Silesion.PL

serwis informacyjny

GDDKiA rozpoczyna remonty nawierzchni dróg na Śląsku

GDDKiA rozpoczyna remonty nawierzchni drog na Gornym Slasku

GDDKiA rozpoczyna remonty nawierzchni drog na Gornym Slasku

Na kilku odcinkach dróg krajowych w woj. śląskim w najbliższym czasie pojawią się maszyny do frezowania starej i wyeksploatowanej nawierzchni oraz układania nowej. Remonty GDDKiA przeprowadzi na DK78 w Kroczycach, S52 pomiędzy Międzyświeciem a Pogórzem oraz na jezdni A4 w kierunku Katowic na odcinku Kleszczów – Gliwice Ostropa. W dalszej kolejności na S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz S1 pomiędzy Kamesznicą a Lalikami. GDDKiA przygotowuje również remont jezdni zbierająco-rozprowadzającej autostrady A4 w Katowicach w rejonie węzła Mikołowska oraz remont nawierzchni S52 w Skoczowie.

DK78

GDDKiA wyremontuje 800-metrowy odcinek nawierzchni jezdni w Kroczycach. Roboty rozpoczęły się dziś, 19 września. Polegać będą na wymianie warstwy wiążącej i ścieralnej oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Remont rozpocznie się od sfrezowania nawierzchni na prawej stronie drogi w kierunku Szczekocin. Ruch w czasie robót będzie odbywał się wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną. Na 23 września zaplanowano przeniesienie robót w kierunku Zawiercia – po lewej stronie drogi. Zakończenie remontu zaplanowano do końca wrzenia br.

S52

W nocy z 19 na 20 września GDDKiA wprowadzi zmianę organizacji ruchu i następnie wykona frezowanie nawierzchni. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na dwóch odcinkach o długości około 4 km każdy. Na odcinku Międzyświeć – Pogórze oraz Pogórze – Grodziec utrudnienia będą polegały na zawężeniu dwupasowych jezdni do jednego pasa – lewego, po którym będzie się odbywał ruch pojazdów. Przewiduje się, że ten etap potrwa do 28 września. Następnie ruch pojazdów zostanie przeniesiony na wyremontowane pasy jezdni, umożliwiając rozpoczęcie remontu prawych pasów obu jezdni. Przewiduje się, że zakończenie remontu tego odcinka S52 powinno nastąpić do 5 października br.

A4

GDDKiA wyremontuje około 1,5 km odcinek nawierzchni jezdni autostrady A4 w kierunku Katowic pomiędzy Kleszczowem a Gliwicami Ostropą. Remont rozpocznie się 20 września i powinien się zakończyć do 24 września br. Utrudnienia w czasie remontu będą polegały na wyłączeniu z ruchu prawego pasa ruchu oraz wprowadzeniu limitu prędkości do 80 km/h.

S86

Na 26 września zaplanowano rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Podczas trwania remontu użytkownicy drogi do dyspozycji będą mieli po dwa pasy w każdym z kierunków. Remont rozpocznie się od zawężenia dwóch pasów ruchu (lewego i środkowego) na obu jezdniach przy pozostawieniu dwóch pasów w każdym z kierunków. Szerokość lewego pasa ruchu będzie wynosić 2,75 m a prawego 3 m. Włączenie do drogi ekspresowej drogami dochodzącymi i łącznicami będą odbywać się z wykorzystaniem linii zatrzymania oraz znaku STOP. W czasie remontu wprowadzony zostanie limit prędkości do 60 km/h oraz zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, oraz autobusy. 

Prace zostaną rozpoczęte frezowaniem nawierzchni na odcinku Sosnowiec (rejon węzła przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Barbary w Sosnowcu) – Katowice (rejon sklepu IKEA). Po rozbiórce warstwy ścieralnej na odcinku Sosnowiec – Katowice, rozpocznie się frezowanie odcinka Katowice – Sosnowiec. Z uwagi na przewidywane utrudnienia frezowanie będzie odbywało się w porze dziennej i nocnej.  

Po zakończeniu tego etapu robót ruch zostanie przeniesiony na wyremontowane pasy jezdni, a następnie rozpocznie się remont pasa prawego i awaryjnego. W tym etapie również użytkownicy drogi będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym z kierunków. Szerokość pasa lewego będzie wynosiła 3,5 m a środkowego 3,25 m. Przewiduje się, że zakończenie remontu tego odcinka powinno nastąpić do 15 listopada 2022 r. 

fot. GDDKiA

S1

Również 26 września zaplanowano rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi ekspresowej pomiędzy Kamesznicą a Lalikami o długości 5,6 km. Droga ekspresowa S1 na odcinku przeznaczonym do remontu jest drogą jednojezdniową o zmiennym przekrój, o szerokości od 8 do 14 m w układzie 1+1 i 2+1. Stąd też konieczność etapowania robót. W zależności od układu drogi i warunków lokalnych, realizacje robót zaplanowano z wykorzystaniem wahadłowej sygnalizacji świetlnej lub połówkowego zawężenia jezdni z jednoczesnym utrzymaniu ruchu dwukierunkowego i ograniczeniem dopuszczalnej prędkości do 40 km/h. Przewiduje się, że zakończenie remontu tego odcinka S1 również powinno nastąpić do 15 listopada 2022 r.

A4 Katowice

Trwa uzgadnianie projektu organizacji ruchu na wykonanie remontu nawierzchni jezdni zbierająco-rozprowadzającej w rejonie węzła Mikołowska w kierunku Krakowa. Przewiduje się, że remont na odcinku o długości koło 1 km zostanie wykonany w październiku br. 

S52 w Skoczowie

Przygotowuje się również do popisania umowę na remont drogi ekspresowej S52 w Skoczowie

W ramach zadania przewidziano wykonanie robót na odcinku o długości 400 m, które przywrócą nawierzchnię drogi ekspresowej do stanu zgodnego z wymaganiami technicznymi. Zakres prac przewiduje wykonanie prac rozbiórkowych nawierzchni, wykonanie odwodnienia oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni na całym objętym zamówieniem odcinku z uwzględnieniem stref przejściowych przy moście nad rzeką Bładnica w Skoczowie. Zadanie obejmuje również odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. Wartość tego zadnia wyniesie prawie 2,8 mln zł.

Reżim technologiczny

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, na przykład opadów atmosferycznych, ujemnej temperatury czy silnego wiatru – przekraczającego 16 m/s terminy realizacji remontów mogą ulec zmianie. Te zjawiska mogą one wpłynąć na harmonogram wykonania niektórych prac – w szczególności ułożenia nowej nawierzchnia jezdni.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author