Silesion.PL

serwis informacyjny

Bezpiecznik na start Fortuna 1 Liga

Z Bezpiecznikiem nie przegrywasz. Jeśli tym razem twój kupon nie będzie wygrany i tak otrzymujesz bonus na dalszą grę. Typuj bez ryzyka, wybierając spotkania związane z najciekawszym wydarzeniem weekendu. Więcej szczegółów już wkrótce. Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20 PLN w postaci freebeta

Czas rozpocząć zmagania w najbardziej emocjonujących rozgrywkach piłkarskich w kraju. Inaugurację sezonu na boiskach Fortuna 1 Ligi najlepiej śledzić i typować w zakładach na żywo, bez ryzyka przegranej. Jeśli twój kupon zawierający dowolne zdarzenie związane z 1. kolejką Fortuna 1 Ligi okaże się przegrany, otrzymasz bonus na dalszą grę.

Zasady promocji

  • Czas trwania: od 26.07.2019 do 28.07 2019 r.
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna
  • Oferta: LIVE
  • Typ kuponu: SOLO, AKO, MAXIKOMBI
  • Warunek: min. 1 zdarzenie na kuponie musi być związane z I kolejką sezonu Fortuna 1 Liga
  • Stawka: min. 10 zł brutto
  • Zwycięzcy: wszyscy gracze, których kupony spełniające warunki promocji okazały się przegrane
  • Nagroda: bonus w wysokości 10 zł (w punktach FKP)
  • Promocja dotyczy kuponów rozstrzygniętych do 29.07.2019 do godz. 23:59

Pełna oferta zakładów LIVE w Fortunie znajduje się TUTAJ
Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jeden bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających warunki promocji. Bonus zostanie przypisany do kont graczy w dniu 22.07.2019

Fortuna z Bonusem
Startuje promocyjna ofensywa Fortuny. Co tydzień dajemy szansę na otrzymanie dodatkowych środków na grę, bez konieczności wielokrotnego obracania kwotą bonusu. Wyższe wygrane, obstawianie bez ryzyka, gwarantowane nagrody na zakłady – to wszystko znajdziesz w Fortunie z Bonusem. Typuj najbardziej popularne wydarzenia sportowe i zgarnij więcej z gry!

REGULAMIN OGÓLNY PROMOCJI „Bezpiecznik” obowiązujący w dniach wskazanych w warunkach promocji

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki promocji, dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Bezpiecznik”
zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl , w tym lub wyłącznie poprzez aplikację mobilną.
3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach wskazanych w Szczegółowych warunkach Promocji „Bezpiecznik”,
dostępnych na stronie Organizatora pod adresem www.efortuna.pl.
3.2. Promocja obejmuje zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację
mobilną lub wyłącznie poprzez aplikację mobilną Organizatora, zgodnie ze Szczegółowymi
warunkami Promocji „Bezpiecznik”.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1. w okresie jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl , w tym poprzez
lub wyłącznie poprzez aplikację mobilną Organizatora, zakład lub zakłady za minimalną
kwotę brutto, podaną w Szczegółowych warunkach Promocji „Bezpiecznik”;
3.3.2. zakład lub zakłady, o których mowa w ppkt. 3.3.1. muszą zawierać min. 1 zdarzenie
wskazane w Szczegółowych warunkach Promocji „Bezpiecznik”, wyłącznie z oferty
podanej przez Organizatora;
3.3.3. zakład lub zakłady muszą być zawarte w formie kuponu wskazanego w Szczegółowych
warunkach Promocji „Bezpiecznik” (SOLO, AKO lub Maxikombi);
3.3.4. kwota, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4. Gracze, którzy spełnią warunki, o których mowa w pkt 3, i ich kupony okażą się przegrane,
otrzymają wskazany przez Organizatora w Szczegółowych warunkach Promocji „Bezpiecznik”
bonus w postaci określonej liczby punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada konkretnej kwocie.
3.5. Promocja dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do końca dnia wskazanego w
Szczegółowych warunkach Promocji „Bezpiecznik”.
3.6. Promocja nie dotyczy zakładów specjalnych, anulowanych, unieważnionych, zawartych w ramach
oferty Hit Dnia i Ekspert+.
3.7. Bonus w postaci punktów Fortuna Klub Plus zostanie przypisany do iKont graczy następnego dnia
roboczego po zakończeniu Promocji.
3.8. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.9. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jeden bonus, bez względu na liczbę zawartych
zakładów lub kuponów spełniających powyższe warunki.
3.10. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
3.11. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na środki pieniężne lub inną nagrodę.
4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz
regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024