Silesion.PL

serwis informacyjny

Jest umowa na modernizację torowiska w katowickim Załężu od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej

Tramwaj na torowisku ul Wisniowa Bracka w Katowicach

Tramwaj na torowisku ul Wisniowa Bracka w Katowicach

Po rozpoczęciu prac w katowickim Dębie, podpisana została umowa na przebudowę torowiska w kolejnej dzielnicy Katowic. Tym razem chodzi o Załęże, gdzie zmodernizowane zostanie torowisko od przystanku Wiśniowa do skrzyżowania z ul. Bracką. Prace mają potrwać do 6 miesięcy, a zrealizuje je firma krakowska firma KZN Rail.

Zadanie pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż trasy im. Nikodema i Józefa Renców w Katowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Brackiej” jest elementem etapu III „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. W drodze postępowania przetargowego generalnym wykonawcą prac wybrana została firma KZN Rail Sp. z o.o. z Krakowa.

W poniedziałek 13.06.2022 r. w Chorzowie Zarząd Spółki Tramwaje Śląskie S.A. oraz przedstawiciele firmy KZN Rail podpisali umowę, zgodnie z którą krakowska firma ma 6 miesięcy na realizację zadania. – Wydaje mi się, że to jedno z prostszych do realizacji zadań w naszym projekcie inwestycyjnym. Torowisko jest wydzielone, przebiega w miejscu, gdzie pod ziemią nie powinno być kolizji z obcą infrastrukturą, a do tego jest tu sporo miejsca wokół torowiska. Firma KZN Rail już nie raz pokazała, że jest solidnym wykonawcą, tym bardziej liczę na to, że prace w Załężu przebiegać będą sprawnie, szybko i przyniosą oczekiwany efekt – powiedział Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A. Tym oczekiwanym efektem jest przede wszystkim znaczące ograniczenie hałasu, który jest uciążliwy dla okolicznych mieszkańców i podniesienie komfortu jazdy dla pasażerów tramwajów.

Tramwaj na torowisku ul Wiśniowa - Bracka w Katowicach fot. tram-silesia
Tramwaj na torowisku ul Wiśniowa – Bracka w Katowicach fot. tram-silesia

Odcinek dwutorowej linii tramwajowej przeznaczonej do przebudowy liczy ok. 760 m długości (tj. ok. 1.520 metrów toru pojedynczego). To fragment znajdujący się między zmodernizowanym w ramach poprzedniego projektu inwestycyjnego odcinkiem torowiska wzdłuż ul. Gliwickiej oraz przejazdem przez ul. Bracką. Nowe torowisko wydzielone wykonane będzie w technologii podsypkowej na podkładach strunobetonowych z zastosowaniem wkładek wibroizolacyjnych i sprężystego montażu szyn. W rejonie przejść dla pieszych i przejazdu torowo-drogowego ułożone zostaną prefabrykowane płyty EPT, przebudowane zostaną perony przystankowe wraz z posadowieniem nowych wiat. Przebudowa obejmie również system zasilania z podstacji Bracka, wymianę sieci trakcyjnej wraz z osprzętem, remont słupów trakcyjnych, wykonanie drenażu torowiska i przebudowę instalacji odwodnienia. Inwestycja będzie realizowana przy maksymalnym utrzymaniu ruchu tramwajowego po jednym torze.

Tramwaj na torowisku ul Wiśniowa - Bracka w Katowicach fot. tram-silesia
Tramwaj na torowisku ul Wiśniowa – Bracka w Katowicach fot. tram-silesia

Całość prac powinna zostać wykonana w terminie do 13.12.2022 r. Wartość podpisanej umowy wynosi ok. 9,3 mln zł netto (ok. 11,4 mln zł brutto).

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author