Silesion.PL

serwis informacyjny

Jak wygląda ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

upadlosc konsumencka

upadlosc konsumencka

Gdy spłata długów staje się coraz trudniejsza, wielu dłużników zastanawia się nad tym, co zrobić w takiej trudnej sytuacji. Rozwiązaniem może być upadłość konsumencka. Czym ona jest? Jak wygląda jej ogłoszenie?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłością konsumencką, inaczej upadłością osoby fizycznej, określa się typ procesu sądowego, którego zadaniem jest oddłużenie dłużnika. Polega on na przygotowaniu harmonogramu spłaty i spłacie długów z majątku osoby zadłużonej, a także może obejmować częściowe lub nawet całościowe umorzenie długów.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to poważna decyzja, a sam proces składa się z wielu etapów. Jak ogłosić upadłość konsumencką – https://upadlosci-ekspert.pl/2023/01/18/jak-oglosic-upadlosc-konsumencka/ Oto ogólny przegląd procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej:

1. Sprawdź, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką

Aby złożyć wniosek o upadłość, musisz spełnić określone wymagania. W przeciwnym razie ogłoszenie upadłości nie będzie możliwe.

W Polsce w tym celu konieczne jest spełnienie dwóch głównych wymogów, czyli:

  • posiadanie statusu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
  • minimum 3-miesięczne problemy ze spłatą długów określane jako niewypłacalność

2. Złóż wniosek o ogłoszenie upadłości

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek w sądzie rejonowym zajmującym się takimi sprawami.

Wniosek tego typu musi obejmować informacje o twoich dochodach, wydatkach, majątku i długach. Wniosek następnie składa się do sądu, co obecnie odbywa się za pomocą platformy internetowej.

3. Weź udział w procesie sądowym

Po zatwierdzeniu wniosku sąd wyznacza termin rozprawy sądowej dotyczącej ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W trakcie procesu sąd opracowuje odpowiedni harmonogram spłaty długów, który najczęściej obejmuje 3 lata. Jest też wyznaczany syndyk masy upadłościowej, który zarządza majątkiem dłużnika, by uregulować jego należności.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości oznacza wejście w życie harmonogramu spłaty należności, dlatego też od tego momentu dłużnik musi przestrzegać ego zapisów.

Dochodzi do licytacji majątku dłużnika. Przykładowo może on stracić dom czy mieszkanie, ale może otrzymać pieniądze na najem nieruchomości.

Na skutek upadłości zatrzymane są też postępowania windykacyjne i komornicze. Zatrzymane jest też naliczanie odsetek od zadłużenia.

Warto pamiętać o tym, że prawo upadłościowe jest złożone, a proces o ogłoszenie upadłości może być trudny do przejścia bez pomocy wykwalifikowanego prawnika. Prawnik zajmujący się tego typu sprawami może wówczas zapewnić fachową obsługę, między innymi sprawdzić, czy ogłoszenie upadłości jest możliwe, przygotować niezbędne dokumenty i brać udział w rozprawach.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024