Silesion.PL

serwis informacyjny

Jak wyliczyć zapotrzebowanie pustaków na dom?

Jak wyliczyc zapotrzebowanie pustakow na dom

Jak wyliczyc zapotrzebowanie pustakow na dom

Właściwie wyliczona liczba pustaków do stawiania ścian domu pozwala uniknąć przestojów w trakcie budowy, a także ograniczyć odpady budowlane. Poznanie zapotrzebowania materiałów murowych na dom przyczyni się również do dokładniejszego oszacowania kosztów inwestycji i przygotowania precyzyjnego kosztorysu.

Zapotrzebowanie pustaków na dom – powierzchnia ścian

Szacowanie zapotrzebowania pustaków na dom należy rozpocząć od obliczenia powierzchni jego ścian. Posłuży do tego projekt, w którym znajdują się rzuty kondygnacji i przekrój budynku. Najlepiej wykonać kopię danych stron, tak aby można było swobodnie zaznaczać na nich długopisem czy też flamastrem. Ściany o różnych grubościach, wymagające pustaków o różnych wymiarach, dla ułatwienia warto zaznaczać na planach kilkoma kolorami. Następnie obliczamy poszczególne powierzchnie – osobno dla ścian zewnętrznych, działowych itd.

Posługując się rzutami kondygnacji, sumujemy długość ścian: osobno zewnętrznych, wewnętrznych nośnych, działowych. Pomocne okażą się przy tym linie projektowe obecne na planie, można jednak również skorzystać po prostu z linijki.

Korzystając z przekroju domu, mierzymy następnie wysokość przegród – pamiętajmy przy tym o uwzględnieniu grubości posadzki. Powierzchnia ścian domu będzie wynikiem pochodzącym ze wzoru na pole powierzchni. Należy zatem pomnożyć długość i wysokość ścian dla każdego rodzaju osobno. W tym momencie od obliczonej powierzchni ścian domu możemy odliczyć powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych. Znając wynik, możemy przejść do strony producenta materiałów budowlanych, na której znajdziemy kalkulator zapotrzebowania pustaków. To praktyczne narzędzie odpowie nam na pytanie, jak obliczyć ilość pustaków na dom, a także ułatwi to zadanie.

Jak obliczyć ilość pustaków na ściany domu – kalkulator materiałów

Aby skorzystać z kalkulatora zapotrzebowania pustaków, w wielu przypadkach potrzebujemy znać powierzchnię całkowitą ścian, jednak niektórzy producenci ułatwiają inwestorom zadanie i po wprowadzeniu szczegółowych danych kalkulator automatycznie oblicza niezbędną powierzchnię. Przy jego pomocy można również w prosty sposób odliczyć powierzchnię otworów, czyli okien i drzwi.

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju pustaków, z których zamierzamy stawiać ścianę o danej szerokości, a także – w opcjach dodatkowych – metodę murowania z zastosowaniem różnych typów zapraw. Wynik stanowi zapotrzebowanie potrzebnych materiałów. Dowiemy się zatem, ile sztuk pustaków potrzebujemy, aby wymurować metr kwadratowy przegrody, ile sztuk elementów murowych potrzeba do całkowitej realizacji inwestycji i na ilu paletach materiały przyjadą do nas na miejsce budowy.

Do liczby pustaków potrzebnych do budowy przegród domu warto doliczyć około 10–15% zapasu. Pozwoli to uniknąć przestojów w pracy wynikających z braku materiału, gdyż ten trzeba było docinać lub też uległ przypadkowemu zniszczeniu.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024