Silesion.PL

serwis informacyjny

Decyzja rozstrzygająca charakter gry na urządzeniu FUTURA

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał decyzję w zakresie charakteru gry na urządzeniu FUTURA.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju informuje, że 23 września 2019 r. została wydana decyzja rozstrzygająca, że gry (urządzane na zasadach opisanych w decyzji) na urządzeniu o nazwie FUTURA są grami na automatach w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych działalność w zakresie urządzania gier na automatach może być prowadzona po uzyskaniu koncesji na kasyno gry (art. 6 ust. 1 ustawy), natomiast prowadzenie takiej działalności poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa (art. 5 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, przepis art. 15j ustawy o grach hazardowych zakazuje posiadania automatów z wyjątkiem wskazanych w nim podmiotów.

Osobom nielegalnie urządzającym gry na automatach i posiadającym automaty do gier wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych grozi odpowiedzialność administracyjna określona w ustawie o grach hazardowych oraz odpowiedzialność karnoskarbowa określona w ustawie Kodeks karny skarbowy.

Pamiętać należy, że jedynie decyzja wydana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozstrzyga, czy gra na danym urządzeniu jest grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy).

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023