Silesion.PL

serwis informacyjny

Zwycięska Formuła w Fortuna! 200 zł dla najlepszych typerów F1

Grand Prix Australii zainauguruje nowy sezon walki o mistrzostwo świata Formuły 1.

Po dziewięciu latach przerwy na starcie wyścigu zobaczymy Roberta Kubicę. Jak zaprezentuje się polski kierowca? Czy Sebastian Vettel wygra na torze w Melbourne po raz trzeci z rzędu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niedługo. Zanim w niedzielę zaryczą silniki w Albert Park warto sprawdzić swoje przedsezonowe przewidywania typując wydarzenia całego weekendu z Formułą 1 – od treningów, przez kwalifikację, aż po wyścig.

Dla najlepszych graczy, którzy umieszczą na swoich zwycięskich kuponach zdarzenia związane z Grand Prix Australii zakłady bukmacherskie Fortuna mają bonus w wysokości 200 zł

Zasady konkursu

  • Czas trwania: 14-17.03.2019
  • Kanały: strona efortuna.pl i aplikacja mobilna
  • Oferta: prematch
  • Typ kuponu: min. 3AKO
  • Warunek: min. 1 zdarzenia na kuponie musi być związane z Grand Prix Australii F1
  • Stawka: min. 10 zł brutto
  • Zwycięzcy: Autorzy 10 wygranych kuponów z najwyższym kursem całkowitym
  • Nagroda: Bonus gotówkowy w wysokości 200 zł

Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę zawartych zakładów spełniających warunki promocji. Nagroda pieniężna zostanie przypisane do konta gracza 18 lutego

REGULAMIN KONKURSU „Wyścig po bonus”
obowiązujący w dniach 14.03-17.03.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki konkursu dla klientów FORTUNA online zakłady
bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonego pod nazwą „Wyścig po
bonus” zwanego dalej „Konkursem”.
1.2 Organizatorem konkursu jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1. W konkursie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla wybranych zarejestrowanych klientów Organizatora
zawierających zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną,
którzy otrzymali informację na temat promocji drogą mailową, sms-ową lub poprzez pop-up na
stronie oraz którzy potwierdzili chęć wzięcia udziału w konkursie klikając w przycisk akceptacji w
okienku pop up, pojawiającym się stronie Organizatora.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs obowiązuje w dniu 14.03-17.03.2019 r.
3.2. Konkurs obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
3.3.1. w dniu jego obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl lub aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady za min. 10 zł Brutto
3.3.2. zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu muszą zawierać mi. 3
zdarzenia w tym jedno związane z Grand Prix Formuła 1 w Australii z oferty Prematch;
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu AKO.
3.3.4. minimalna kwota, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4. Dziesięciu graczy z wygranym kuponem o najwyższym kursie całkowitym otrzyma nagrodę
pieniężną o równowartości 200 PLN.
3.5. W przypadku, gdy kilku graczy będzie mieć wygrany kupon przy takim samym kursie całkowitym,
pod uwagę będzie brany kupon z wyższą stawką.
3.6. Konkurs nie obejmuje kuponów przegranych, wypłaconych wcześniej (opcja Early Cash Out)
anulowanych, Maxikombi lub zakładów zawartych w ramach oferty Ekspert + lub Hit Dnia.
3.7. Konkurs dotyczy wyłącznie zakładów rozstrzygniętych do dnia 17.03.2019 do godz. 23:59.
3.8. Nagroda pieniężna zostanie przypisana do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia po
zakończeniu Konkursu tj. w dniu 18.03.2019.
3.9. Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania nagrody, zostaną powiadomieni drogą
mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.10 Lista zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni, zostanie umieszczona na www.efortuna.pl
3.11 Lista zwycięzców, o której mowa w ppkt. 3.10, będzie zawierać wyłącznie numery umów
przypisane do każdego gracza.
3.10. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Konkursu jedna nagroda, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku Konkursem, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author