Silesion.PL

serwis informacyjny

GUS: Obrót nieruchomościami w 2020 roku

Zmiany cen lokali mieszkalnych w stosunku do 2015 r.

Zmiany cen lokali mieszkalnych w stosunku do 2015 r.

W 2020 r. podpisano 564,3 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 0,4% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2019 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 17,1%). Największy spadek odnotowano natomiast w przypadku aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 22,9%) i sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (o 15,0%).

W 2020 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych odnotowano w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 17,1%) w porównaniu z rokiem poprzednim

Według danych pozyskanych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) w 2020 r. zawarto 510,3 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieuchomości na łączną wartość ponad 145 mld zł.

W 2020 r. największy udział zarówno w liczbie, jak i w wartości transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości dotyczył sprzedaży nieruchomości lokalowych (odpowiednio 44,3% i 48,0%)

Ceny lokali mieszkalnych w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 10,5% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,2% i na rynku wtórnym – o 13,8%)

Źródło danych GUS

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author