Silesion.PL

serwis informacyjny

Dlaczego w USA niezidentyfikowani ludzie nazywają się John lub Jane Doe?

John Doe

John Doe

Zgodnie ze starym angielskim prawem zwyczajowym działania, które właściciele ziemscy mogli podejmować w sądzie przeciwko lokatorom lub zalegającym z płatnością lokatorom, były często zbyt techniczne i trudne, aby mogły być w jakikolwiek sposób użyteczne. Zamiast tego właściciele wnieśli powództwo o eksmisję w imieniu fikcyjnego najemcy przeciwko innej fikcyjnej osobie, która rzekomo go eksmitowała lub wyrzuciła. Aby dowiedzieć się, jakie prawa do nieruchomości miały zmyślone osoby, sądy musiały najpierw ustalić, czy właściciel rzeczywiście był właścicielem nieruchomości, co rozstrzygnęło jego prawdziwy powód do działania bez konieczności zagłębiania się w prawne zawiłości.

Często właściciele nieruchomości wymieniali fikcyjne strony w swoich pozwach jako John Doe (powód) i Richard Roe (pozwany), chociaż nikt nie był w stanie znaleźć przypadku, w którym nazwy te zostały użyte po raz pierwszy, ani dowiedzieć się, dlaczego zostały wybrane. Imiona nie wydają się mieć szczególnego znaczenia i być może imiona zostały wybrane, ponieważ były jednymi z najczęstszych w tamtym czasie. Tymczasem oba nazwiska odnoszą się do jelenia (DOE) i sarny (ROE).

Niezależnie od ich ostatecznego pochodzenia, nazwiska ostatecznie stały się standardowymi symbolami zastępczymi dla niezidentyfikowanych, anonimowych lub hipotetycznych stron w sprawie sądowej. Większość jurysdykcji w USA nadal używa Johna Doe i jego żeńskiego odpowiednika, Jane, jako nazw zastępczych i wprowadzi Roe, jeśli dwie anonimowe lub nieznane strony są zaangażowane w tę samą sprawę.

W kontekście organów ścigania w Stanach Zjednoczonych takie nazwy są często używane w odniesieniu do zwłok, których tożsamość jest nieznana lub niepotwierdzona . Nazwy te są również często używane w odniesieniu do hipotetycznego „ everymana ” w innych kontekstach, w sposób podobny do Johna Q. Public lub „Joe Public”. Istnieje wiele wariantów powyższych nazw, w tym John Roe , Richard RoeJane Roe , Baby Doe i Janie Doe / Johnny Doe (dla dzieci).

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author