Silesion.PL

serwis informacyjny

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON – czerwiec 2021

Liczba podmiotow nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON

Liczba podmiotow nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON

  • Wzrost liczby wyrejestrowanych spółek cywilnych o 1,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca
  • Spadek podmiotów z zawieszoną działalnością o 0,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca

Według stanu na koniec czerwca 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 748,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Spadek liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek cywilnych (o 20,9%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 1,4%). Wzrost natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano dla spółek handlowych (o 3,3%), w tym dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 3,9%.

*dot. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).

W czerwcu wyrejestrowano z rejestru REGON o 4,8% więcej podmiotów niż przed miesiącem. Wzrost liczby podmiotów wyrejestrowanych odnotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 5,3%). Dla spółek handlowych odnotowano spadek liczby wyrejestrowanych podmiotów (o 1,1%).

Podmioty z zawieszoną działalnością wg stanu na koniec czerwca 2021 roku stanowiły 10,9% ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. Biorąc pod uwagę sekcje PKD największy spadek liczby podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (18,0%). Spadek podmiotów z zawieszoną działalnością odnotowano również w sekcji kultura, rozrywka i rekreacja (6,9%), administrowanie i działalność wspierająca (1,6%).

Pod względem terytorialnym największy spadek podmiotów z zawieszoną działalnością w porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 5,5%), pomorskim (o 4,6%), warmińsko-mazurskim (o 2,1%).

Źródło danych GUS

REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej), Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej to rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze.

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych. CEIDG-2011 Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące podmioty:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
  • jednostki lokalne ww. podmiotów.

Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli po zlikwidowaniu działalności podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024