Silesion.PL

serwis informacyjny

Fortuna Entertainment Group przyjęła zakłady w wysokości 797,0 mln euro

W pierwszym kwartale 2018 roku Fortuna Entertainment Group przyjęła zakłady w wysokości 797,0 mln euro, odnotowując wzrost o 163,7%

Fortuna Entertainment Group N.V., wiodący operator regulowanych gier i zakładów o stałym kursie w Europie Środkowo-Wschodniej ogłasza niezaudytowane, skonsolidowane wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku. 

·       Całkowita wartość zakładów przyjętych w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosła o 163,7%, osiągając wartość 797,0 milionów euro

·       Całkowita wartość wygranych brutto w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosła o 157,6%, osiągając wartość 110,0 milionów euro

·       Całkowita EBITDA w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 22,7 mln euro, co oznacza wzrost na poziomie 665,5% rok do roku

·       Całkowity zysk netto w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł o 923,6%, osiągając wartość 14,0 milionów euro

„Solidne wyniki finansowe ogłaszane za pierwszy kwartał 2018 roku odzwierciedlają naszą strategię rozwojową opartą na inwestycjach w doskonałość operacyjną, nowe platformy i rozwój regionalny. Dzięki temu odnotowaliśmy znaczący wzrost wszystkich ogłaszanych kluczowych wskaźników, wynikających z silnego wzrostu organicznego oraz fuzji i akwizycji. Przyjęte przez nas zakłady wzrosły o 163,7% rok do roku osiągając poziom 797,0 milionów euro, wygrane brutto wyniosły 110,0 milionów euro, zaś EBITDA osiągnęła wartość 22,7 miliona euro, co oznacza wzrost odpowiednio o 157,6% i 665,5%. Po korekcie uwzględniającej jednorazowe koszty związane z integracją, EBITDA wzrosła o 723,9% rok do roku. Pragniemy również potwierdzić nasze wytyczne na resztę 2018 roku,”  wyjaśnia Per Widerström, dyrektor zarządzający i prezes zarządu Fortuna Entertainment Group.

FEG, wiodący operator regulowanych gier i zakładów sportowych ze stałym kursem w Europie Środkowej i Wschodniej, działający na rynku polskim, czeskim, słowackim, rumuńskim i chorwackim w pierwszym kwartale 2018 roku przyjął łącznie zakłady o wartości 797,0 milionów euro, czyli o 163,7% więcej niż w pierwszym kwartale 2017 roku. Wzrost wynika przede wszystkim z rozwoju organicznego zakładów online, w szczególności zakładów ze stałym kursem, na wszystkich pierwotnych rynkach, z rozwoju gier online w Czechach. Wzrost rok do roku wynikał również z nowych akwizycji, tj. Hattrick Sports Group („Hattrick”) i rumuńskich spółek Fortbet („Fortuna Romania”), przejętych po pierwszym kwartale 2017 roku.

Całkowita wartość wygranych brutto w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 110,0 milionów euro, tj. o 157,6% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku.Wzrost wygranych brutto wynika z większej wartości przyjętych zakładów oraz utrzymujących się dobrych wyników dla wszystkich kluczowych wskaźników bazowych.

Całkowita skonsolidowana EBITDA odnotowana w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosło 22,7 miliona euro, o 665,5% więcej rok do roku, dzięki wyższym przyjętym zakładom, wprowadzeniu gier online i konsolidacji Hattrick Sports Group z rumuńską Fortuną. Całkowita EBITDA w pierwszym kwartale 2018 roku, po korekcie z uwzględnieniem jednorazowych kosztów związanych z integracją, wyniosła 22,8 miliona euro, czyli o 723,9% więcej rok do roku.

Całkowity zysk netto spółki w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 14 milionów euro, co oznacza wzrost o 923,6% rok do roku, przede wszystkim dzięki wyższej wartości EBIDTA. Całkowity zysk netto spółki w pierwszym kwartale 2018 roku, po korekcie z uwzględnieniem jednorazowych kosztów związanych z akwizycjami i fuzjami, wyniósł 14,2 miliona euro, czyli o 1 113,4% więcej rok do roku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author