Silesion.PL

serwis informacyjny

W Katowicach ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji kolejnych tras rowerowych

Droga dla rowerow wzdluz Szopienickiej 02 Fot. KAW

Droga dla rowerów Fot. KAW

Katowice przygotowują się do stworzenia koncepcji dla trzech kolejnych połączeń rowerowych, tym razem w Piotrowicach-Ochojcu, Ligocie-Panewnikach, Załęskiej Hałdzie oraz Dębie. Trwa także projektowanie nowych dróg rowerowych, realizacja robót budowlanych w rejonie ul. Francuskiej oraz ul. Hallera, prowadzone są również postępowania przetargowe na kolejne odcinki infrastruktury dla użytkowników jednośladów.

– W tym roku planujemy budowę prawie 8 km nowych tras rowerowych, a także przygotowanie dokumentacji projektowej na kolejne 2,3 km. Łączna wartość tych zamierzeń to ponad 28 mln zł. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na przygotowanie koncepcji dla poprowadzenia kolejnych połączeń rowerowych w Piotrowicach-Ochojcu, Ligocie-Panewnikach, Załęskiej Hałdzie oraz Dębie. Aby dobrze przygotować inwestycje konieczne jest opracowanie koncepcji przebiegu tych tras. Ułatwi to później proces projektowania i decyzje o sposobie realizacji tych inwestycji. O tym jak ważny to etap świadczy niedawno zakończona inwestycja rowerowa łącząca Osiedle Paderewskiego z Szopienicami oraz Nikiszowcem i dalej Giszowcem. Właśnie po opracowaniu koncepcji dla inwestycji wiedzieliśmy, że zadanie będziemy realizować w dwóch etapach, najpierw przez Dolinę Trzech Stawów, a później odcinek w ciągu ul. Gospodarczej. Dzięki temu z części tej infrastruktury rowerzyści mogli korzystać już w ubiegłym roku – podkreśla Marcin Krupa, prezydent KatowicW latach 2015-2022 w Katowicach powstało 43 km tras o wartości 34 mln zł.

Przedłużenie istniejącej infrastruktury rowerowej

Pierwszy z odcinków ma połączyć dzielnicę Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od skrzyżowania ulic Jankego i Armii Krajowej do skrzyżowania ulic: Piotrowickiej, Poleskiej i Słupskiej. Tam nowa trasa włączy się w już istniejącą infrastrukturę łączącą Centrum Przesiadkowe „Ligota” z ul. Medyków oraz z infrastrukturą rowerową biegnącą przez Panewniki w kierunku ronda Huchrackiego i dalej do Rudy Śląskiej. Wybrany wykonawca będzie musiał stworzyć dwuwariantową dokumentację koncepcyjną dla wyznaczenia przebiegu infrastruktury rowerowej. Na to zadanie wykonawca będzie miał 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kolejna z dróg przebiegać będzie od skrzyżowania ulic Kijowskiej z Wybickiego do ul. Załęskiej, gdzie połączy się z trasą rowerową nr 2 oraz 122. Docelowo zostanie połączona z infrastrukturą, która powstanie w ramach planowanego przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki oraz prowadzić będzie do przystanku kolejowego w rejonie ul. Szadoka, planowanego do realizacji w ramach rozbudowy linii kolejowej E-65. Termin realizacji zadania wynosi 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Powstanie także dokumentacja koncepcyjna dla dzielnicy Dąb. Tu, istniejąca infrastruktura rowerowa w rejonie ronda Kani ma zostać połączona z drogą dla rowerów biegnącą wzdłuż ul. Chorzowskiej. Wykonawca rozpocznie od opracowania koncepcji przebiegu trasy w dwóch wariantach wraz ze sporządzeniem szacunkowego kosztorysu, a po dokonaniu wyboru przygotuje już właściwą dokumentację dla jednego rozwiązania. Termin realizacji zadania to 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym planowane jest na 16 czerwca. Wybrany wykonawca zaproponuje możliwy przebieg dróg dla rowerów, a także określi szacunkowe koszty dla kolejnych etapów realizacji inwestycji, czyli opracowania dokumentacji projektowych oraz samych prac budowlanych.

Kolejne budowy, projekty i przetargi

Obecnie prowadzonych jest kilka inwestycji, dzięki którym katowicka sieć dróg rowerowych będzie jeszcze większa. – Przy ulicy Francuskiej – na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Trzech Stawów oraz z ulicą Lotnisko – powstaje ponad 700 metrów nowej drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak chodnik, dodatkowe oświetlenie, ławki parkowe, kosze na śmieci. Przy okazji zrealizowane zostaną też nasadzenia, a łączna wartość prac to ponad 2,5 mln zł – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.  To ta spółka w imieniu miasta prowadzi postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji dla trzech nowych połączeń rowerowych.

Rozpoczęły się również prace związane z budową infrastruktury rowerowej przy ul. Hallera. To pierwszy z dwóch etapów połączenia ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5. W ramach tego etapu za około 5,5 mln zł powstaje odcinek o długości ponad 1300 metrów, a jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z wykonaniem drugiej części inwestycji – drogi rowerowej wzdłuż ulicy Korczaka. Oprócz tego trwa procedura przetargowa na wykonanie robót dla połączenia istniejącej infrastruktury rowerowej zrealizowanej w ramach przebudowy węzła drogowego w Giszowcu ze strefą Tempo 30 na ul. Kolistej. Nastąpiło już otwarcie ofert potencjalnych wykonawców, obecnie są one analizowane.

W trakcie projektowania są obecnie trzy drogi rowerowe – wzdłuż ul. Francuskiej od ul. Lotnisko do ul. Damrota, droga między ul. Barbary i ul. Kościuszki, a także połączenie wzdłuż ul. Morawa od ul. Sosnowieckiej do ul. Brynicy.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024