Silesion.PL

serwis informacyjny

Happy Hours MŚ U-20 w Fortuna

Już 23 maja, rozpoczną się Mistrzostwa Świata FIFA U-20. Po raz pierwszy turniej pod egidą FIFA odbędzie się w Polsce. Dwadzieścia cztery drużyny rozegrają pięćdziesiąt dwa mecze w sześciu miastach: Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Łodzi i Tychach. Imprezę 15 czerwca zakończy finał na stadionie Widzewa. Fortuna online zakłady bukmacherskie przygotowała na najważniejsze piłkarskie wydarzenie przełomu maja i czerwca promocję Happy Hours, dzięki której można podwyższyć wygraną o 14%.

Bonus będzie aktywny od 17:00 do 18:00 w dniach meczowych reprezentacji Polski, czyli 23, 26 i 29 czerwca

Jak skorzystać z promocji:

  • Wystarczy dodać bonus Happy Hours do kuponu AKO lub MAXIKOMBI, składającego się z co najmniej 3 dowolnych, piłkarskich zdarzeń z oferty prematch.
  • Minimalna stawka kuponu to 20 zł.
  • Promocja obejmuje wszystkie piłkarskie zakłady dostępne w ofercie z wyłączeniem Wirtualnych Sportów.
  • Bonusu kursowego Happy Hours nie można łączyć z Superofertą, Hitem Dnia oraz Zakładem Bezpiecznym.
  • Kupony objęte promocją nie podlegają wcześniejszej wypłacie czyli „Early Cash Out”

MS U20 w Polsce, transmisja live dostępna na TVP Sport oraz na sport.tvp.pl

Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20 PLN w postaci freebeta

REGULAMIN PROMOCJI
„Happy Hours. Piłka nożna”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Happy Hours.
Fortuna bez podatku”, zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych.
2.2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
2.3. Promocja prowadzona jest w punktach przyjmowania zakładów, na stronie www.efortuna.pl oraz
w aplikacji mobilnej Fortuny.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje od 08.02.2019 r. do odwołania, z zastrzeżeniem postanowień punktu 3.2.
3.2. Aby wziąć udział w Promocji należy zawrzeć zakład w wybrane przez Organizatora dni w trakcie
trwania Mistrzostw Świata U-20 w godzinach od 17 do 18, za min. 20 zł brutto
3.3. Informację o wybranych dniach Organizator udostępnia na stronie www.efortuna.pl oraz poprzez
obsługę Punktów Przyjmowania Zakładów Organizatora
3.4. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady dostępne w ofercie dotyczącej dyscypliny sportu: piłka
nożna
3.5. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady dostępne w ofercie Prematch
3.6. Promocja dotyczy kuponów AKO lub Maxikombi, każdy z minimum 3 zdarzeniami.
3.7. Promocja nie łączy się z Superofertą, Hitem Dnia, bonusami kursowymi AKO, Fortuną na Start oraz
Zakładem Bezpiecznym.
3.8. Kupony objęte promocją nie podlegają wcześniejszej wypłacie czyli „Early Cash Out”.
3.9. Promocja obejmuje jedynie zakłady zawierane za gotówkę, kartą lub za punkty FKP (Darmowe
Zakłady).
3.10. Uczestnicy, którzy spełnią warunki Promocji otrzymają bonus w postaci bonusu kursowego
(przelicznika kursowego) w wysokości 1,14.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Wzięcie udziału w Promocji wiążę się z zaakceptowaniem warunków określonych w niniejszym
regulaminie.
5.2. Każdy uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego
regulaminu i warunkami danej Promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz do ich przestrzegania.
5.3. Zasady promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.4. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.5. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author