Silesion.PL

serwis informacyjny

25% kobiet obawia się zmiany organizacji ze względu na niepewną sytuację gospodarczą

25 kobiet obawia sie zmiany organizacji ze wzgledu na niepewna sytuacje gospodarcza

25 kobiet obawia sie zmiany organizacji ze wzgledu na niepewna sytuacje gospodarcza

70% kobiet w Polsce ma pozytywne odczucia względem swojego aktualnego miejsca pracy, a najważniejszymi dla nich czynnikami są tutaj sprawiedliwe wynagrodzenie (94%) oraz bezpieczne warunki pracy (91%). Niemal 4 na 10 kobiet na świecie (35%) zamieniłoby 5% swojej pensji na 4-dniowy tydzień pracy, a 16% na możliwość pracy zdalnej. Globalnie 25% kobiet obawia się zmiany organizacji ze względu na niepewną sytuację gospodarczą. To dane płynące z analiz ManpowerGroup, które pokazują oczekiwania kobiet względem organizacji.

Według danych ManpowerGroup, 70% kobiet w Polsce ma pozytywne odczucia względem swojego aktualnego miejsca pracy, a najważniejszymi dla nich czynnikami z tym związanymi są m.in. sprawiedliwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę (94% kobiet vs 93% mężczyzn), bezpieczne jej warunki (91% kobiet vs 87% mężczyzn), współpraca z ludźmi, z którymi dobrze im się pracuje i którym ufają (89% kobiet vs 85% mężczyzn), ubezpieczenie zdrowotne i benefity (88% kobiet vs 79% mężczyzn), a także rozwój kariery zawodowej, np. możliwość awansu i podwyżki (86% kobiet vs 75% mężczyzn). Ta sama analiza prezentuje również oczekiwania Polek względem elastyczności miejsca pracy. Z danych wynika, że 75% kobiet w naszym kraju chce możliwości wyboru godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy (vs 71% mężczyzn), a 66% wskazuje na potrzebę dłuższego urlopu (vs 65% mężczyzn) i pełnej elastyczności, co do miejsca wykonywania obowiązków zawodowych, w zależności od codziennych planów (vs 56% mężczyzn).

Agnieszka Sarecka, ekspertka rynku pracy i manager zatrudnienia stałego w Manpower zauważa, że choć podczas prowadzonych procesów rekrutacyjnych kobiety bardzo dbają o odpowiednie przygotowanie do rozmów o pracę, to niestety bywa, że brakuje im pewności siebie i wiary we własne kompetencje. – Bywa, że są mniej dyspozycyjne od mężczyzn oraz większy nacisk kładą na łączenie życia zawodowego z życiem osobistym. W konsekwencji tego, zapytane o oczekiwania finansowe wskazują niższą kwotę, niż mężczyźni na tym samym stanowisku. Podczas rekrutacji kobiety najczęściej zwracają uwagę na stabilność zatrudnienia, preferują umowę o pracę od innych form zatrudnienia. Ważna jest dla nich lokalizacja firmy, godziny pracy, możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej, oferta szkoleń i rozwoju w organizacji, a także benefity pozapłacowe. Pandemia miała ogromny wpływ na obecne oczekiwania kobiet względem elastyczności. Możliwość zarządzania godzinami wykonywanych obowiązków, zadaniowy lub czterodniowy system pracy o którym coraz więcej mówi się w ostatnim czasie, jest obecnie pożądany i coraz częściej promowany wśród pracodawców. Potrzeba elastyczności wynika w dużej mierze z koniecznością łączenia macierzyństwa z karierą zawodową – mówi ekspertka.

Z zebranych przez ManpowerGroup globalnych danych wynika natomiast, że poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest dla pracowników bardzo ważne. 2 na 10 ankietowanych (20%) stwierdziło, że ważniejsze od pełnienia roli odzwierciedlającej jej pasję czy wartości jest poczucie większej stabilizacji i pewności, co do przyszłości w firmie. 25% kobiet obawia się zmiany organizacji ze względu na niepewną sytuację gospodarczą.

Pracując zdalnie lub w trybie hybrydowym, kobiety na całym świecie są bardziej niż mężczyźni zaniepokojone kwestią rozwoju kariery. Więcej z nich twierdzi, że wykonując obowiązki zawodowe w takim modelu, mają mniejszą szansę na dostęp do współpracy z liderami wyższego szczebla (37% kobiet vs 32% mężczyzn), uczenie się od innych (31% kobiet vs 28% mężczyzn), możliwość awansu (29% kobiet vs 26% mężczyzn), współdziałanie z zespołem i udział w burzach mózgów (27% kobiet vs 23% mężczyzn), a także podnoszenie kwalifikacji (22% kobiet vs 20% mężczyzn).

W kwestii zapewnienia parytetu w obsadzaniu stanowisk, duże znaczenie ma tutaj branża. Zupełnie inaczej wyglądać będą proporcje chociażby w branży produkcyjnej w zestawieniu z branżą administracyjną, finansową, HR, szkoleniową czy w obsługą klienta, gdzie przewagę stanowią kobiety. Niemniej jednak organizacje są otwarte na zatrudnianie kobiet w wyspecjalizowanych, technicznych działach, często wspierają je w rozwoju po urlopie macierzyńskim. Oprócz gwarantowanych ustawą przywilejów, niektórzy z nich decydują się na zapewnienie swoim pracownicom dodatkowych bonusów jak dodatkowe płatne dni urlopowe czy bezpłatne przedszkole na terenie firmy – dodaje Agnieszka Sarecka

Dane globalne pochodzą z badania ManpowerGroup zrealizowanego na grupie 4000 kobiet na świecie. Źródłem danych dla Polski jest badanie przeprowadzone na grupie 516 kobiet w ramach raportu Manpower „Czego pragną pracownicy”, opublikowanego w sierpniu 2022 roku

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author