Silesion.PL

serwis informacyjny

Gram Grubo finały europejskich pucharów od 20 PLN!

Przed Tobą dwa wieczory z piłką nożną przez duże P! Gotów na angielskie finały europejskich pucharów? Już w środę o godz. 21:00 na Stadionie Olimpijskim w Baku Chelsea zmierzy się z Arsenalem w finale Ligi Europy.
Po środowej rozgrzewce w stolicy Azerbejdżanu w sobotni wieczór serca wszystkich miłośników futbolu przeniosą się do Madrytu, gdzie o tytuł najlepszej europejskiej drużyny powalczą Tottenham z Liverpoolem.

Obstawiaj mecze finałowe Ligi Europy i Ligi Mistrzów w promocji Totolotka Gram Grubo od 20 PLN i zwiększ swoje wygrane o 14%!

• Postaw kupon prosty Toto-Mix lub Live 29.05 i/lub 01.06
• Min. 1 zdarzenie na kuponie dotyczące finału LE w środę i/lub finału LM w sobotę
• Min. stawka 20 PLN
• Min. kurs całkowity 2.00

Promocja obowiązuje w dniach 29.05 i 01.06.2019

Nie masz jeszcze konta w TotolotkuZarejestruj się przez nasz specjalny link, klikając TUTAJ a otrzymasz darmowy zakład (freebet) w wysokości 25 zł oraz bonus od depozytu do 1050 zł. Pamiętaj o naszym kodzie rejestracyjnym LB720

 

Promocja “GRAM GRUBO – Europejskie Puchary”

Zasady Promocji:

ZWIĘKSZ WYGRANĄ O 14%!
• Postaw 20 PLN lub więcej

• Przynajmniej jeden zakład z oferty Toto-Mix na Ligę Europy w środę 29.05.2019 / na Ligę Mistrzów w sobotę 01.06.2019

• Kurs minimalny kuponu 2,00

• Kurs minimalny wybranych zdarzeń na kuponie musi być większy niż 1,06

• Przy spełnieniu powyższych warunków do kuponu zostanie doliczony bonus podywyższajacy przewidwyną wygraną (współczynnik 1,003)

• Promocja prowadzona od 01.08.2018 r. do odwołania.

Regulamin Promocji:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „GRAM GRUBO” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.
2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl
3. Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix w tym zakłady Toto-Mix „Live”
4. Promocja prowadzona będzie wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.
5. W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają w momencie zawarcia zakładu podwyższenie przewidywanej wygranej poprzez zawarcie zakładu ze współczynnikiem 1,003 (standardowy współczynnik wynosi 0,880)
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
3. Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1. Warunkiem uzyskania podwyższenia wygranej jest spełnienie poniższych warunków:
a) Minimum jedno zdarzenie z zakresu oferty Toto-Mix lub Toto-Mix Live na Ligę Europy w środę 29.05.2019 / na Ligę Mistrzów w sobotę 01.06.2019
b) Kurs minimalnym dla pojedynczego zdarzenia na kuponie wyższy niż 1.06
c) Minimalna stawka kuponu to 20 złotych
d) Kurs ogólny kuponu 2.00 lub wyższy.
e) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych)

2. Z Promocji uczestnik można skorzystać wiele razy w trakcie trwania Promocji.
3. Promocją nie będą objęte wygrane, na których nastąpiło unieważnienie zdarzenia lub zwroty stawek oraz kupony zawarte za środki bonusowe.
4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami podwyższającymi wygrane na kuponie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania podwyższenia wygranej również w przypadku spełnienia warunków Promocji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.
2. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6. Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl . Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
7. Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024