Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice ponownie najlepsze w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

Przedstawiciele laureatów Rankingu w kategorii miast na prawach powiatu fot. Kamil Kalkowski, UMK

Katowice zwyciężyły w kategorii miasto na prawach powiatu tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Śląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Urząd Statystyczny w Katowicach. Nagrody wręczono w środę 15 listopada, w gmachu Sejmu Śląskiego.

– To ważne dla Katowic wyróżnienie, gdyż pod uwagę brane są bardzo konkretne kryteria, które świadczą o tym jak rozwija się dane miasto czy gmina. W przypadku Katowic podejmujemy szereg działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Wydatki na oświatę i kształcenie młodzieży stanowią ponad 30% wszystkich wydatków miasta. W przyszłym roku dołożymy ponad 450 milionów złotych, których nie pokrywa subwencja oświatowa, bo chcemy by dzieci i młodzież mogły korzystać z wysokiego poziomu kształcenia. Współpracujemy z biznesem, by zadbać o miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Na koniec września stopa bezrobocia w Katowicach wynosiła zaledwie 1,1%, a oferta spędzania czasu wolnego jest bogata w liczne wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dziękuję Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz partnerowi merytorycznemu rankingu – Urzędowi Statystycznemu w Katowicach za zaangażowanie w rozwój samorządu i troskę o niego. Ranking daje możliwość weryfikacji czy wszystko idzie we właściwym kierunku – dodaje prezydent. 

W województwie śląskim to trzecia edycja rankingu. Ranking powstaje w oparciu o ocenę 16 wskaźników, takich jak: dochody gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na jednego mieszkańca, poziom zadłużenia, wyniki egzaminu ósmoklasisty, migracja ludności czy wydatki na oświatę i szkolenia urzędników oraz przyrost naturalny. Utworzony wskaźnik rankingowy ocenia siłę rozwojową gminy w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony).

– Ranking Gmin Województwa Śląskiego 2023 organizowany był w tym roku po raz trzeci wspólnie z Urzędem Statystycznym w Katowicach. Inicjatywa ta ma na celu pobudzić dyskusję na temat rozwoju społecznego gmin, miast naszego województwa, w oparciu o obiektywne wskaźniki statystyczne, pokazujące stan faktyczny rozwoju gmin naszego regionu. Celem Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin, wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa. Przeprowadzane analizy statystyczne są podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu – mówi Anna Jakubowska, dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego, współorganizatora rankingu.

Katowice były bezkonkurencyjne w swojej grupie, jeśli chodzi o wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, to kwota 19 943,83 zł na jednego mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r. Stolica województwa śląskiego zajęła też pierwsze miejsce w kategorii dot. liczby podmiotów gospodarki narodowej w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r. – z liczbą 324 podmiotów. W przypadku dochodów własnych budżetu per capita w latach 2020–2022 Katowice zajęły drugą lokatę osiągając pułap 5 432,81 zł. Również drugą lokatę miasto uzyskało w kategorii dot. udziału środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r. (2,05%).

Ze wskaźnikiem 4,061 Katowice zajęły pierwszą lokatę w rankingu miast na prawach powiatu. Tuż za stolicą województwa znalazły się Gliwice (3,733), Bielsko-Biała (3,667), Tychy (3,504), Żory (3,022), Rybnik (2,930), Dąbrowa Górnicza (2,552), Świętochłowice (2,543), Częstochowa (2,424), Jaworzno (2,418).

W przypadku tego Rankingu, organizatorzy ocenie poddają wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu województwa śląskiego tworząc trzy odrębne kategorie oceny wskaźników. W tym roku Katowice zajęły pierwsze miejsce w kategorii miast na prawach powiatu. W pozostałych kategoriach zwyciężyły Ożarowice (gminy do 20 tys. mieszkańców) oraz Tarnowskie Góry (gminy powyżej 20 tys. mieszkańców). W dodatkowej kategorii – Lider zmiany – nagrodzona została gmina Bojszowy. Partnerem merytorycznym Ranking Gmin jest Urząd Statystyczny w Katowicach. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023