Silesion.PL

serwis informacyjny

Czy Katowice zmienią przepisy mieszkaniowe, które obecnie narażają na bezdomność? SPES składa skargę kasacyjną do NSA.

budowa budynku mieszkalnego dzwig

Stowarzyszenie SPES złożyło skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To decydujący etap walki o zmianę przepisów katowickiej uchwały mieszkaniowej i praktyk Miasta Katowice, które narażają najuboższych na bezdomność. Obecnie, osoby po eksmisji, przebywające w pomieszczeniu tymczasowym, mają według Miasta zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, jeśli mają tam „nadmetraż” i nie spełniają warunków do złożenia wniosku o lokal z gminy – a spełnią je wtedy, gdy zyskają status osoby bezdomnej.

Historia Beaty

Chorowała na gruźlicę. Zmagała się z niepełnosprawnością i samotnością. Przyszła do nas po pomoc, po tym jak Miasto Katowice eksmitowało ją do pomieszczenia tymczasowego. Jak sama nazwa wskazuje jest to pomieszczenie na krótki okres, aby eksmitowany zyskał czas na rozwiązanie problemu. Niski standard. Tu była komórka na strychu z toaletą na półpiętrze. Na ścianach wilgoć i grzyb. Grzejnik elektryczny miał wystarczyć, by się ogrzać. Beata miała ograniczone możliwości działania.

Nie było jej stać na wynajem od osoby prywatnej, więc złożyła do gminy wniosek o lokal. Odmowa! Powód? Nadmetraż! Komórka miała 15 m kw., natomiast Miasto Katowice miało wtedy w swej uchwale kryterium powierzchni mieszkalnej na osobę samotnie gospodarującą – 6 m kw. (dla osób z niepełnosprawnością 14 m kw.). Według przepisów Beata miała zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe, ale jednocześnie miała opuścić pomieszczenie tymczasowe. Tylko dokąd?

Takie przepisy narażały najuboższych na bezdomność. Bo dopiero wówczas — gdy np. sytuacja zmusiła ich do korzystania z noclegowni — spełniali kryteria, aby wnioskować o mieszkanie. Rozwiązanie to narusza godność człowieka oraz niesie szereg negatywnych skutków dla jego zdrowia i ogólnego funkcjonowania.

Historia Beaty to zaledwie jeden z przykładów. Od kilku lat SPES stara się o zmianę zapisów uchwały mieszkaniowej. Sprawy naszych klientów pokazują, że problem nie jest jednostkowy. Stał się problemem społecznym.

CO CHCIELIŚMY ZMIENIĆ?

  • kryterium metrażowe nie powinno być brane pod uwagę, gdy starasz się lokal socjalny lub gdy przebywasz w pomieszczeniu tymczasowym,
  • pomieszczenie tymczasowe nie powinno być traktowane jako lokal mieszkalny, gdyż de facto nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych.

JAK DZIAŁAMY W SPRAWIE

  • 2015 rok – w imieniu jednego z klientów, zaskarżamy uchwałę mieszkaniową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)
  • 2017 rok – pierwszy sukces w sądzie – w efekcie z uchwały usunięto kryterium metrażowe przy ubieganiu się o lokal socjalny,
  • Lata 2019/2020 – zwracamy się do Wojewody Śląskiego jak i Prokuratora Okręgowego w Katowicach, by zaskarżyli nową uchwałę mieszkaniową do WSA, skargi obu tych podmiotów wpływają do WSA w 2020 roku
  • 2021 rok — WSA niestety oddala skargę, ale postaraliśmy się o to, aby jako organizacja być uczestnikiem postępowania. To dało nam prawo, aby złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Prokuratora i Wojewoda także złożyli skargi.

CZEKAMY NA WYROK NSA, KTÓRY BĘDZIE JUŻ DECYDUJĄCY!

—————————————————————————————————

Źródło: https://www.spes.org.pl/aktualnosci,589,spes-wnosi-skarge-kasacyjna

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023