Silesion.PL

serwis informacyjny

Grupa zakupowa gazu złoży zamówienie na rok i dwa lata. Sprawdzi dynamikę cen

Gaz

Gaz

Blisko 233,9 gigawatogodzin (GWh) gazu zamierza zamówić w przetargu grupa zakupowa utworzona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Zakup będzie podzielony na dwa warianty – roczny i dwuletni. Na podjęcie przez gminy takiej decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty ceny w krótkim okresie czasu

– Ogłaszając przetarg w imieniu gmin wchodzących w skład grupy zakupowej musimy zastosować nowy schemat zakupu – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Gminy podjęły decyzję, aby nowe, wspólne zamówienie grupy zakupowej gazu zostało podzielone na dwa warianty – na dostawę roczną i na dwa lata. Pozwoli to zaobserwować nam dynamikę zmiany cen za jednostkę w przetargach na krótszy i dłuższy okres. Przyczyną takiego działania jest dynamiczna sytuacja na rynku paliwa gazowego. Wynika ona z aspektów geopolitycznych, związanych z budową rurociągu Nord Stream II oraz działaniami Gazpromu. Zmierzają one do zakończenia jego budowy, utrzymania własności i operowania gazociągiem oraz zagwarantowania udziału w transakcjach handlowych. Ma to bezpośredni wpływ na kształtowanie się cen gazu  tłumaczy Karolina Mucha-Kuś.

Zwraca uwagę również, że na decyzję o podziale przetargu ma także wpływ podwyżka cen prądu. Przypomnijmy, że najniższa ze złożonych ofert w przetargu na zakup prądu była o ok. 100 mln zł wyższa niż szacowano, że to zamówienie będzie kosztować.  

– Wymaga to od samorządów elastycznego planowania wydatków na zakup energii, by nie przeciążyć budżetów gmin. – zaznacza.

Umowy można zawrzeć na rok lub dwa lata

Grupę zakupową gazu utworzyły łącznie 32 gminy. Zamierzają zakupić łącznie 233,9 GWh gazu, natomiast łączna szacunkowa wartość zamówienia wynosić będzie ok. 120,2 mln zł.

W tej liczbie 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022 – 2023. Zakupią one łącznie ok. 121,2 GWh na szacunkową wartość ok. 61,6 mln zł.

W skład grupy wchodzą: Będzin, Bytom, Chełm Śląski, Gierałtowice, Imielin, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zbrosławice.

Na dostawy gazu w 2022 roku zdecydowało się 17 gmin. Zakupią one łącznie ok. 112,7 GWh na szacunkową wartość ok. 58,6 mln zł.

W skład grupy wchodzą: Bobrowniki, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Knurów, Kobiór, Mierzęcice, Psary, Ruda Śląska, Siewierz, Sławków, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Wyry, Zabrze.

Metropolia ma doświadczenie w zakupach grupowych

Ogłoszony przetarg to realizacja drugiego grupowego zakupu gazu, realizowanego przez Metropolię. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 roku.

Łącznie 225 GWh zakupiło wówczas 25 gmin. Wartość tego dwuletniego zamówienia wyniosła 38,3 mln zł.

Samorządy zapewniły w ten sposób dostawy gazu dla swoich jednostek, jak m.in. szkoły, przedszkola, muzea, szpitale, urzędy oraz zakłady komunalne.

Metropolia organizuje także grupy zakupowe energii elektrycznej. W 2019 r. po raz pierwszy zakupiono energię w ramach grupy liczącej 73 zamawiających. Rok później grupa zwiększyła się do 113 uczestników.

Niedawno (9 listopada b.r.) rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Wpłynęły cztery oferty. Po ich otwarciu okazało się, że najniższa z nich jest o ponad 100 mln zł droższa niż kwota oszacowana na potrzeby tego zamówienia. Członkowie grupy zakupowej zdecydowali o rozstrzygnięciu przetargu. Zdaniem organizatorów przedsięwzięcia, ponowienie przetargu nie gwarantowałoby uzyskania tańszych ofert. Wybrano ofertę o wartości ok. 597,3 mln zł.

Dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, realizując tym samym wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Link: Ogłoszenie przetargu

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024