Silesion.PL

serwis informacyjny

Grupa OASIS konsoliduje rynek zarządzania dokumentami w Polsce. ArchiDoc kupuje Business Archiv

ArchiDoc przejął 100 proc. udziałów w firmie Business Archiv, zajmującej się przechowywaniem dokumentów i zarządzaniem nimi. To pierwsza akwizycja ArchiDoc, który w ostatnich latach podwoił biznes tylko w oparciu o wzrost organiczny. To także realizacja europejskiej strategii ekspansji Grupy OASIS, właściciela ArchiDoc.

ArchiDoc to jedna z największych firm oferujących usługi z obszaru zarządzania dokumentami, digitalizacji oraz automatyzacji procesów biznesowych. Od 2019 r. należy do Grupy OASIS, największej prywatnej firmy w Europie zajmującej zarządzaniem informacją i danymi.

Przejęcie ArchiDoc w 2019 r. było znaczącym osiągnięciem w realizacji strategii rozwoju w Europie Środkowej. Obecna akwizycyjna Business Archiv jest kolejnym krokiem w ekspansji Grupy w tym regionie.

Business Archiv została założona w 1996 roku przez Rodzinę Adler, która po wielu latach rozwoju podpisała umowę sprzedaży udziałów.

Strony nie ujawniają kwoty transakcji.

Grupa OASIS ma ugruntowaną pozycję w Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajach Beneluxu. Jej polska spółka, ArchiDoc, rozwijała się dotąd w 100% w sposób organiczny. Cieszymy się, że znaleźliśmy biznes, który odpowiada naszym standardom jakości i bezpieczeństwa, dając szansę na skokowy wzrost. W najbliższych tygodniach zaoferujemy naszym nowym Klientom pakiet usług, który wzmocni ich kompetencje w obszarze transformacji cyfrowej – mówi Konrad Rochalski, prezes ArchiDoc, Managing Director Grupy OASIS w Polsce.

Spółki zachowają autonomię operacyjną. Docelowo struktury obu podmiotów zostaną połączone. Pracownicy Business Archiv otrzymali propozycję kontynuacji współpracy.

Silna pozycja w obszarze cyfryzacji

Silną stroną ArchiDoc są kompetencje cyfrowe. Spółka wykorzystuje zaawansowane rozwiązania z zakresu informatyki, automatyki i robotyki; obecnie buduje autorskie narzędzie w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu ArchiDoc realizuje zaawansowane procesy przetwarzania dokumentów i informacji w nich zawartych, np. poprzez wsparcie banków w obsłudze wniosków kredytowych; firm finansowych – poprzez przejęcie zadań związanych z obsługą mandatów we flotach aut czy firm zajmujących się usługami dla ludności – obsługując korespondencję związaną z umowami, reklamacjami czy nowymi ofertami.

Dziś nasze zasoby i kompetencje są do dyspozycji Klientów Business Archiv – tłumaczy Konrad Rochalski.

ArchiDoc ma także mocną pozycję w branży archiwizacji dokumentów w Polsce. Centralne Archiwum Dokumentów ArchiDoc to największy tego typu obiekt w kraju, dzięki któremu spółka może przechować dwa razy więcej dokumentów niż wynoszą zbiory zgromadzone przez Archiwa Państwowe. Jednocześnie to jeden z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych obiektów tego typu w Polsce. Dlatego obie spółki również tutaj dostrzegają możliwe do osiągnięcia synergie.

Dwukrotny wzrost i 100 mln przychodu

Nastawienie na wzrost w obszarze cyfrowym oraz silna pozycja na rynku archiwizacji były dwoma silnikami organicznego rozwoju spółki ArchiDoc. W ciągu czterech lat urosła ona dwukrotnie: na koniec 2017 r. jej przychody wynosiły 41,2 mln złotych, a w 2021 r. było to już 80,7 miliona złotych. W 2022 r. nastąpiła zmiana roku obrotowego. Obecny kończy się 31 października.

W przyszłym roku planujemy przekroczyć 100 mln złotych przychodu – mówi Konrad Rochalski.

Konsolidacja rynku

Przejęcie Business Archiv przez ArchiDoc to największa tego typu transakcja na polskim rynku od lat. Wcześniej dużą akwizycją była… sprzedaż ArchiDoc w 2019 r. Wówczas nabywcą była Grupa OASIS, a sprzedającym – Grupa OEX.

Rynek podmiotów zajmujących się zarządzaniem dokumentami w Polsce to rynek dwóch prędkości. Z jednej strony mamy kilku dużych graczy z zachodnim kapitałem i bardzo zaawansowanym know-how. Nierzadko ich polskie firmy są liderami transformacji cyfrowych w swoich grupach kapitałowych. Z drugiej strony występują małe podmioty, które obsługują kilku klientów biznesowych. Przewiduję, że w najbliższym czasie będzie następować konsolidacja, ponieważ mniejsze spółki nie są w stanie inwestować i wykorzystać efektu skali. Przejęcie Business Archiv przez ArchiDoc jest wstępem do tego procesu – podsumowuje Konrad Rochalski.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023