Silesion.PL

serwis informacyjny

Dlaczego umieszczono tunel pod katowickim Rondem w obszarze zabudowanym?

Dlaczego Tunel Katowicki znajduje się w obszarze zabudowanym

fot. Youtube/Usuń Znak

Tunel Katowicki, który jest częścią Drogowej Trasy Średnicowej, faktycznie znajduje się w obszarze zabudowanym, mimo że droga przed nim i za nim jest poza tym obszarem. Jest to interesujący fenomen, ponieważ tuż po otwarciu tunelu do ruchu znajdował się on poza obszarem zabudowanym. Zagadnieniem, dlaczego wyznaczono obszar zabudowany w taki sposób, że tylko tunel się w nim znajduje, zajął się popularny kanał w serwisie Youtube: Usuń Znak.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewne specyfika planowania i projektowania infrastruktury drogowej w mieście. Podczas planowania Drogowej Trasy Średnicowej, priorytetem było skonstruowanie tunelu pod Katowickim Rondem, aby poprawić płynność ruchu, zminimalizować zatłoczenie i skrócić czas podróży. Wybudowanie tunelu było niezwykle istotne dla zwiększenia przepustowości komunikacyjnej w tym rejonie miasta.

Kiedy tunel został oddany do użytku, zgodnie z ustalonymi regulacjami i przepisami dotyczącymi kategorii dróg, został oznaczony jako obszar zabudowany. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że tunel znajduje się pod powierzchnią ziemi, a jego otwory wjazdowe i wyjazdowe są umiejscowione w strefie, która formalnie jest uznawana za obszar zabudowany. Pomimo tego, że sam tunel jest pod ziemią, otoczenie, w którym się znajduje, jest traktowane jako obszar zabudowany.

Warto zaznaczyć, że ta sytuacja może być wynikiem wymogów prawnych i administracyjnych dotyczących klasyfikacji terenów oraz przepisów dotyczących planowania przestrzennego. Istnieją określone kryteria i wytyczne określające, jakie obszary są uznawane za zabudowane i jakie są związane z tym obowiązki i ograniczenia.

Niezależnie od tego, czy tunel Katowicki formalnie jest uznawany za obszar zabudowany czy nie, jego istnienie ma kluczowe znaczenie dla infrastruktury drogowej i płynności ruchu w Katowicach. Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy mogą bezproblemowo przemieszczać się przez to strategiczne skrzyżowanie, unikając zatorów i niepotrzebnych opóźnień.


W dniu 9 grudnia 2006 roku oddano do użytku tunel o imponującej długości. Nawa północna tunelu ma 657 metrów, podczas gdy nawa południowa ma 650 metrów. Zarówno w nawie północnej, jak i w nawie południowej szerokość jezdni wynosi 11 metrów, zapewniając odpowiednią przestrzeń dla ruchu pojazdów. Wysokość tunelu wynosi imponujące 6,4 metra, zapewniając komfortowy przejazd dla pojazdów o różnych rozmiarach. Dzięki takim rozmiarom tunel jest w stanie pomieścić pojazdy różnych kategorii i zapewnić bezpieczne warunki podróży.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024