Silesion.PL

serwis informacyjny

Czad. Jak zapobiegać zatruciom tlenkiem węgla?

Zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem, stanowią potencjalne zagrożenie dla każdego. Te niewidzialne i niezwykle niebezpieczne zjawiska wynikają z nieszczelności systemów wentylacyjnych, problemów z przewodami kominowymi i niedostatecznej wentylacji. Dlatego ważne jest zrozumienie, jakie kroki podjąć, aby uniknąć tych ryzyk.

Zabezpieczenie naszych domów przed potencjalnymi zagrożeniami jest kluczowe dla naszego bezpieczeństwa i życia naszych bliskich. Warto przestrzegać pewnych zasad, aby uniknąć tragicznych sytuacji i zminimalizować ryzyko w przypadku pożaru, zatrucia tlenkiem węgla czy wycieku gazu.

Główne przyczyny zaczadzenia

Najczęstszymi źródłami czadu są nieszczelne okna i drzwi, szczególnie w pomieszczeniach, gdzie używane są urządzenia gazowe, takie jak termy gazowe czy junkersy. Niesprawne przewody kominowe, które mogą być nieszczelne z powodu pęknięć, braku konserwacji czy wad konstrukcyjnych, to kolejne potencjalne źródła zagrożeń.

Przepisy dotyczące kontroli przewodów kominowych

Prawo budowlane nakłada obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli przewodów kominowych w różnych typach obiektów budowlanych. Zarządcy i właściciele muszą przeprowadzać kontrole co najmniej raz w roku, a w niektórych przypadkach nawet częściej, szczególnie w obiektach o większych powierzchniach.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, szczególnie w przypadku braku dostatecznego dopływu tlenu do urządzenia spalającego gaz lub inne paliwa. Jest nieodczuwalny dla ludzkiego zmysłu, a w długotrwałym narażeniu może prowadzić do uduszenia poprzez zablokowanie dostępu tlenu do organizmu.

Zapobieganie zaczadzeniom

 • Nie bagatelizuj objawów: Duszność, bóle głowy, nudności – to mogą być sygnały zatrucia czadem. W takich sytuacjach należy natychmiast wietrzyć pomieszczenie i skonsultować się z lekarzem.
 • Regularne kontrole: Sprawdzaj szczelność przewodów kominowych i dbaj o wentylację, przestrzegając instrukcji producenta i zaleceń dotyczących użytkowania urządzeń.
 • Montaż czujek: Rozważ instalację czujek dymu i gazu w swoim domu. Ich koszt jest niewielki w porównaniu z wartością, jaką jest nasze życie.

Uważność i dbałość o techniczne urządzenia

Należy również dbać o systemy wentylacji i ciąg powietrza w pomieszczeniach, gdzie spalane są paliwa. Systematyczne wietrzenie i zapewnienie prawidłowej wentylacji pomagają uniknąć zgromadzenia się niebezpiecznego czadu.

Główne przyczyny zatruć czadem

Zatrucie tlenkiem węgla to sytuacja wymagająca szybkiej reakcji. Należy zadbać o dostęp świeżego powietrza, jak najszybsze wezwanie pomocy medycznej i udzielenie pierwszej pomocy, włącznie z sztucznym oddychaniem i masażem serca. Niezbędne jest także zapewnienie warunków ewakuacji w razie pożaru.

Najlepszym sposobem na uniknięcie tragedii jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Należy przestrzegać kilku istotnych zasad:

 • Wentylacja i kontrole techniczne: Regularne sprawdzanie przewodów kominowych, dbałość o ich szczelność i konserwację to klucz do uniknięcia zatrucia czadem.
 • Montaż czujek i gaśnica: Autonomiczne czujki dymu mogą szybko zasygnalizować powstanie dymu, a gaśnica to nieocenione narzędzie w przypadku pożaru urządzeń elektrycznych.
 • Dbaj o środowisko: Unikaj sytuacji, które mogą prowadzić do pożarów, jak pozostawienie niebezpiecznych urządzeń bez nadzoru czy palenie w miejscach niebezpiecznych.

Najczęstszymi przyczynami zatruć czadem są:

 • Niesprawność przewodów kominowych. Niedrożne przewody kominowe lub brak ciągu mogą powodować cofanie się spalin do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze.
 • Niedostateczna wentylacja. Szczelnie zamknięte okna i drzwi mogą uniemożliwić prawidłową wymianę powietrza w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia grzewcze.
 • Uszkodzenia urządzeń grzewczych. Uszkodzone urządzenia grzewcze mogą powodować niepełne spalanie paliwa, co prowadzi do powstawania czadu.

Objawy zatrucia czadem

Stężenie objętościowe CO (tlenku węgla)Objawy zatrucia:
0,01-0,02 %Lekki ból głowy przy ekspozycji 2-3 godziny.
0,04 %Silny ból głowy zaczynający się około 1 godzinę po wdychaniu tego stężenia.
0,08 %Zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach wdychania; po dwóch godzinach trwałą śpiączka.
0,16 %Silny ból głowy, konwulsje po 20 minutach, zgon po dwóch godzinach.
0,32 %Intensywny ból głowy i wymioty po 5-10 minutach, zgon po 30 minutach.
0,64 %Ból głowy i wymioty po 1-2 minutach, zgon w niecałe 20 minut.
1,28 %Utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 3 minutach.

Objawy zatrucia czadem mogą być podobne do objawów przeziębienia lub grypy. Mogą wystąpić:

 • Duszność
 • Bóle i zawroty głowy
 • Nudności i wymioty
 • Oszołomienie, osłabienie
 • Przyspieszenie czynności serca i oddychania

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie i wezwać pogotowie ratunkowe.

Jak uniknąć zatrucia czadem

Aby uniknąć zatrucia czadem, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Regularnie sprawdzaj stan przewodów kominowych. Kontrolę przewodów kominowych najlepiej zlecić uprawnionemu kominiarzowi.
 • Właściwie użytkuj urządzenia grzewcze. Urządzenia grzewcze powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją producenta.
 • Stosuj sprawne urządzenia grzewcze. Urządzenia grzewcze powinny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia.
 • W przypadku wymiany okien, sprawdź poprawność działania wentylacji. Nowe okna mogą utrudniać prawidłową wymianę powietrza.
 • Regularnie sprawdzaj ciąg powietrza. Do sprawdzenia ciągu powietrza możesz użyć kartki papieru.
 • Często wietrz pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia grzewcze.
 • Zamontuj czujki dymu i gazu. Czujki dymu i gazu mogą ostrzegać o zagrożeniu i dać Ci czas na reakcję.

Zatrucia tlenkiem węgla mogą być groźne dla zdrowia i życia. Dlatego należy zachować czujność, wykonywać regularne kontrole techniczne i w razie jakichkolwiek objawów zatrucia, natychmiast reagować. Montaż czujek dymu i gazu to dodatkowa warstwa ochrony, która może uratować życie. Bezpieczeństwo przed zaczadzeniem zależy w dużej mierze od naszej świadomości i odpowiednich działań prewencyjnych.

Główne zasady zapobiegania zatruciom czadem:

 • Regularnie sprawdzaj stan przewodów kominowych.
 • Właściwie użytkuj urządzenia grzewcze.
 • Stosuj sprawne urządzenia grzewcze.
 • W przypadku wymiany okien, sprawdź poprawność działania wentylacji.
 • Regularnie sprawdzaj ciąg powietrza.
 • Często wietrz pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia grzewcze.
 • Zamontuj czujki dymu i gazu.

W przypadku zatrucia czadem:

 • Zapewniaj dopływ świeżego powietrza.
 • Wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce.
 • Wezwij służby ratownicze.
 • Jak najszybciej podać tlen.
 • Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta – usta oraz masaż serca.

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

 • Nie stosuj krat w drzwiach i oknach.
 • Nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań.

W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

 • Dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi.
 • Nie pal śmieci w śmietnikach.
 • Nie pal papierosów w łóżku.
 • Nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych.
 • Nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru.
 • Przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach.
 • Wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową.
 • Wyposaż mieszkanie w czujkę pożarową.

Gdy opuszczasz mieszkanie:

 • Sprawdz czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu.
 • Przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu.

Gdy powstanie pożar:

 • Zadzwoń do straży pożarnej.
 • Staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku.
 • Nie wolno zjeżdżać windami.
 • Nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym.
 • Jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz.
 • Nie gaś wodą urządzeń elektrycznych.
 • Powiadom o zagrożeniu sąsiadów.
 • Nie wdychaj dymu.

Gdy poczujesz gaz:

 • Zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację.
 • Powiadom sąsiadów.
 • Nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych.
 • Nie zapalaj zapałek czy zapalniczek.
 • Zamknij zawór gazu w mieszkaniu.
 • Otwórz szeroko okno.
 • Wyjdź na zewnątrz budynku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024