Silesion.PL

serwis informacyjny

Nowy bebok wita mieszkańców przy przebudowanym punkcie MPGK na ul. Bankowej 10

Przy przebudowanym punkcie przy ul. Bankowej stanął kolejny bebok Fot. D. Czapla

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów przy Bankowej 10 w Katowicach został przebudowany i wkrótce będą mogli z niego korzystać pierwsi klienci. Obok bramy wjazdowej stanął nowy bebok, który nawiązuje do działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

– Kompleksowa przebudowa punktu przy ul. Bankowej to nie tylko nowoczesna estetyka, ale przede wszystkim większy komfort dla mieszkańców Katowic. Dzięki remontowi od 1 grudnia działać będzie tu biuro obsługi klienta, w którym mieszkańcy będą mogli załatwić wiele spraw związanych z gospodarką odpadami bez konieczności udania się w dalsze rejony miasta. Przebudowę wieńczy odsłonięcie nowej figury beboka. Stworki zaprojektowane przez Grzegorza Chudego powstają przy instytucjach i przedsiębiorstwach tworząc Katowicki Szlak Beboków – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że w Centrum Informacji Turystycznej dostępny jest specjalny folder, w którym można zbierać pieczątki spacerując szlakiem beboków. Otrzymać można je w lokalizacjach, przy których znajdują się figurki. – To świetny sposób na lepsze poznanie Katowic, ale i promocję lokalnych przedsiębiorców, czy też naszych instytucji. Inicjatywa Grzegorza Chudego połączyła już ponad 30 podmiotów, które można poznać spacerując Katowickim Szlakiem Beboków – dodaje prezydent.

Remont przy Bankowej zakończony

Na początku prac trzeba było rozebrać i zutylizować gruz z dotychczas istniejących obiektów. W ich miejscu powstał budynek socjalno-biurowy, wiaty i garaże. Nowy obiekt ma dwa piętra, a jego powierzchnia użytkowa wynosi prawie 290 m2. Przebudowany został również wjazd oraz zamontowano nowe ogrodzenie. Na terenie zakładu znajduje się – oprócz biura obsługi klienta – także myjnia kontenerów i sprzętu. Koszt przebudowy wyniósł ok. 5 mln zł. Udostępnienie GPZO i biura obsługi klienta mieszkańcom nastąpi 1 grudnia.

Nowy punkt przy Bankowej może przyjmować klientów

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów przy ul. Bankowej (Śródmieście) to jeden z czterech tego typu punktów w mieście. Pozostałe znajdują się przy ul. Milowickiej 7b (Dąbrówka Mała), Obroki 140 (os. Witosa) oraz przy ul. Zaopusta 70 (Podlesie). Ten ostatni również przechodził w ostatnim czasie przebudowę, dzięki której stanęła w nim prefabrykowana rampa ułatwiająca dostęp do kontenerów na odpady. Inwestycja obejmowała również między innymi montaż wagi najazdowej oraz nowego oświetlenia, monitoringu i budowę miejsc parkingowych.

– Remonty miejsc, w których mieszkańcy mogą oddawać odpady, są bardzo ważnym elementem budowania wizerunku zarówno miasta, jak i naszej spółki. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom te miejsca są nowoczesne, estetyczne i bardziej przyjazne obsłudze mieszkańców. Liczymy na to, że poprzez takie działania dodatkowo zachęcimy mieszkańców do zwracania uwagi na odpowiednią segregację odpadów do czego cały czas namawiamy. Do GPZO można przywozić wszelkie problematyczne odpady, których nie wyrzucimy do standardowych koszy – czyli m.in. odpady poremontowe, bioodpady, elektroodpady, odpady niebezpieczne czy opony – tłumaczy Robert Potucha, wiceprezes zarządu w MPGK Katowice.

Remont przy Zaopusta rozpoczął się w ubiegłym roku. Pod koniec czerwca otwarto oferty na modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów, a na początku sierpnia przekazano plac budowy wykonawcy. Koszt prac wyniósł 5,8 mln zł.

Inwestycje w środowisko

MPGK Katowice co roku przyjmuje ok. 125 tys. ton odpadów. W swojej codziennej pracy skupia się na działaniach dążących do poprawy środowiska naturalnego. Modernizacje GPZO to niejedyne projekty, które są podejmowane. W zeszłym roku zaczęła działać nowoczesna hala przy ul. Milowickiej, która zhermetyzowała cały proces biologicznego przetwarzania odpadów. Obiekt ten jest jednym z najnowocześniejszych w naszym kraju. Niedawno natomiast podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę i dofinansowanie modernizacji linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie, co pozwoli na poprawę wskaźnika odzysku surowców oraz podwojenie ilości przetwarzanych odpadów. W następnych latach MPGK planuje kolejne inwestycje w nowoczesne źródła energii, a także budowę instalacji fermentacji odpadów kuchennych. Zakupione mają także zostać pojazdy o napędzie gazowym i elektrycznym.

Nowy Bebok w Katowicach

Przy przebudowanym punkcie przy ul. Bankowej stanął kolejny bebok. Nawiązuje on do działalności spółki – to stworek stojący na śmieciarce. Nowy bebok nie ma jeszcze imienia, ale zostanie ono już wkrótce wybrane w wyniku konkursu wśród pracowników punktu przy Bankowej. Po rozstrzygnięciu konkursu punkt zostanie wyposażony w pieczątkę z wizerunkiem beboka. To element świadczący o przynależności do Katowickiego Szlaku Beboków. Pieczątki z wizerunkiem poszczególnych stworków można otrzymać w lokalizacjach, przy których znajdują się figurki. – Z kolei w Centrum Informacji Turystycznej dostępny jest specjalny folder, w którym pieczątki można zbierać. Katowicki Szlak Beboków to jeden z pomysłów na to jak wykorzystać sympatyczne stworki do zwiedzania miasta. Zbieranie pieczątek jest świetną okazją do jego poznawania – mówi Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024