Silesion.PL

serwis informacyjny

Granty od PSE szansą dla śląskich gmin

Granty od PSE szansa dla slaskich gmin 2

Granty od PSE szansa dla slaskich gmin 2

Lokalne inicjatywy napędzają rozwój mieszkańców. Właśnie dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają samorządy i organizacje pozarządowe z gmin: Ciasna, Kłobuck, Miedźno, Opatów, Panki, Pawonków, Przystajń, Wielowieś, Wręczyca Wielka i Zbrosławice do udziału w programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Można otrzymać do 20 000 zł dofinansowania na realizację projektów. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to program grantowy dla samorządów, ich jednostek organizacyjnych — m.in. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej — oraz organizacji pozarządowych, organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Już po raz trzeci firma dofinansuje inicjatywy lokalne na terenach, w których prowadzi działania inwestycyjne i eksploatacyjne. Wśród nich znajdują się gminy z województwa śląskiego.
Tym razem lokalni działacze i aktywiści mogą zgłaszać projekty w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne poprawiające jakość życia mieszkańców

Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i dobrostan ich mieszkańców – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – W tym roku w całej Polsce dajemy lokalnym społecznościom rekordowe wsparcie w wysokości 3,3 miliona złotych – dodaje.

Projekty realizowane ze wsparciem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” docierają do szerokiego grona. Zarówno dzieci i młodzież, seniorzy oraz lokalni działacze społeczni z województwa śląskiego mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach z zakresu pomocy dzieciom z cukrzycą czy warsztatach z robotyki.

Każda kolejna tura „WzMOCnij swoje otoczenie” pokazuje zaangażowanie lokalnych działaczy w funkcjonowanie ich społeczności. Potrzeby są różne, jednak to nie ograniczenie, a zachęta do współpracy – zaznacza Rafał Jaros z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – Cieszymy się, że możemy być częścią tych pozytywnych zmian. Nie możemy doczekać się, aż poznamy kolejne pomysły, które czekają na realizację – dodaje.

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły do 30 września. Wyniki rekrutacji poznamy już w październiku. Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.


Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP)
w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. PSE są właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną
i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury.

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizują ponad 1600 km już istniejących linii.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author