Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowiczanie coraz częściej wybierają rower

rower fot. R. Kazmierczak 3

rower fot. R. Kazmierczak 3

Liczba wypożyczeń w systemie roweru miejskiego jest już większa niż w całym poprzednim sezonie. Do tego dochodzi realizacja nowych dróg rowerowych oraz przetargi na kolejne. W Katowicach rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu.

– Katowice od kilku lat intensywnie rozwijają infrastrukturę rowerową. Każdego roku budowane i oddawane do użytku są nowe drogi z myślą o rowerzystach. Powiększa się również system rowerów miejskich ,,City by bike”. Oba te czynniki razem tworzą potencjał dla roweru jako alternatywy do poruszania się samochodem po mieście. Korzystanie z rowerów – czy to wypożyczonych, czy prywatnych – jest działaniem nie tylko na rzecz naszej planety, ale przede wszystkim naszego zdrowia – bo to najczystsza i najzdrowsza forma transportu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Wśród mieszkańców Katowic wzrasta popularność roweru jako środka transportu. Świadczy o tym statystyka, po czterech miesiącach działania systemu roweru miejskiego już udało się osiągnąć wynik ponad 132 tys. wypożyczeń. To o 2 tys. więcej niż przez cały ubiegłoroczny sezon – dodaje prezydent.

Uzupełnieniem istniejącej sieci dróg rowerowych w Katowicach będzie infrastruktura, która powstanie przy rozpoczynającej się niebawem rozbudowie układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego – w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego. Zadanie to podzielone jest na dwie części. Pierwsza część obejmuje budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego, natomiast w ramach drugiej części zadania powstanie ciąg pieszo–rowerowy na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego. Łącznie, w ramach zadania powstanie prawie 550 m infrastruktury przyjaznej rowerzystom, która połączy się z istniejącą drogą dla rowerów w rejonie ulic Granicznej oraz Pułaskiego. Termin zakończenia całej inwestycji to IV kwartał przyszłego roku.

W ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił przetarg na realizację zadania dotyczącego budowy pasów rowerowych wzdłuż ul. Sokolskiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Misjonarzy Oblatów MN. To zadanie wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, które będzie polegało m.in. na zawężeniu ul. Sokolskiej do trzech pasów ruchu i w miejscu wygospodarowanej przestrzeni wytyczeniu pasów rowerowych po obu stronach jezdni. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w przestrzeni miasta, czego przykładem mogą być pasy rowerowe wzdłuż ul. Jankego. Dodatkowo, w ramach zadania na skrzyżowaniu z ul. Morcinka oraz przed skrzyżowaniem z ul. Chorzowską pojawią się śluzy rowerowe. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 30 dni na realizację tego zadania od momentu przekazania mu placu budowy.

Infrastruktura rowerowa w realizacji

Na początku marca ruszyła budowa drogi rowerowej łączącej ze sobą dwie zabytkowe dzielnice Katowic – Nikiszowiec oraz Giszowiec. Prace budowlane na trasie o długości 2,4 km powinny zakończyć się pod koniec roku, a całkowity koszt tej inwestycji to ok. 4,5 mln zł.

Nowa infrastruktura dla rowerzystów powstaje także w centrum Katowic, gdzie trwa budowa m.in. zjazdu rowerowego pod Rondo im. gen. Ziętka z kierunku Koszutki. Długość drogi dla rowerów budowanej w tym miejscu będzie wynosiła 60 m, jednak połączy ona istniejące już ciągi rowerowe, co pozwoli na dojazd rowerem np. do Parku Śląskiego. Koszt tego przedsięwzięcia, to ok. 3,4 mln zł.

Projektowanie nowych dróg rowerowych

W ostatnim czasie, Katowickie Inwestycje S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych dla trzech kolejnych dróg rowerowych. Wszystkie są realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Katowicka Infrastruktura Rowerowa”. Pierwsza z nich to połączenie ul. Barbary z ul. Kościuszki. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Kolejna część zakłada połączenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy oraz trasą rowerową nr 5. Czas na opracowanie dokumentacji projektowej to 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Ostatnie zadanie to połączenie rowerowe wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota z terminem opracowania dokumentacji projektowej 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Opracowane projekty obejmują również odpowiednie oświetlenie, odwodnienie oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jeśli będzie to konieczne. Dodatkowo projekty mają uwzględniać elementy tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci), a także tablice informacyjne wskazujące kierunki i odległość od charakterystycznych punktów w mieście oraz tablice z mapami sieci połączeń rowerowych. Ważne też, aby planowane przedsięwzięcia zakładały minimalną lub całkowitą eliminację wycinki drzew i krzewów.

Warunki udziału w przetargu i sposób przygotowania ofert określone zostały w SWZ zamieszczonej na portalu https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/, na którym prowadzone jest postępowanie. Oferty można składać do dnia 18.08.2022 r.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author