Silesion.PL

serwis informacyjny

Grupa Murapol utrzymuje wyniki sprzedaży detalicznej rok do roku

Gli OP 1

Gli OP 1

 • Stabilna sprzedaż do klientów detalicznych (umowy deweloperskie
  i przedwstępne) – potwierdzona mocną pozycją w branży poprzez powtórzenie wyniku z ubiegłego roku. W całym 2022 roku Grupa sprzedała bowiem klientom detalicznym 2 783 lokale, co stanowi prawie 100% wyniku r/r.
 • Kontynuacja wsparcia kompetencyjnego i owocnej współpracy z wiodącym inwestorem, globalnym funduszem ARES w komplementarnym sektorze PRS – sprzedaż 664 lokali w formule design&build oraz 688 przekazań w tym segmencie.
 • Łączna sprzedaż w 2022 roku przez Grupę Murapol wyniosła zatem 3 447 lokali mieszkalnych (klienci detaliczni i PRS).
 • Konsekwencja w sprawdzonej strategii biznesowej – kompaktowe i nowoczesne mieszkania w najszerszym segmencie rynku, przystępnym cenowo, ogólnopolski charakter działalności (oferta mieszkaniowa w 15 miastach w 2022) oraz pionowo zintegrowany model biznesowy.
 • Duży i regularnie odnawiany bank ziemi pod budowę blisko 19,3 tys. lokali.
 • Przekazania roczne kluczy (klienci detaliczni i PRS) na poziomie łącznie 3 341 lokali mieszkalnych.
 • Grupa Murapol w całym 2022 roku wprowadziła do oferty 2 631 nowych mieszkań w 10 miastach w Polsce.

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

W 2022 r. GK Murapol sprzedała (umowy deweloperskie i przedwstępne) klientom detalicznym 2 783 lokale mieszkalne, co stanowi znakomity wynik na tle branży, a przede wszystkim świadczy o zrównoważonym rozwoju Grupy oraz jej odporności na zawirowania gospodarcze – jest to powtórzenie wyniku z 2021, stabilnego ekonomicznie roku (zmiana wynosi bowiem zaledwie -0,9%). Wynik wskazuje na wyjątkową na tle rynku odporność na kryzys modelu biznesowego oraz oferty produktowej Grupy Murapol – skierowanej do najszerszego segmentu rynku i przystępnej cenowo.

SEGMENT PRS

Grupa Murapol kontynuuje współpracę ze swoim wiodącym inwestorem globalnym funduszem ARES w komplementarnym sektorze PRS, do którego w 2022 roku sprzedała 664 lokale w formule design&build.

ŁĄCZNA SPRZEDAŻ w 2022 roku przez Grupę Murapol wyniosła zatem 3 447 lokali mieszkalnych (klienci detaliczni i PRS).

PRZEKAZANIA

W okresie od stycznia do grudnia 2022 GK Murapol przekazała klucze do 3 341 lokali mieszkalnych, w tym 2 653 dla klientów detalicznych oraz 688 na rzecz PRS.

WPROWADZENIE DO OFERTY

W minionym roku GK Murapol wprowadziła do oferty 2 631 lokali mieszkalnych. Do sprzedaży trafiły mieszkania zaoferowane w 7 nowych projektach mieszkaniowych w Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Tychach oraz w kolejnych etapach już realizowanych inwestycji nieruchomościowych, w tym m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Toruniu i Bydgoszczy

LICZBA MIESZKAŃ W BUDOWIE

Na dzień 31 grudnia 2022 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 212 lokali 62 budynkach powstających w ramach 19 projektów na terenie 10 miast Polski, z tego dla segmentu PRS/BPSA 1 699 lokale.

BANK ZIEMI

Na koniec 2022 r. Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi pod budowę blisko 19,3 tys. lokali, który można podzielić wg dwóch kategorii – kryterium własności i etapu inwestycyjnego:

 • blisko 8 tys. lokali powstanie na gruntach będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Grupy oraz ponad 11,3 tys. lokali na gruntach objętych warunkowymi umowami przedwstępnymi,
 • ponad 4,9 tys. lokali jest w trakcie realizacji oraz blisko 14,4 tys. lokali w przygotowaniu.
 Potencjalna liczba lokali
W trakcie realizacji4 939
W trakcie przygotowania14 357
Razem19 296
Własność/użytkowanie wieczyste7 977
Umowy przedwstępne11 319
Razem19 296 

Spośród 19,3 tys. lokali wchodzących w skład aktywnego banku ziemi na dzień 31 grudnia 2022 roku, ok. 17 tys. mieszkań przeznaczone jest na rzecz klientów detalicznych, z kolei ok. 2,3 tys. lokali dedykowane jest pod segment PRS w formule design&build.

– Z satysfakcją dzielę się z Państwem wynikami Grupy Murapol za 2022 rok – obrana strategia produktowa i biznesowa dała owoce w formie powtórzenia wyniku operacyjnego sprzedaży naszych mieszkań klientom detalicznym z jakże korzystniejszego, jeśli chodzi o warunki rynkowe, 2021 roku. Pozytywnie wyróżniamy się na tle branży. Załamanie się rynku kredytów hipotecznych oraz inne wydarzenia makroekonomiczne i geopolityczne w najmniejszym stopniu dotknęły GK Murapol. Głównymi filarami naszego sukcesu w tak wymagającym czasie jest 22-letnie doświadczenie i trafnie obrane cele długoterminowe. – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA – Budujemy obecnie ponad 6,2 tys. lokali w ok 60 budynkach na terenie 10 polskich miast. W minionym roku do oferty wprowadziliśmy ponad 2,6 tys. mieszkań. Niezmiennie też jesteśmy aktywni na polu akwizycji gruntów, tak aby zabezpieczać swój potencjał na przyszłość. W rozpoczynającym się roku planujemy oddać do dyspozycji klientów kolejne mieszkania zarówno w nowych projektach, jak i kolejnych etapach już realizowanych przedsięwzięć. – dodaje Nikodem Iskra.

W ciągu blisko 22 lat działalności GK Murapol zrealizowała 78 wieloetapowych inwestycji,
w ramach, których powstało 380 budynków obejmujących łącznie ponad 24,7 tys. lokali
o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1,1 mln mkw.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author