Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice z dotacjami na budowę velostrady do Mysłowic

Rower miejski

Każdego roku Katowice powiększają zasób infrastruktury przeznaczonej rowerzystom, projektując i oddając do użytku nowe drogi rowerowe oraz remontując stare, dzięki czemu jakość tej infrastruktury ulega poprawie. Nową jakość stanowić będą velostrady, które powstaną w Katowicach dzięki współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

– W Katowicach stawiamy na alternatywne środki transportu. Rower jest jednym z nich. System wypożyczania rowerów miejskich w Katowicach jest największym w regionie. Tylko w 2022 roku zanotowaliśmy ponad 200 tys. wypożyczeń. Cały czas rozbudowujemy infrastrukturę rowerową, liczymy, że połączenie Katowic z Mysłowicami velostradą sprawi, że rower będzie jeszcze chętniej wybierany jako środek transportu i stanie się na tym odcinku alternatywą dla komunikacji miejskiej czy samochodu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Budowa velostrady nie tylko usprawni przejazd między Katowicami i Mysłowicami ale również znacznie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów, gdyż velostrady to szybkie drogi rowerowe, w większości odseparowane od jezdni i ruchu samochodowego – dodaje prezydent.

20 grudnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy miastem Katowice a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla velostrady na odcinku od ul. Huberta do ul. Kolistej oraz nabycie nieruchomości pod kolejny etap velostrady od ul. Kolistej do granicy z miastem Mysłowice.

– Połączenie Katowice-Mysłowice jest realizowane etapowo. W pierwszym etapie Katowice, przy finansowym udziale GZM, wybudują połączenie rowerowe o długości ok. 4 km na odcinku pomiędzy Brynowem, od przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta do ul. Kolistej w śladzie zlikwidowanej linii kolejowej i będzie miała parametry velostrady. Ta część inwestycji zostanie zrealizowana w przyszłym roku – mówi Paweł Sucheta, zastępca naczelnika Wydziału Transportu. – W drugim etapie planowana jest realizacja przedłużenia velostrady w kierunku Mysłowic – dodaje naczelnik.

Łączna kwota przyznanych dotacji to nieco ponad 930 tys. zł. Z tej kwoty 253 tys. zostanie przeznaczone na sfinansowanie opracowywanej dokumentacji projektowej dla odcinka łączącego ul. Huberta z ul. Kolistą. Natomiast prawie 677 tys. wykorzystane zostanie do nabycia nieruchomości od Spółki Maczki Bór S.A. niezbędnych do poprowadzenia velostrady od ul. Kolistej do granicy z Mysłowicami. Odcinek ten, w większości również będzie przebiegać w śladzie nieczynnej linii kolejowej.

Łączna długość velostrady Katowice-Mysłowice to ok. 9,0 km. Droga rowerowa rozpocznie się w Katowicach – w Brynowie, będzie biegła w śladzie nieczynnej linii kolejowej, wzdłuż Doliny Trzech Stawów i w dalszym biegu przez dzielnicę Giszowiec. Następnie w kierunku miasta Mysłowice będzie przebiegać wzdłuż ulicy Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza Pileckiego.

W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powstanie łącznie 8 velostrad o długości ok. 120 km. Oprócz dróg w relacjach Katowice-Mysłowice oraz Katowice-Sosnowiec planowane są również velostrady: Katowice – Gliwice, Katowice – Tychy, Katowice – Piekary Śląskie, Bytom – Tarnowskie Góry, Katowice – Sosnowiec – Mysłowice, Sosnowiec – Będzin – Czeladź – Dąbrowa Górnicza.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024