Silesion.PL

serwis informacyjny

Dziś obchody Barbórki na Politechnice Śląskiej

Dzis obchody Barborki na Politechnice Slaskiej

Dzis obchody Barborki na Politechnice Slaskiej

Uroczystości Barbórkowe Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej odbywają się 3 grudnia w Arenie Gliwice (Mała Arena) przy ul. Akademickiej 50 w Gliwicach.

Doroczne święto górników na Politechnice Śląskiej rozpoczęło się o 9:00 mszą świętą w kościele pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Łużyckiej w Gliwicach. O godzinie 16.00 w Arenie odbędzie się Koncert Orkiestry Dętej KWK „Sośnica”, a sama uroczysta akademia barbórkowa zostanie zainicjowana o 17.00.

Uroczystość będzie okazją do wręczenia godności Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. Andrzejowi Karbownikowi, rektorowi Politechniki Śląskiej w latach 2008-2016, a także innych odznaczeń i stopni górniczych.

Tradycyjnie w programie znajdą się również: wręczenie przechodniej honorowej szpady górniczej dla przodującej grupy studenckiej, a na zakończenie oficjalnej części akademii – uroczysty „Skok przez skórę”, symbolizujący przyjęcie do stanu górniczego nowicjuszy, czyli studentów I roku kierunków związanych z branżą wydobywczą.

Uroczyste obchody dnia świętej Barbary, patronki górników odbywają się z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Obecna sytuacja jest dla nas wyzwaniem nie tylko z uwagi na zagrożenie koronawirusem i rosnącą liczbę zakażeń w naszym regionie, ale przede wszystkim z uwagi na transformację energetyczną, która szczególnie dotyczy górnictwa i przyszłości wydobycia węgla kamiennego. Sytuacja ta nie pozostaje bez znaczenia dla przyszłości kształcenia wykwalifikowanych kadr dla tej branży. Konieczne jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju, a Politechnika Śląska ma w tym zakresie duży potencjał. Także dzięki współpracy z przemysłem i samorządami naszego regionu. Przed branżą górniczą i kadrą Uczelni stawiane są nowe wyzwania i możliwości w zakresie zwiększania wydajności, automatyzacji procesów wydobycia kopalń, a także wykorzystania naszej wiedzy na rynkach międzynarodowych. Dostosowanie kształcenia i treści programowych oraz oferty dydaktycznej do możliwości obecnego i przyszłego rozwoju technologicznego, opracowanie efektywnych technologii wydobycia, przetwarzania i wykorzystania różnych surowców naturalnych, to główne kierunki naszych działań w kolejnych latach – mówi rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Spotkanie barbórkowe to niezwykłe wydarzenie podkreślające nie tylko znaczenie górnictwa dla gospodarki państwa, ale także jego rolę w tworzeniu kultury i obyczajowości śląskiego regionu.

Zdjęcia z poprzednich edycji

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author