Silesion.PL

serwis informacyjny

Porozumienie Politechniki Śląskiej z PGW Wody Polskie oraz Uniwersytetem Śląskim

Porozumienie Politechniki Slaskiej z PGW Wody Polskie oraz Uniwersytetem Slaskim

Porozumienie Politechniki Slaskiej z PGW Wody Polskie oraz Uniwersytetem Slaskim

Politechnika Śląska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego podpisały porozumienie o współpracy naukowo-badawczej. Porozumienie dotyczy współpracy w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych, a także wspierania komercjalizacji wyników tych badań.

8 kwietnia w siedzibie Politechniki Śląskiej porozumienie podpisali: Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Dyrektor Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Pawełczyk.

– Jeden z Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Śląskiej to Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. W tym obszarze mamy wiele ciekawych prac badawczych. Są one również realizowane wspólnie z oddziałem Wód Polskich w Gliwicach, ta współpraca dobrze się układa. Dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu wspólnych działań będzie więcej.  Studenci i naukowcy naszej uczelni będą mogli realizować praktyki, staże i prace naukowo-badawcze, co przybliży studenta do jego przyszłego środowiska pracy – tak o planowanej współpracy mówił Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Przemysław Daca dodał, że Wody Polskie są przedsiębiorstwem, które stawia na rozwój i potrzebuje wykwalifikowanej kadry. W najbliższym czasie przedsiębiorstwo będzie potrzebowało około tysiąca ekspertów z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii wodnej. Współpraca ze środowiskiem naukowym ma w tym pomóc.

– Zarządzamy środowiskiem wodnym, żywiołem, który stwarza nieustanne problemy. Raz jest jej za dużo, raz za mało. W tym regionie, szczególnie na południu Polski, poziom wód spada. Działamy od czterech lat, prowadzimy wiele inwestycji jednocześnie i potrzebujemy nowych technologii, nowych rozwiązań. Już mamy kilka planów, które mamy nadzieję, jak najszybciej uda nam się wspólnie zrealizować – mówił z nadzieją Przemysław Daca.

Z kolei dr hab. Mirosław Pawełczyk z Uniwersytetu Śląskiego zaznaczył, że wspólne działania wokół zasobów wodnych jest niezwykle istotna. Ubóstwo wodne jest faktem. Działanie każdej władzy polega na tym, żeby temu przeciwdziałać. Patrząc na dane statystyczne, dostęp do wody w Polsce jest jednym z najniższych w Europie po Malcie i Czechach.

Jednostką realizującą porozumienie ze strony Politechniki Śląskiej jest Centrum Cyberbezpieczeństwa Politechniki Śląskiej. Osobą odpowiedzialną za realizację porozumienia jest Dyrektor Centrum – prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat.

Strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych i informacyjnych poprzez współorganizowanie wykładów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji. W ramach realizacji porozumienia planowane jest wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu rozwój świadomości naukowej w zakresie sektorów infrastrukturalnych (w tym gospodarki wodnej), a także zarządzania bezpieczeństwem informacji. Strony będą wspierać aktywność ekspercką oraz promować działania na rzecz rozwoju naukowego, prowadzące do innowacyjności, konkurencyjności i skutecznego transferu wiedzy wśród polskiego środowiska akademickiego i gospodarczego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024