Silesion.PL

serwis informacyjny

Zmiany: bezpłatne przejazdy w Metropolii dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po wybuchu wojny

Metropolia Autobus

Metropolia Autobus

  • Od 8 kwietnia zacznie obowiązywać zmieniona taryfa Zarządu Transportu Metropolitalnego.
  • Zostały w niej uszczegółowione zapisy dotyczące bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy.
  • Będą mogły z nich korzystać osoby, które przekroczyły granicę z Polską od dnia 24 lutego, kiedy rozpoczął się bestialski atak Rosjan na naszych wschodnich sąsiadów.  

Uszczegółowienie zapisów taryfy pozwoli objąć pomocą te osoby, które uciekały z Ukrainy po wybuchu wojny wywołanej przez Rosjan.

Aby skorzystać z możliwości bezpłatnych przejazdów, obywatele Ukrainy, którzy znajdują schronienie w miastach i gminach GZM, podczas kontroli biletów zostaną poproszeni o okazanie jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

  • ważnego paszportu ze stemplem wjazdowym,
  • potwierdzenia otrzymania numeru PESEL lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo Ukraińskie oraz przekroczenie granicy od dnia 24 lutego 2022 r.

Możliwość bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego, dotyczy komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w gminach Metropolii oraz kilkunastu, które z nią bezpośrednio sąsiadują. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej https://rj.metropoliaztm.pl/.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz ewentualnych utrudnień na drogach można uzyskać dzwoniąc na infolinię ZTM, która pracuje przez 24 h na dobę, przez siedem dni w tygodniu: 800 16 30 30/ +48 42 291 04 05.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024