Silesion.PL

serwis informacyjny

Zmiany wokół Miejskiego Przedszkola 52 na Koszutce. Rozpoczyna się inwestycja za pół miliona zł

Zmiany wokol przedszkola na Koszutce. Rozpoczyna sie inwestycja za pol miliona zl

Zmiany wokol przedszkola na Koszutce. Rozpoczyna sie inwestycja za pol miliona zl

Przestrzeń wokół Miejskiego Przedszkola nr 52 w Katowicach zostanie poddana zmianom. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działając w imieniu miasta, rozstrzygnął przetarg i wyłonił wykonawcę, który zajmie się nowym zagospodarowaniem tego terenu.

Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom i dzieciom. By komfort spędzania czasu i nauki w miejskich placówkach był jak najwyższy konsekwentnie przeprowadzamy remonty, doposażanie czy termomodernizacje. Jednak ważny jest nie tylko sam obiekt, ale również jego otoczenie. Dlatego przestrzeń wokół przedszkola na Koszutce zostanie na nowo zagospodarowana. Dzięki przebudowie i pracom remontowym ułatwiony zostanie dostęp do placówki. Inwestycja wpłynie także na estetykę tego miejsca, teren zielony będzie rekultywowany, a mieszkańcy zyskają ogólnodostępną przestrzeń dla rekreacji – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Prace będą obejmować modernizację chodników i ogrodzenia oraz stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej. Najważniejszym celem projektu jest zapewnienie większej dostępności wejścia głównego przedszkola, w tym dla osób o szczególnych potrzebach. Aby to osiągnąć, jedno z przęseł ogrodzenia zostanie przebudowane i wyposażone w bramę z furtką, a schodki zostaną usunięte.

W tym celu powstanie nowe wejście na teren placówki, dostępne z chodnika przy ul. Iłłakowiczówny, a także nowe dojście z poziomu chodnika na taras przed wejściem głównym. Wyremontowana zostanie także nawierzchnia ciągów pieszych wzdłuż ul. Iłłakowiczówny oraz schody i ciąg pieszy biegnący wzdłuż ogrodzenia przedszkola – tłumaczy Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Zapewniony będzie również okazjonalny wjazd na teren przedszkola. By było to możliwe jedno z przęseł ogrodzenia zostanie przebudowane i wyposażone w bramę z furtką. Usunięte będą sąsiadujące z nim schodki, dotychczasowy ciąg pieszy – biegnący wzdłuż szkoły – zostanie zmieniony na pieszo-jezdny, a jego poziom wyrównany z terenem przedszkola. Oprócz tych prac ogrodzenie przejdzie także remont konserwatorski.

Przestrzeń do wypoczynku wśród zieleni

W ramach inwestycji powstanie także atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna. W pobliżu wejścia do szkoły znajdzie się plac z siedziskami, a w pobliżu wejścia do przedszkola placyk z ławkami ustawionymi w formie kręgu. Całość uzupełni nowa ścieżka piesza. Ponadto teren zielony w tym miejscu przejdzie rewitalizację. Zostaną przeprowadzone prace przy ukształtowaniu terenu, przy wejściu do przedszkola zostanie posadzona niska zieleń dekoracyjna, a trawnik przejdzie rekultywacje. Zakres prac przewiduje także nasadzenia krzewów ozdobnych.

4 miesiące na zrealizowanie inwestycji o wartości pół miliona złotych

W postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie inwestycji swoje oferty złożyło 3 wykonawców. Spośród nich wybrana została oferta złożona przez PWI Wojciech Piech, której wartość to 517 tys. zł. Umowa z wykonawcą będzie podpisana 20 kwietnia, a wykonawca będzie miał 4 miesiące na zrealizowanie prac.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024