2 grudnia 2021

Silesion.PL

serwis informacyjny

GUS: Obrót nieruchomościami w 2020 roku

W 2020 r. podpisano 564,3 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, o 0,4% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2019 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 17,1%). Największy spadek odnotowano natomiast w przypadku aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (o 22,9%) i sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (o 15,0%).

W 2020 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych odnotowano w przypadku sprzedaży działek niezabudowanych (o 17,1%) w porównaniu z rokiem poprzednim

Według danych pozyskanych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) w 2020 r. zawarto 510,3 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieuchomości na łączną wartość ponad 145 mld zł.

W 2020 r. największy udział zarówno w liczbie, jak i w wartości transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości dotyczył sprzedaży nieruchomości lokalowych (odpowiednio 44,3% i 48,0%)

Ceny lokali mieszkalnych w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 10,5% (w tym na rynku pierwotnym – o 6,2% i na rynku wtórnym – o 13,8%)

Źródło danych GUS

Copyright © 2016-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone. | Silesion dla Śląska.