Silesion.PL

serwis informacyjny

Awaria systemu ŚKUP: komunikacja miejska jeździ bez zakłóceń

SKUP

SKUP

Z powodu awarii nikt nie powinien spóźnić się do szkoły, pracy czy lekarza. Dla pasażerów, którzy kupowali bilety za pośrednictwem karty ŚKUP, ZTM zapewnił alternatywne kanały sprzedaży biletów. 

Awaria spowodowała utrudnienia w zakupie biletów, jednak nie ma wpływu na kursowanie autobusów, trolejbusów i tramwajów. Poziom realizacji kursów wynosi 99,7% i nie odbiega od poziomu realizacji przed awarią systemu ŚKUP.

Co istotne jeszcze przed awarią ok. 85% pasażerów korzystało przede wszystkim z kanałów sprzedaży, których nie dotknęła awaria. Pasażerowie najczęściej korzystali z biletów papierowych (ok. 50%) oraz kupowanych w aplikacjach mobilnych (ok. 34%). Bilety papierowe nie wyszły nigdy z użycia, a bilety kupowane elektronicznie zawsze były tańsze niż bilety papierowe, z czego pasażerowie chętnie korzystają. ZTM w 2021 roku, uruchomił dodatkowy serwer obsługujący magazyn biletów elektronicznych dla aplikacji zewnętrznych, który jest niezależny od systemu ŚKUP. 

Bilety wieloprzejazdowe 

Pakiety biletów wieloprzejazdowych stanowią 0,12 % wszystkich kupowanych biletów. 

Niestety, w wyniku awarii bilety te zostały zawieszone. Nie wydarzy się jednak sytuacja, w wyniku której posiadacze tych biletów w ostatecznym rozrachunku zapłacą za przejazdy więcej. Będą się oni mogli ubiegać o zwrot różnicy w kosztach. Pakiety tych biletów ważne są pół roku. Ich ważność zostanie wydłużona o czas awarii. Jeśli pasażerowie nie zdążą ich wykorzystać, za niewykorzystane bilety otrzymają zwrot. Więcej szczegółów na stronie internetowej ZTM.

Bilety miesięczne 

Co ważne, zakupione bilety długookresowe są cały czas honorowane. Osoby, które posiadają na swoich kartach ŚKUP zakodowane ważne bilety długookresowe, podróżują na ich podstawie za okazaniem karty ŚKUP. ZTM wprowadził również alternatywne sposoby zakupu nowych biletów okresowych.  

Konsultacje z gminami 

W tym momencie nie ma podstaw do wprowadzenia darmowych przejazdów w komunikacji miejskiej. Potwierdzili to przedstawiciele gmin – w wyniku przeprowadzonych konsultacji większość z nich opowiedziała się przeciwko temu rozwiązaniu. Usługa transportu publicznego jest realizowana.  

Pamiętajmy, że bezpłatne przejazdy dla pasażerów nie oznaczają, że organizacja komunikacji miejskiej jest darmowa. Według naszych szacunków koszt bezpłatnych przejazdów to ok. 600 tys. zł. dziennie mniej na utrzymanie komunikacji miejskiej. Kwoty tego rzędu wymagają nowelizacji budżetu GZM, na którą musi się zgodzić Zgromadzenie Metropolii, złożone z przedstawicieli wszystkich 41 gmin. W efekcie straty te i tak byłyby pokryte ze środków przeznaczonych na realizację innych, ważnych dla mieszkańców Metropolii celów.  

Za wszelkie niedogodności wynikłe z awarii pasażerów przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author