Silesion.PL

serwis informacyjny

Do przerwy 3:1. Ekstraklasowa promocja w eFortuna

Rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy wkraczają w decydującą fazę.

W weekendowej kolejce nie brakuje interesująco zapowiadających się spotkań, które mogą decydować o losach mistrzowskiego tytułu lub utrzymania w lidze. Dla wszystkich graczy, którzy zdecydują się wytypować 3 ekstraklasowe kupony eFortuna przygotowała gwarantowany bonus w wysokości 10 zł!

Nie masz jeszcze konta w Fortunie? Zarejestruj się przez TEN specjalny link i odbierz zakład bez ryzyka do 120 zł + darmowe 20 PLN na zakłady + bonus od depozytu do 1000 PLN

Zasady promocji:

  • W dniach 26-28.04.2019 postaw 3 kupony o wartości min. 10 zł brutto każdy, zawierające co najmniej jedno zdarzenie związane z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy
  • Oferta: tylko prematch
  • Kupony: SOLO, AKO, MAXIKOMBI
  • Kanały: WYŁĄCZNIE aplikacja mobilna Fortuny. Promocja nie obejmuje kuponów zawartych poprzez responsywną stronę mobilną.
  • Gracze, którzy spełnią warunki promocji otrzymają 1400 punktów FKP, co odpowiada kwocie 10 zł.
  • Nie ma znaczenia czy zakłady będą wygrane czy przegrane.
  • Promocja nie obejmuje kuponów zawartych w ramach zakładów specjalnych
  • Bonus zostanie przypisany do iKont graczy w dniu 29.04.2019 do godz. 23:59
  • Więcej szczegółów w regulaminie na stronie efortuna.pl

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.

REGULAMIN PROMOCJI „3:1 do przerwy”
obowiązujący w dniach 26.04-28.04.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki promocji, będącej sprzedażą premiową, dla klientów
FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. (zwanej dalej „FORTUNĄ”), prowadzonej pod
nazwą „3:1 do przerwy”, zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne poprzez aplikację mobilną, którzy udzielili zgody na komunikację marketingową
ze strony Organizatora.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach 26.04-28.04.2019 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez aplikację mobilną Organizatora
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1 w czasie jej obowiązywania zawrzeć poprzez aplikację mobilną Organizatora zakład lub
zakłady na 3 kuponach za minimalną kwotę 10 PLN Brutto za każdy kupon;
3.3.2 zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie
rozgrywane w ramach 33. kolejki Lotto Ekstraklasy, wyłącznie z oferty prematch;
3.3.3 zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO lub MAXIKOMBI;
3.3.4 kwota minimalna, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4 Gracze, których kupony spełnią powyższe warunki, otrzymają bonus w postaci 1 400 punktów
Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 10 PLN.
3.5 Promocja nie obejmuje zakładów specjalnych, anulowanych lub unieważnionych.
3.6 Promocja obejmuje kupony wygrane i przegrane.
3.7 Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia roboczego po
zakończeniu Promocji tj. w dniu 29.04.2019.
3.8 Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.9 Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
3.10 Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
3.11 Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na środki pieniężne lub inną nagrodę.

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach
hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author