Silesion.PL

serwis informacyjny

Ekstraklasowe TOP10 czyli Fortuna z bonusem

Fortuna z Bonusem

Startuje promocyjna ofensywa Fortuny. Co tydzień bukmacher daje szansę na otrzymanie dodatkowych środków na grę, bez konieczności wielokrotnego obracania kwotą bonusu. Wyższe wygrane, obstawianie bez ryzyka, gwarantowane nagrody na zakłady – to wszystko znajdziesz w Fortunie z Bonusem. Typuj najbardziej popularne wydarzenia sportowe i zgarnij więcej z gry!

Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20 PLN w postaci freebeta

Ekstraklasowe TOP10

Dla Klientów lubiących rywalizacje, bukmacher przygotował weekendowe rankingi. Nagradzanie najlepszych graczy to dla eFortuny przyjemność – doceniają specjalistów w dziedzinie konstruowania kuponów z wysokim kursami czy gry za duże stawki.
Na start Ekstraklasy urządzają polowanie na najwyższe kursy. Z blisko tysiąca zakładów na pierwszą kolejkę wybierz takie, które dadzą ci miejsce w czołowej dziesiątce naszego rankingu. Nieważna jest stawka kuponu, a jedynie kurs, rzucający rywali na kolana.

Zasady promocji

  • Czas trwania: 19-21.07.2019
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna
  • Oferta: prematch
  • Typ kuponu: min. SOLO, AKO
  • Warunek: min.1 zdarzenie na kuponie musi być związane z dowolnym meczem I kolejki Ekstraklasy
  • Zwycięzcy: dziesięciu graczy, których zwycięski kupon będzie miał najwyższy kurs całkowity
  • Nagroda: karty przedpłacona do sieci sklepów Empik o wartości 500 PLN.
  • Promocja dotyczy kuponów rozstrzygniętych do 21.09.2019 do godz. 23:59

W tych rozgrywkach można typować na jednym kuponie zdarzenia z jednego meczu np.: kto wygra lub ile padnie bramek lub który zawodnik strzeli gola ORAZ liczbę żółtych kartek ORAZ liczbę rzutów rożnych ORAZ liczbę spalonych

 

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSU

„TOP 10 wygranych kuponów po najwyższym kursie ”
obowiązujący w dniach wskazanych w warunkach konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki konkursu dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonego pod nazwą „TOP 10
wygranych kuponów po najwyższym kursie” zwanego dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem konkursu jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. W Konkursie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl, w tym lub wyłącznie poprzez aplikację mobilną,
zgodnie z warunkami Konkursu, którzy potwierdzili chęć wzięcia udziału w konkursie klikając w
przycisk akceptacji w okienku pop up, pojawiającym się stronie Organizatora.
3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs obowiązuje w dniach wskazanych w Szczegółowych warunkach Konkursu „TOP 10
wygranych kuponów po najwyższym kursie”, dostępnych na stronie Organizatora pod adresem
www.efortuna.pl.
3.2. Konkurs obejmuje zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację
mobilną lub wyłącznie poprzez aplikację mobilną Organizatora, zgodnie ze Szczegółowych
warunkach Konkursu „TOP 10 wygranych kuponów po najwyższym kursie”.
3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
3.3.1. w okresie jego obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym poprzez
lub wyłącznie poprzez aplikację mobilną Organizatora, zakład lub zakłady za minimalną
kwotę brutto, podaną w Szczegółowych warunkach Konkursu „TOP 10 wygranych
kuponów po najwyższym kursie”;
3.3.2. zakład lub zakłady, o których mowa w ppkt. 3.3.1. muszą zawierać min. 1 zdarzenie
wskazane w Szczegółowych warunkach Konkursu „TOP 10 wygranych kuponów po
najwyższym kursie”, wyłącznie z oferty podanej przez Organizatora;
3.3.3 zakład lub zakłady muszą być zawarte w formie kuponu wskazanego w Szczegółowych
warunkach Konkursu „TOP 10 wygranych kuponów po najwyższym kursie” (SOLO lub
AKO);
3.3.4 minimalna kwota, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4 Dziesięciu graczy z wygranym kuponem, o najwyższym kursie całkowitym otrzyma nagrodę
rzeczową lub nagrodę w postaci punktów Fortuna Klub Plus, zgodnie ze Szczegółowymi
warunkami Konkursu „TOP 10 wygranych kuponów po najwyższym kursie”.
3.5 W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć wygrany kupon przy takim samym kursie całkowitym,
pod uwagę będzie brany kupon z wyższą stawką.
3.6 Konkurs nie obejmuje kuponów przegranych, wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out)
anulowanych, Maxikombi lub zakładów zawartych w ramach oferty Ekspert + lub Hit Dnia.
3.7 Konkurs dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do końca dnia wskazanego w
Szczegółowych warunkach Konkursu „TOP 10 wygranych kuponów po najwyższym kursie”.
3.8 Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania nagrody rzeczowej lub nagrody w
postaci punktów Fortuna Klub Plus, zostaną powiadomieni drogą mailową, SMS-ową lub poprzez
komunikat pop-up.
3.9 Nagroda w postaci punktów Fortuna Klub Plus zostanie przypisana do iKont graczy do końca
następnego dnia roboczego po zakończeniu Konkursu.
3.10Nagrody rzeczowe, po wcześniejszym ustaleniu z graczem, zostaną przesłane na wskazany przez
gracza adres.
3.11 W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od dnia
wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, której kupon zajął kolejne miejsce, poza pierwszą
10-tką.
3.12 Lista zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni, zostanie umieszczona na www.efortuna.pl
następnego dnia roboczego po zakończeniu Konkursu.
3.13 Lista zwycięzców, o której mowa w ppkt. 3.12, będzie zawierać wyłącznie numery umów
przypisane do każdego gracza.
3.14 Jednemu graczowi przysługuje w ramach Konkursu jedna nagroda rzeczowa lub jedna nagroda w
postaci punktów Fortuna Klub Plus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających
warunki Konkursu.
3.15 Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.16 Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na środki pieniężne lub inną nagrodę.
3.17 Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą e-mail
promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania informacji o
uzyskaniu nagrody.
4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.3 Zasady Konkursu określa wyłącznie regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz
regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.4 Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku Konkursem, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.5 Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author