Silesion.PL

serwis informacyjny

Katowice przygotowują uchwałę w sprawie nocnej prohibicji w Koszutce

Nocna prohibicja

Prezydent Katowic podjął decyzję w sprawie dalszego postępowania w kwestii ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu na terenie dzielnicy Koszutka. Po zakończeniu konsultacji społecznych oraz pozytywnej opinii Rady Dzielnicy, tzw. nocna prohibicja ma zostać wprowadzona na terenie tej dzielnicy. Obecnie w Katowicach ograniczenia dotyczą pięciu dzielnic.

 Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu Katowic w 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. W kwestii nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Koszutce głosy mieszkańców rozłożyły się prawie po połowie. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele głosów było nieważnych, szczególną uwagę zwróciłem na głosy uczestników spotkania konsultacyjnego oraz stanowisko Rady Dzielnicy, dlatego zleciłem przygotowanie projektu stosownej uchwały wprowadzającej nocną prohibicję na terenie tej dzielnicy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego tam, gdzie mieszkańcy jednoznacznie wskazywali, że chcą takiego rozwiązania zostało ono wprowadzone i obowiązuje. Natomiast, jak w przypadku Giszowca czy Zawodzia, których mieszkańcy zdecydowaną większością sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu, ten głos również uszanowaliśmy. Na Koszutce, bliskie remisowi wyniki oraz nieważność aż 45% przesłanych ankiet sprawiły, że o dodatkowe stanowisko w tej sprawie poprosiłem Radę Dzielnicy – przypomina prezydent.

Ankieta i spotkanie w dzielnicy

W styczniu prezydent uruchomił konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii w kwestii wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Koszutki. Opinie były zbierane poprzez otwarte spotkanie oraz przez formularz konsultacyjny, dostępny online lub w formie papierowej. Mieszkańcy mieli do wyboru opcje odpowiedzi TAK, NIE lub NIE MAM ZDANIA.

Z konsultacji wynika, że 313 osób opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń w godzinach od 22:00 do 6:00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, natomiast 334 osoby były przeciwko. Podczas dyskusji większość osób wyrażała poparcie dla nocnej prohibicji.

W ramach konsultacji wpłynęło 1181 ankiet, jednak 533 z nich musiały zostać uznane za nieważne. – To ponad 45% spośród wszystkich ankiet. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, oddanie więcej głosów niż jeden przysługujący czy udział w głosowaniu mieszkańców spoza dzielnicy, a nawet miasta. W przypadku ankiet papierowych, część unieważniono z uwagi na nieczytelnie zapisane dane – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej katowickiego Urzędu Miasta. Ostatecznie, poprawnie wypełnionych formularzy było 648.

Wyniki ankiet mieszkańców Koszutki, którzy wzięli udział w konsultacjach, pokazały, że stosunek głosów zwolenników i przeciwników jest niemal równy. Jednak ponad 45% ankiet okazało się nieważnych, więc prezydent Katowic poprosił Radę Dzielnicy nr 12 Koszutka o stanowisko w tej sprawie. Rada opowiedziała się za wprowadzeniem nocnej prohibicji na terenie Koszutki.

Nocna prohibicja w Katowicach

Pierwsze ograniczenie dot. nocnej sprzedaży alkoholu zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Katowice w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach doszły dzielnice: Szopienice-Burowiec i Załęże – od lutego 2021 r. oraz Dąbrówka Mała i Bogucice – od lipca 2022 r. W tych dzielnicach nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

Statystyki pokazują, że przepisy dot. nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu odniosły zamierzony skutek. Liczba interwencji służb porządkowych związanych z nietrzeźwością i spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych spadła po wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. W Śródmieściu, już po pierwszym roku obowiązywania ograniczeń w sprzedaży alkoholu spadła o 54% liczba udzielanych pouczeń oraz o 29% liczba doprowadzeń do izby wytrzeźwień przez policję. Podobne efekty odnotowała również straż miejska: w 2017 roku strażnicy interweniowali 2043 razy, a w 2022 roku 1256 razy, natomiast doprowadzeń do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w 2017 r. było 742, a w 2022 r. – 514.

Celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować tego rodzaju asortyment. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

Raport z konsultacji dostępny jest na stronie internetowej miasta Katowice: https://katowice.eu/Konsultacje/Strony/Nocna-prohibicja-na-Koszutce.aspx

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

1 thought on “Katowice przygotowują uchwałę w sprawie nocnej prohibicji w Koszutce

  1. Demokracja w wydaniu lewactwa i zamordystów. Jeszcze wodę można zakręcić i nie trzeba będzie sie martwić o czyszczenie i udrażnianie ścieków.

Comments are closed.

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024