Silesion.PL

serwis informacyjny

Cyfrowy wyścig z korozją. 8 mln zł czeka na najlepsze rozwiązanie

Przemysl 4.0 Neon Orlen

Przemysl 4.0 Neon Orlen

Nadal można składać wnioski do konkursu grantowego NEON. Najlepsze rozwiązanie w dziedzinie ochrony przed korozją ma szansę na 8 milionów złotych grantu od PKN ORLEN i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie zapisów dokumentów konkursowych, w szczególności wzorów umów odbędzie się 10 marca 2023 roku. 

– Naszym celem jest znalezienie, rozwinięcie i wdrożenie projektów, które zostaną wybrane w ramach konkursu w naszej własnej działalności. Chcemy, aby środki PKN ORLEN i NCBR posłużyły stworzeniu systemów i urządzeń z zakresu Przemysłu 4.0., które pomogą jeszcze lepiej i szybciej diagnozować, a także zapobiegać korozji procesowej, która jest dużym wyzwaniem w przemyśle. Jesteśmy otwarci na dyskusję z potencjalnymi wnioskodawcami. Zależy nam na wypracowaniu jak najlepszej ścieżki dojścia do celu tego konkursu z uwzględnieniem wymagań ustawowych ze strony NCBR, biznesowych ze strony PKN ORLEN i badawczo-rozwojowych ze strony zainteresowanych twórców – mówi Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii w PKN ORLEN.

Dla zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom jak najlepszego dostępu do informacji i zrozumienia warunków późniejszej realizacji wybranego projektu, PKN ORLEN i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizują 10 marca o godz. 11.00 specjalne konsultacje. Obejmą one zapisy wzorów umów, stanowiących istotną część dokumentacji konkursu. Do tej pory zorganizowano już dwa podobne spotkania, które obejmowały wsparcie w składaniu dokumentów, a także dialog techniczny dotyczący zakresu tematycznego. Zgłoszenia udziału należy kierować do NCBR na adres: https://www.gov.pl/web/ncbr/zaproszenie-na-iii-spotkanie-dotyczace-konkursu-neon-ii

W ramach konkursu Przemysł 4.0 poszukiwane są wnioski prezentujące rozwiązania ujęte w poniższych tematach:

  1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.
  2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozyjnych w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (m.in. równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).
  3. Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Przemysł 4.0 jest drugim konkursem programu NEON. W bieżącym roku ogłoszone zostaną jeszcze konkursy w kategoriach „Dekarbonizacja” oraz „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”.

Program NEON jest realizowany na mocy umowy, podpisanej przez PKN ORLEN i NCBR w grudniu 2021 roku. Na finansowanie prac nad projektami o najwyższym potencjale rozwoju PKN ORLEN i NCBR przeznaczają po 100 mln zł.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – https://www.gov.pl/web/ncbr/neon-ii

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023