Silesion.PL

serwis informacyjny

Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław i nie tylko – ogromne zainteresowanie programem “Solidarni z Ukrainą”

Solidarni z Ukraina 2022

Solidarni z Ukraina 2022

Zainteresowanie programem „Solidarni z Ukrainą” było ogromne. Środowisko akademickie i naukowe postanowiło wesprzeć studentów i doktorantów, którzy przez wojnę za naszą wschodnią granicą musieli szukać schronienia w Polsce, i dać im możliwość kształcenia. Na ten cel przeznaczono ponad 23,3 mln zł.

W ramach rządowej inicjatywy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, w porozumieniu ze środowiskiem akademickim i naukowym, wypracowała zasady programu pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Wszystko po to, by zapewnić ciągłość kształcenia studentom i doktorantom, którzy po 24 lutego pojawili się na terenie Polski jako wojenni uciekinierzy i którym uniemożliwiono studia czy prowadzenie prac naukowych w ich kraju. W toku konsultacji powstał program skierowany do uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Ministerstwo Zdrowia, które chciały studentom i doktorantom bezpłatnie umożliwić kontynuowanie nauki, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub odbycie innych form kształcenia (kursów językowych lub przygotowawczych)

Wnioski o finasowanie złożyło 98 instytucji (uczelni i instytutów badawczych), i każda z tych instytucji otrzymała finansowanie. Kwota przyznanych środków finansowych to ponad 23,3 mln zł, w tym:

• podmioty nadzorowane przez MZ: ponad 4,28 mln zł

• podmioty nadzorowane przez MEiN: ponad 19 mln zł

Program Solidarni z Ukrainą jest programem dla instytucji, nie dla indywidulanych osób. Niemniej, na podstawie deklaracji uczelni suma ta powinna pozwolić na kształcenie 1947 osób.

Pieniądze pochodzą z budżetu odpowiednio: Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministertwa Zdrowia.

Warto dodać, że zainteresowanie programem było ogromne, o czym najlepiej świadczy fakt, że wnioski złożono na łączną sumę ponad 70,2 mln zł.

Polskie środowisko akademickie i naukowe zdało trudny egzamin. W poczuciu solidarności z Ukraińcami od pierwszych dni wojny zaczęło działać, chcąc dać nie tylko schronienie, ale także możliwość kontynuowania nauki i pracy badawczej przedstawicielom środowiska akademickiego i naukowego z Ukrainy. Agencja, wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie, zdobyte przy okazji podobnego programu „Solidarni z Białorusią”, podjęła prace na koncepcją programu skierowanego do Ukraińców natychmiast. Cieszę się, że jako NAWA – w obliczu tego, czego jesteśmy świadkami – po raz kolejny mogliśmy dać narzędzie do budowania choć trochę lepszego świata – mówi dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program „Solidarni z Ukrainą” skierowany jest do uczelni, w których liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi minimum 150 osób, oraz do instytutów PAN, instytutów sieci Łukasiewicz czy instytutów badawczych. We wniosku podmioty te deklarowały liczbę studentów lub doktorantów z Ukrainy, których są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych form kształcenia. Możliwość nauki miała zostać zapewniona w okresie od 1 marca do 30 września. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie, uczestnikom wypłacane będzie stypendium. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

Tworząc program z myślą o przebywających w Polsce ukraińskich studentach i doktorantach NAWA wykorzystała swoje wcześniejsze doświadczenia. Wszystkie działania są podobne do tych, które wcześniej – w związku z represjami po niedemokratycznych wyborach w Białorusi – przygotowane zostały przez NAWA w ramach akcji „Solidarni z Białorusią” i zostały dobrze ocenione zarówno przez beneficjentów, jak i uczelnie.

Co ważne, uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania Programu. Mogą być przyjmowani w dowolnym momencie od 1 marca do 30 września 2022.

Warto dodać, że NAWA wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim przygotowuje konferencję „Solidarni z Ukrainą” w dniach 12 i 13 maja w Gdańsku, która prezentować będzie zaangażowanie środowiska naukowego i akademickiego w pomoc Ukraińcom.

Link do rejestracji na konferencję: https://forms.office.com/

Informacje na temat wsparcia dla studentów i doktorantów oraz szczegóły inicjatywy „Solidarni z Ukrainą” dostępne są na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl oraz www.researchinpoland.org, a także na dedykowanym kanale: ukraina.nawa.gov.pl oraz na profilach – NAWA Україна (@nawaukraine) – w social mediach.

Lista instytucji, którym zostały przyznane środki finansowe w naborze wniosków do Programu „Solidarni z Ukrainą” 26 kwietnia 2022 r.

UCZELNIE NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

lp. Sygnatura wniosku Nazwa beneficjenta
1 BPS/UKR/2022/1/00001 Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
2 BPS/UKR/2022/1/00002 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
3 BPS/UKR/2022/1/00003 Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
4 BPS/UKR/2022/1/00005 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
5 BPS/UKR/2022/1/00006 Akademia WSB
6 BPS/UKR/2022/1/00008 Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Gdańsku
7 BPS/UKR/2022/1/00009 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
8 BPS/UKR/2022/1/00011 Wyższa Szkoła Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki
9 BPS/UKR/2022/1/00012 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
10 BPS/UKR/2022/1/00015 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
11 BPS/UKR/2022/1/00016 Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
12 BPS/UKR/2022/1/00017 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
13 BPS/UKR/2022/1/00018 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
14 BPS/UKR/2022/1/00019 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
15 BPS/UKR/2022/1/00020 Akademia Pomorska w Słupsku
16 BPS/UKR/2022/1/00023 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
17 BPS/UKR/2022/1/00024 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
18 BPS/UKR/2022/1/00026 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie
19 BPS/UKR/2022/1/00027 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
20 BPS/UKR/2022/1/00028 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki21 BPS/UKR/2022/1/00029 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
22 BPS/UKR/2022/1/00030 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
23 BPS/UKR/2022/1/00031 Politechnika Białostocka
24 BPS/UKR/2022/1/00032 Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
25 BPS/UKR/2022/1/00033 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
26 BPS/UKR/2022/1/00034 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
27 BPS/UKR/2022/1/00037 Uniwersytet Gdański
28 BPS/UKR/2022/1/00038 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
29 BPS/UKR/2022/1/00039 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
30 BPS/UKR/2022/1/00040 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
31 BPS/UKR/2022/1/00041 Politechnika Częstochowska
32 BPS/UKR/2022/1/00042 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
33 BPS/UKR/2022/1/00043 Uniwersytet Łódzki
34 BPS/UKR/2022/1/00044 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
35 BPS/UKR/2022/1/00045 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
36 BPS/UKR/2022/1/00046 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
37 BPS/UKR/2022/1/00047 Politechnika Wrocławska
38 BPS/UKR/2022/1/00048 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
39 BPS/UKR/2022/1/00049 Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Szkoła Nauk Społecznych
40 BPS/UKR/2022/1/00050 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
41 BPS/UKR/2022/1/00051 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
42 BPS/UKR/2022/1/00052 Uniwersytet w Białymstoku
43 BPS/UKR/2022/1/00054 Uniwersytet Opolski
44 BPS/UKR/2022/1/00055 Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
45 BPS/UKR/2022/1/00056 Politechnika Koszalińska
46 BPS/UKR/2022/1/00057 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
47 BPS/UKR/2022/1/00058 Politechnika Lubelska
48 BPS/UKR/2022/1/00059 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
49 BPS/UKR/2022/1/00060 Uniwersytet Wrocławski
50 BPS/UKR/2022/1/00061 Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie51 BPS/UKR/2022/1/00062 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
52 BPS/UKR/2022/1/00063 Narodowe Centrum Badań Jądrowych
53 BPS/UKR/2022/1/00064 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
54 BPS/UKR/2022/1/00065 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
55 BPS/UKR/2022/1/00066 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
56 BPS/UKR/2022/1/00067 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
57 BPS/UKR/2022/1/00068 Politechnika Świętokrzyska
58 BPS/UKR/2022/1/00069 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
59 BPS/UKR/2022/1/00070 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
60 BPS/UKR/2022/1/00071 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
61 BPS/UKR/2022/1/00072 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
62 BPS/UKR/2022/1/00073 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
63 BPS/UKR/2022/1/00074 Uniwersytet Jagielloński
64 BPS/UKR/2022/1/00075 Instytut Dendrologii PAN
65 BPS/UKR/2022/1/00076 Politechnika Łódzka
66 BPS/UKR/2022/1/00079 Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
67 BPS/UKR/2022/1/00080 Uniwersytet Szczeciński
68 BPS/UKR/2022/1/00081 Politechnika Warszawska
69 BPS/UKR/2022/1/00082 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
70 BPS/UKR/2022/1/00083 Uniwersytet Śląski w Katowicach
71 BPS/UKR/2022/1/00084 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
72 BPS/UKR/2022/1/00085 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
73 BPS/UKR/2022/1/00086 Politechnika Gdańska
74 BPS/UKR/2022/1/00087 Uniwersytet Warszawski
75 BPS/UKR/2022/1/00088 Akademia Finansów i Biznesu Vistula
76 BPS/UKR/2022/1/00090 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
77 BPS/UKR/2022/1/00091 Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
78 BPS/UKR/2022/1/00092 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
79 BPS/UKR/2022/1/00093 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
80 BPS/UKR/2022/1/00094 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze81 BPS/UKR/2022/1/00096 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
82 BPS/UKR/2022/1/00097 Politechnika Poznańska
83 BPS/UKR/2022/1/00098 Uniwersytet Zielonogórski
84 BPS/UKR/2022/1/00099 Politechnika Opolska
85 BPS/UKR/2022/1/00101 Politechnika Śląska
86 BPS/UKR/2022/1/00102 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
87 BPS/UKR/2022/1/00103 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
88 BPS/UKR/2022/1/00105 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
89 BPS/UKR/2022/1/00107 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
90 BPS/UKR/2022/1/00109 Uniwersytet Rzeszowski
91 BPS/UKR/2022/1/00110 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
92 BPS/UKR/2022/1/00111 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

UCZELNIE NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA

lp. Sygnatura wniosku Nazwa beneficjenta
1 BPS/UKR/2022/1/00035 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 BPS/UKR/2022/1/00036 Gdański Uniwersytet Medyczny
3 BPS/UKR/2022/1/00095 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4 BPS/UKR/2022/1/00100 Warszawski Uniwersytet Medyczny
5 BPS/UKR/2022/1/00106 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
6 BPS/UKR/2022/1/00108 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author