usługi  na rynku europejskim. 

Najlepsze doświadczenie klienta w sektorze wynajmu długoterminowego 

Wizją Leasys jest zaprojektowanie już dziś przyszłości mobilności. Jednym z celów Leasys jest zapewnienie klientom jak najlepszych doświadczeń związanych z wynajmem, dzięki nieustannemu rozwojowi innowacyjnych rozwiązań oraz najwyższej jakości usług. 

Misją Leasys jest utorowanie drogi dla innowacyjnych rozwiązań, zaprojektowanych wokół klienta z myślą o zapewnieniu doświadczenia najlepszego w swojej klasie. U podstaw całego procesu leży chęć Leasys do pomocy i wsparcia klienta, zarówno w fazie sprzedaży, dzięki dopasowanym produktom i usługom oraz rozbudowanej sieci obsługi, jak i w fazie posprzedażnej, dzięki szerokiemu i wyjątkowemu zakresowi usług serwisowych, zarządzanych przez sieć dealerów Stellantis, a także sieć wyselekcjonowanych partnerów, co pozwala zagwarantować maksymalny zasięg. Na koniec należy podkreślić, że jednym z filarów wspierających strategię customer experience firmy Leasys jest pomiar satysfakcji klienta, zarówno indywidualnego, jak i dużych przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystywany jest system do regularnego monitorowania informacji zwrotnych otrzymywanych od klientów, poprzez kwestionariusze mające na celu ocenę ich doświadczenia w różnych momentach ścieżki klienta.

Innowacyjne i elastyczne produkty oraz usługi 

Celem Leasys jest oferowanie w głównych krajach europejskich najszerszej gamy zaawansowanych rozwiązań w zakresie wynajmu długoterminowego i zarządzania flotą. Wszystkie wprowadzane produkty dostępne są na rynkach europejskich i „gotowe do użycia” dla wszystkich marek Stellantis.

Leasys opracowała katalog innowacyjnych, elastycznych i mogących zadowolić klienta produktów i usług, poprzez rozwiązania wynajmu dostosowane do jego potrzeb. Leasys jest dynamiczną firmą, która umie interpretować, a często także uprzedzać zmiany na rynku. To gwarantuje rozwiązania szyte na miarę, które stawiają klienta i jego potrzeby w centrum. Takie podejście, wyraźnie zorientowane na klienta dało początek unikalnym w sektorze produktom, takim jak Be Free, rozwiązanie wynajmu długoterminowego, które pozwala na zwrot samochodu po roku bez kar; Leasys Miles, pierwsza formuła wynajmu długoterminowego pay-per-use, która pozwala płacić tylko za przejechane kilometry; oraz Leasys PRO, który oferuje pojazdy użytkowe dostosowane do potrzeb klienta. Ponadto rozwiązania zaprojektowane przez Leasys ułatwiają przejście do transformacji ekologicznej poprzez coraz bardziej zintegrowane i ekologiczne formuły mobilności, czego dowodem jest formuła wynajmu UNILIMITED z nieograniczoną liczbą kilometrów, przeznaczona dla produktów ekologicznych. Wszystkie rozwiązania Leasys można wzbogacić o zestaw usług takich jak: ubezpieczenie OC, od kradzieży i pożaru, pomoc drogowa, przeglądy zwykłe i nadzwyczajne, serwis opon, samochód zastępczy oraz usługa infomobilności I-Care, umożliwiająca zdalne monitorowanie pojazdu, a tym samym naprawdę beztroską jazdę.

Dzięki odpowiedniemu zespołowi profesjonalistów, Leasys zapewnia menedżerom flot celowane usługi doradcze, które wspierają ich w zwiększaniu efektywności zarządzania flotą. W tym celu udostępniona została platforma cyfrowa MyLeasys, która pozwala na zdalny, globalny i dynamiczny wgląd w całą flotę pojazdów i zawarte w niej usługi.  

Klienci mogą również korzystać na smartfonach i tabletach z aplikacji Umove, która zapewnia szybki i intuicyjny dostęp do całego ekosystemu produktów i usług mobilnych Leasys. Zarządzanie mobilnością zrównoważoną i elektryczną staje się proste dzięki geolokalizacji stacji ładowania. 

To tylko kilka małych, ale znaczących przykładów inwestycji Leasys w proces transformacji cyfrowej. Udostępnione zostały cyfrowe punkty styku, aby zapewnić natychmiastowe, kompleksowe i angażujące doświadczenie, zarówno dla klientów prywatnych, jak i menedżerów floty. 

Należy także pamiętać, że oferta Leasys będzie coraz bardziej dostępna dzięki coraz bardziej cyfrowemu doświadczeniu klienta z kompleksowym procesem zakupu online. Poprzez platformę cyfrową użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do spersonalizowanej oferty, a następnie szybko i łatwo zdecydować się na przystąpienie do niej z zacisza domowego.

Nowa zintegrowana platforma ICT 

W ostatnich latach Leasys zainwestowała w rozwój autorskiego paneuropejskiego systemu zarządzania, opartego na nowoczesnej platformie technologicznej. W związku z fuzją z Free2move Lease rozpoczęta została ważna faza projektowania i rozwoju na poziomie systemów i procesów, aby osiągnąć konwergencję techniczną i operacyjną pomiędzy tymi dwiema firmami. Dzięki temu powstał jeden system zarządzania, który jest dostępny nawet dla sieci sprzedaży, pozwalający nowej firmie działać niezwykle sprawnie i szybko. W szczególności system pozwala sieci sprzedaży lepiej współpracować z Leasys, co jest zgodne z polityką firmy pod hasłem „Robienie z nami interesów jest niezwykle łatwe!”. Ponadto, dzięki ujednoliconej platformie, menedżerowie flot mają do dyspozycji jednolite narzędzia w całej Europie, aby lepiej zarządzać swoimi flotami.

Leasys, „Wybór nowej mobilności”

Wybór nazwy Leasys pozwala nowej firmie na maksymalizację równości i aktualnej świadomości marki oraz wykorzystanie istniejących europejskich aktywów komunikacyjnych i brandingowych produktu. Obietnica nowości i zdolności do innowacji, wyrażone również przez slogan „Wybór Nowej Mobilności”, została opracowana wokół trzech głównych pojęć – nowości, mobilności i wyboru – w odpowiedzi na potrzeby komunikacji ponadnarodowej, łatwo przekładalnej na inne języki i nie tracącej swojej zwięzłości i siły oddziaływania. Firma przedstawia się jako „nowa” w tym sensie, że została „odrodzona” dzięki połączeniu z Free2move Lease jako nowy lider na swoim rynku; jednocześnie na nowo definiuje wynajem długoterminowy jako nowy i innowacyjny wybór, ponieważ oferta Leasys nigdy nie pozostanie taka sama, ale będzie stale odnawiana każdego dnia zgodnie z potrzebami rynku i klientów. Natomiast słowo „wybór” rezonuje z jej główną grupą docelową – decydentami, takimi jak menedżerowie, przedsiębiorcy i profesjonaliści – których podstawowym zadaniem jest dokonywanie wyborów. Leasys jest odpowiedzią dla grupy docelowej klientów poszukujących właściwego wyboru, szukających mobilności zorientowanej na przyszłość i uznających Leasys za idealnego partnera strategicznego.

Ewolucja mobilności i zarządzania nią, elastyczność, dynamika i zrównoważony rozwój znajdują swoją maksymalną artykulację w nowym języku graficznym Leasys, charakteryzującym się mocnym wyrazem cyfrowym. Samochody dematerializują się, pozwalając wyłonić się idei mobilności, funkcjonalności i otaczających je usług. Nowa forma inteligencji, kierowana przez uspokajającą obecność człowieka. Krążące okręgi, połączone geometrycznymi rozmytymi liniami, tworzą cyfrowe i niematerialne kształty. Wszystko się porusza, jest rozświetlone i lekkie. To początek nowej ery mobilności, oddanej w haśle „Myśl długofalowo. Mobilność jutra zaczyna się dzisiaj”. Wybrać Leasys to wybrać zmianę mobilności przyszłości już dziś. Właśnie z tego powodu Leasys już teraz wchodzi na rynek z atrakcyjną ofertą na wybrane modele, która pozwala tym, którzy zdecydują się na wynajem z Leasys, uniknąć płacenia dwóch pierwszych opłat za wynajem.

Leasys i Free2move Lease, dwie historie sukcesu 

Nowa spółka łączy to, co najlepsze z Leasys i Free2move Lease, dwóch wiodących firm, które zapisały się znacząco w sektorze wynajmu długoterminowego i leasingu operacyjnego. Przeanalizujmy wspólnie ich historię sukcesu i dziedzictwo, które nowa spółka będzie umiała w pełni wykorzystać, aby patrzeć w przyszłość z nowym optymizmem i perspektywami dalszego wzrostu.

Założona w 2001 roku jako joint venture firm Fiat i Enel, firma Leasys weszła na rynek wynajmu długoterminowego pojazdów firmowych, a cztery lata później, w 2005 roku, włoska grupa motoryzacyjna stała się jej jedynym właścicielem. To doprowadziło do jej wzrostu i ugruntowania pozycji na poziomie międzynarodowym. W roku 2006, wraz z Savarent, spółką Grupy Fiat, która już od 1995 roku działała w sektorze wynajmu długoterminowego, weszła do spółki joint venture pomiędzy Fiatem a Crédit Agricole (FGA Capital, obecnie FCA Bank). W 2010 roku Savarent i Leasys połączyły się w jedną spółkę, a od 2011 roku występowały na rynku pod jedną marką handlową. Od roku 2016 Leasys jest spółką w pełni zależną od FCA Bank S.p.A., joint venture 50/50 pomiędzy FCA Italy S.p.A. i Crédit Agricole Consumer Finance. W roku 2017 firma Leasys rozpoczęła ekspansję na rynek europejski, otwierając filie w głównych krajach europejskich, a rok 2021 stał się marką Stellantis. W ubiegłym roku osiągnęła znaczące wyniki, ponieważ czwarty rok z rzędu Leasys zajmowała pozycję lidera na włoskim rynku wynajmu długoterminowego, zarówno pojazdów osobowych, jak i lekkich pojazdów użytkowych (LCV), z udziałem w rynku na poziomie 20%. Sukces Leasys jest wynikiem zdolności do szybkiego reagowania na zmiany, poprzez oferowanie przez lata coraz bardziej zrównoważonych, elastycznych i dostępnych formuł, które były w stanie uwzględnić zmiany rynkowe i potrzeby klientów.

Nie mniej interesująca jest historia „Free2Move Lease”, podmiotu biznesowego utworzonego w 2017 roku przez Grupę PSA, zajmującego się wyłącznie wynajmem długoterminowym dla klientów prywatnych i korporacyjnych. Początkowo jego oferta wielomarkowa obejmowała marki Peugeot, Citroen i Ds, do której później dołączyły Opel i Vauxhall. W ciągu zaledwie dwóch lat od rozpoczęcia działalności, Free2Move Lease zapewnił swoją obecność w 10 krajach europejskich, stając się liderem rynku francuskiego.

Rzym i Paryż, 5 kwietnia 2023 r.

Leasys

Leasys, spółka joint venture 50/50 pomiędzy Stellantis i Crédit Agricole Consumer Finance, oferuje rozwiązania w zakresie mobilności, począwszy od wynajmu średnio- i długoterminowego po systemy zarządzania flotą zakładową, które zapewniają wydajną, racjonalną, bezpieczną i zrównoważoną mobilność. Powstała z połączenia dwóch wiodących firm w sektorze, Leasys i Free2Move Lease, nowa spółka zajmuje piątą pozycję w rankingu wiodących podmiotów na rynku europejskim i jest pionierem nowej idei płynnej, zintegrowanej i globalnej mobilności, przeznaczonej dla osób prywatnych, profesjonalistów i firm każdej wielkości. Leasys może pochwalić się początkową flotą ponad 828 000 pojazdów. Działa już w 11 krajach europejskich: we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Holandii, Portugalii, Polsce, Luksemburgu i Austrii.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024