Silesion.PL

serwis informacyjny

Remont nawierzchni jezdni ul. Panewnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Piotrowicką w Katowicach

MZUiM Katowice 02

MZUiM Katowice

13 listopada rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni jezdni ul. Panewnickiej  w rejonie skrzyżowania z ul. Piotrowicką. Ze względu na zakres prac ul. Panewnicka – na odcinku od ul. Piotrowickiej do ul. Koszalińskiej – będzie zamknięta dla ruchu w kierunku Panewnik (jazda w kierunku przeciwnym będzie odbywała się w sposób ciągły).

Objazd dla komunikacji autobusowej poprowadzony będzie ul. Franciszkańską, a następnie do ul. Piotrowickiej, natomiast objazd dla pozostałych samochodów kierowany będzie zarówno na ul. Franciszkańską jw., jak również ul. Świdnicką i ul. Koszalińską, a następnie ul. Słupską do ul. Piotrowickiej. W załączniku znajduje się mapka z zaznaczonymi objazdami.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą  w godzinach od 6.00 do godziny 16.00. W pozostałych godzinach ruch odbywać się będzie bez objazdów.

Prace wykonywać będzie firma ZRiTZ ROMUS z Katowic, która planuje zakończenie 16 listopada. Koszt prac wynosi ok 250 tys. zł brutto.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024