Silesion.PL

serwis informacyjny

Kolejne modernizacje miejskich zasobów mieszkaniowych w Katowicach

Kamienica sw. Jana 9 fot. KAW

Kamienica sw. Jana 9 fot. KAW

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządza miejskimi zasobami mieszkaniowymi w Katowicach, gdzie znajduje się łącznie 912 budynków zamieszkiwanych przez niemal 30 tysięcy osób. Wszystkie te obiekty są regularnie modernizowane, aby sprostać wymaganiom mieszkańców i zapewnić im jak najlepsze warunki. W 2023 roku planowane są wydatki KZGM na modernizacje w wysokości ponad 36 milionów złotych. To ogromna kwota, która pozwoli na kontynuowanie prac modernizacyjnych w kolejnych budynkach i poprawę jakości życia mieszkańców.

– W Katowicach na same remonty poszczególnych lokali mieszkalnych z zasobu KZGM wydamy w tym roku ponad 2,7 mln zł. Do tego dochodzą kompleksowe inwestycje, takie jak dobiegająca już końca modernizacja kamienicy przy ul. św. Jana 9 za blisko 1,3 mln zł czy nagrodzona w ubiegłym roku w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” modernizacja kamienicy przy ul. Gliwickiej 13 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W 2022 r. zakończyliśmy prace w obiektach przy ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Przedwiośnie 2a, ul. Policyjna 10, ul. Gliwicka 190 i 194. Łączna wartość tych prac to ponad 14 mln zł. Kontynuujemy prace rozpoczęte w ubiegłym roku, ale też rozpoczynamy kolejne inwestycje stale podnosząc standard życia katowiczan mieszkających w miejskich zasobach – dodaje prezydent.

Niemal stuletnia kamienica zyska nową elewację

Tegoroczne plany inwestycyjne dotyczą m.in. modernistycznej kamienicy, znajdującej się przy ul. Skłodowskiej-Curie 42. Budynek, którego historia sięga połowy lat 30. ubiegłego wieku, został zaprojektowany i wzniesiony przez firmę Karol Korn Budowlana Spółka Akcyjna. Ponieważ jest on zabytkowy i wpisany do rejestru, konieczne było uzgodnienie szczegółów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. – Ta procedura dobiegła już końca, otrzymaliśmy także dokumentację projektową. Przed nami przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założonym harmonogramem, jeszcze w tym roku powinny zacząć się prace budowlane – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Planowana inwestycja o wartości niemal 1,4 miliona złotych skupia się przede wszystkim na remoncie elewacji budynku. Jednakże istotne jest, że projekty dotyczące kolorystyki, faktury oraz rozwiązań technologiczno-materiałowych powłok tynkarskich oparto na inwentaryzacji oraz badaniach stratygraficznych. Dzięki temu uda się przywrócić budynkowi pierwotny wygląd, z efektem błysku w promieniach słońca. Ponadto przewidziano wykonanie hydroizolacji ścian piwnic, aby zabezpieczyć obiekt przed wpływem wody i wilgoci. W chwili obecnej trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji.

Modernizacje energetyczne budynków w Śródmieściu i innych dzielnicach

Ważnym aspektem modernizacji budynków są inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez likwidację pieców węglowych oraz wprowadzanie instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), jak to miało miejsce w budynku przy ul. Stawowej 8. W planach na ten rok są również prace termomodernizacyjne przy ul. Plebiscytowej 37 oraz prace projektowe dla termomodernizacji budynków przy ul. Markiefki 55, 56 i 56a, 64 i 68, Piotrowickiej 88 czy Obrońców Westerplatte 13, 13a, 15 i 15a.

W drugim kwartale 2023 r. planowana jest kompleksowa modernizacja energetyczna kamienicy przy ul. Chopina 9. W części pomieszczeń piwnicznych zostaną wykonane nowe stropy, ocieplone istniejące stropy oraz osuszone ściany. W niektórych pomieszczeniach mieszkalnych zostaną zbudowane nowe ścianki działowe, a także przeprowadzony remont klatki schodowej. Planuje się także montaż nowych okien i drzwi oraz wykończenie posadzek, ścian i sufitów. Dodatkowo wymieniona zostanie więźba dachowa na poddaszu, stropy poddasza zostaną ocieplone, a dach zostanie pokryty papą lub dachówką ceramiczną. W ramach inwestycji zostaną zainstalowane nowe systemy sanitarne, w tym centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda użytkowa, kanalizacja sanitarne, zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej oraz nowe instalacje elektryczne i niskoprądowe wewnątrz budynku. Przeprowadzony zostanie również audyt energetyczny dla oceny efektywności inwestycji.

– Wystąpiliśmy o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego dla tej inwestycji. Potencjalna wartość przyznanej dotacji może wynieść nawet 60% wartości zaplanowanych prac, których koszt szacujemy na 3,2 mln zł. Tak duże dofinansowanie jest możliwe ze względu na położenie kamienicy w Śródmieściu, które jest objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji – wyjaśnia Marcin Gawlik, dyrektor KZGM.

Likwidacja niskiej emisji przy ul. Cynkowej 

Na liście rozpoczynających się w 2023 roku dużych inwestycji znajdują się także cztery budynki KZGM w Zawodziu położone przy ulicy Cynkowej (numery adresowe: 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E,16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E). Zostały one wybudowane w 1937 roku i mieszczą łącznie 187 lokali mieszkalnych. Po zrealizowaniu prac zostanie ograniczona niska emisja. Ponadto zostanie znacznie podniesiony dotychczasowy standard lokali poprzez przebudowę i zmianę układu funkcjonalnego w budynku.

Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji tych czterech obiektów to złożona inwestycja. Jej realizacja rozpocznie się od zaplanowanego na lata 2023-2025 opracowania stosownej dokumentacji projektowej. Kolejnym etapem będą roboty budowlane, których prowadzenie jest przewidziane na lata 2025-2027. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 25-31 mln zł. Jej realizacja uzależniona jest od przyznania dofinansowania w ramach programu ELENA Horyzont 2020, który stanowi część obszaru działań Komisji Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej, a budynki przy ul. Cynkowej zostały zgłoszone w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. 

Inwestycje nie tylko mieszkaniowe

Ponadto planowany jest m.in. remont drogi wewnętrznej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Świdnickiej, Zielonogórskiej i Słupskiej. Koszt tej inwestycji, szacowany jest na blisko 2 mln zł. Dodatkowo wykonane zostanie zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku ul. Iłłakowiczówny 15 wraz z przebudową dojścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 52 i remontem jego ogrodzenia. Na rok 2023 zaplanowane są również prace obejmujące montaż instalacji przeciwpożarowej budynku przy ul. Warszawskiej 6 / Teatralnej 9 wraz z remontem trzech klatek schodowych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024