Silesion.PL

serwis informacyjny

Zmiany w organizacji ruchu w Katowicach w związku dniem Wszystkich Świętych

komunikacja parking ruch drogowy 1 listopada wszystkich swietych znaki

komunikacja parking ruch drogowy 1 listopada wszystkich swietych znaki

1 listopada w dniu Wszystkich Świętych będziemy mieli do czynienia ze wzmożonym ruchem na drogach, szczególnie w pobliżu cmentarzy. W związku z tym katowiccy policjanci informują, że w dniach 28.10.-2.11.2022 r. w rejonie cmentarzy będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżnych, którzy chcą odwiedzić groby swoich najbliższych. W tych dniach w rejonie cmentarzy należy zwrócić szczególna uwagę na tymczasowe oznakowanie, jak i funkcjonariuszy kierujących ruchem. Szczegóły planowanych zmian:

  • Rejon cmentarza przy ul. Sienkiewicza

Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego nastąpi od ul. Powstańców, za wyjątkiem osób niepełno-sprawnych i mieszkańców posesji. Zalecany objazd ul. Jagiellońską.

– parkowanie pojazdów – plac Sejmu Śląskiego, ul. Wita Stwosza.

  • Rejon cmentarza przy ul. Damrota

Zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego nastąpi od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej. Zalecany objazd ul. Przemysłowa, ul. Graniczna, ul. Powstańców.

– parkowanie pojazdów – parking ul. Przemysłowa, parking przy D.H. „Belg”, ul. Damrota.

  • Rejon cmentarza przy ul. Brackiej

Zamknięcie dla ruchu kołowego prawego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do DTŚ. Z uwagi na to, nastąpi wyłączenie jednego pasa do skrętu w lewo z ulicy Chorzowskiej do ulicy Brackiej, a także jednego pasa ruchu do jazdy na wprost przy ul. Złotej. 

– parkowanie pojazdów – ul. Złota, plac przy stacji paliw, ul. Bracka.

  • Rejon cmentarza przy ul. Wróblewskiego

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej. Zalecany objazd ul. Markiefki, ul. Leopolda.

– parkowanie pojazdów – parking przy cmentarzu, ul. Nowotarska.

  • Rejon cmentarza ul. Murckowska

Wprowadzenie znaku „zakaz zatrzymywania” z odholowaniem pojazdu na koszt właściciela na odcinku od wylotu z A-4 do wyjazdu z ul. Porcelanowej oraz wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu przy cmentarzu.

– parkowanie pojazdów – parking przy cmentarzu, Dolina Trzech Stawów.

  • Rejon cmentarza przy ul. Panewnickiej

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego może nastąpić czasowe wstrzymanie ruchu kołowego). Zalecany objazd ul. Piotrowicka, ul. Śląska, ul. Medyków.

– parkowanie pojazdów – parking pl. Kościelny, pobliskie ulice.

  • Rejon cmentarza przy ul. Cmentarnej

zamknięcie całego odcinka ulicy dla ruchu kołowego. Zalecany objazd ul. Bagienną

– parkowanie pojazdów – ul. Oswobodzenia.

  • Rejon cmentarza przy ul. Gliwickiej

– parkowanie pojazdów – ul. Marii Gepret-Meyer, ul. Gliwicka, ul. Ondraszka.

  • Rejon cmentarza przy ul. Armii Krajowej

– parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych wzdłuż ul. Armii Krajowej.

  • Rejon cmentarza przy ul. Popiełuszki

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Le Ronda do ul. Techników.

– parkowanie pojazdów wzdłuż ul. Popiełuszki po lewej stronie oraz na parkingach wzdłuż ul. Techników.

W pozostałych rejonach policja może wprowadzić czasowe zmiany lub kierować ruchem będzie to uzależnione od sytuacji i potrzeb. 

Przypominamy, że ZTM uruchomi specjalne linie autobusowe, ponadto we Wszystkich Świętych, tj. 1 listopada z komunikacji miejskiej można korzystać bezpłatnie. Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już 28 października. Od tego dnia do 2 listopada niektóre kursy poszczególnych linii będą realizowane większymi niż zazwyczaj pojazdami. Ponadto zmieniane będą niektóre trasy autobusów. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej przewodnika.

Zadbaj o środowisko

Znicze i kwiaty – to symbol, że pamiętamy o naszych zmarłych bliskich.  W tym czasie obserwuje się zdecydowanie większą ilość odpadów w okolicach cmentarzy.

Katowickie Cmentarze Komunalne administrują sześcioma cmentarzami.  Poza nimi są także cmentarze administrowane przez parafie. Na przełomie października i listopada tych śmieci jest najwięcej. Przykładowo w październiku i listopadzie ubiegłego roku z cmentarzy zarządzanych przez Katowickie Cmentarze Komunalne wywiezionych zostało ponad 500 m3, co stanowi 1/3 odpadów z całego roku. Koszt wywozu odpadów w 2021 roku wyniósł ponad 130 tys. zł. 

Wśród osób dbających o ekologię pojawiają się inicjatywy kupowania zniczy ekologicznych. Zazwyczaj są to gliniane naczynia, w których znajduje się wosk sojowy. Tego typu znicze można kupić lub zrobić samodzielnie. Coraz popularniejsze staje się też korzystanie z dekoracji z tzw. drugiej ręki.

– Zachęcamy do włączenia się do akcji zniczy z drugiej ręki. To prosty pomysł, uwzględniający kwe-stie zarówno ekologii, jak i ekonomii. Jeśli planujemy wymienić dekoracje na naszym grobie, a znicz jest nieuszkodzony, możemy go odłożyć na regał, z którego inna osoba może go po porostu wziąć  i uzupełnić jedynie o wkład. To rozwiązanie pozwala z jednej strony zmniejszyć ilość wytwarzanych śmieci, z drugiej także zminimalizować wydatki – mówi Ewa Lipka, zastępca naczelnika komunikacji społecznej i dodaje, że takie regały można znaleźć na cmentarzu komunalnym przy ul. Murckowskiej.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024