Silesion.PL

serwis informacyjny

Ekstraklasowa Dokładka czyli Fortuna z bonusem

Ekstraklasowa Dokładka

Wygrana to nie wszystko! Gracze z eFortuny zasługują na więcej, dlatego bukmacher serwuje im Dokładkę. Wystarczy, że wykażesz się doskonałym typerskim przeczuciem, Twój kupon okaże się wygrany, a otrzymasz dodatkowy bonus. Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20 PLN w postaci freebeta
Na start nowego sezonu najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce proponują Ekstraklasową Dokładkę. Doceniając prawdziwych znawców polskiej piłki dokładają im 10 zł do wygranego kuponu!

Zasady promocji

  • Czas trwania: od 19.07.2019 do 21.07 2019 r.
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna
  • Oferta: prematch
  • Typ kuponu: AKO, MAXIKOMBI
  • Minimalna liczba zdarzeń na kuponie: 3
  • Warunek: min. 1 zdarzenie na kuponie musi być związane z I kolejką sezonu piłkarskiej Ekstraklasy
  • Stawka: min. 10 zł brutto
  • Kurs minimalny kuponu: 2,5
  • Zwycięzcy: wszyscy gracze, których kupony spełniające warunki promocji okazały się wygrane
  • Nagroda: bonus w wysokości 10 zł (w punktach FKP)

W tych rozgrywkach można typować na jednym kuponie zdarzenia z jednego meczu np.: kto wygra lub ile padnie bramek lub który zawodnik strzeli gola ORAZ liczbę żółtych kartek ORAZ liczbę rzutów rożnych ORAZ liczbę spalonych

Fortuna z Bonusem

Startuje promocyjna ofensywa Fortuny. Co tydzień bukmacher daje szansę na otrzymanie dodatkowych środków na grę, bez konieczności wielokrotnego obracania kwotą bonusu. Wyższe wygrane, obstawianie bez ryzyka, gwarantowane nagrody na zakłady – to wszystko znajdziesz w Fortunie z Bonusem. Typuj najbardziej popularne wydarzenia sportowe i zgarnij więcej z gry!

REGULAMIN OGÓLNY PROMOCJI

„Dokładka” obowiązujący w dniach wskazanych w warunkach promocji

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji, dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Dokładka”,zwanej
dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl , w tym lub wyłącznie poprzez aplikację mobilną.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach wskazanych w Szczegółowych warunkach Promocji „Dokładka”,
dostępnych na stronie Organizatora pod adresem www.eforuna.pl.
3.2. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.2.1. w dniach jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym lub
wyłącznie poprzez aplikację mobilną Organizatora zakład lub zakłady za minimalną kwotę
brutto, podaną w Szczegółowych warunkach Promocji „Dokładka”.
3.2.2. zakład lub zakłady, o których mowa w ppkt. 3.2.1. muszą zawierać min. 1 zdarzenie
wskazane w Szczegółowych warunkach Promocji „Dokładka”, wyłącznie z oferty podanej
przez Organizatora.
3.2.3. zakład lub zakłady muszą być zawarte w formie kuponu wskazanego w Szczegółowych
warunkach Promocji „Dokładka” (SOLO, AKO lub Maxikombi).
3.2.4. kwota minimalna, o której mowa w ppkt 3.2.1 dotyczy całego kuponu.
3.3. Gracze, których kupony spełnią warunki, o których mowa w pkt. 3.2 i okażą się wygrane,
otrzymają wskazany przez Organizatora w Szczegółowych warunkach Promocji „Dokładka bonus
w postaci określonej liczby punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada konkretnej kwocie.
3.4. Promocja nie obejmuje zakładów specjalnych, anulowanych, unieważnionych lub wypłaconych
wcześniej (opcja Early Cash Out).
3.5. Promocja nie obejmuje kuponów zawartych w ramach ofert Hit Dnia, Ekspert +.
3.6. Promocja dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do końca dnia wskazanego w
Szczegółowych warunkach Promocji „Dokładka”.
3.7. Bonus w postaci punktów Fortuna Klub Plus zostanie przypisana do iKont graczy do końca dnia
następnego dnia roboczego po zakończeniu Promocji.
3.8. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.9. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jeden bonus a w postaci punktów Fortuna
klub Plus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
3.10. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
3.11. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na środki pieniężne lub inną nagrodę.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz
regulaminy obowiązujące u Organizatora.
4.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
4.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author