Silesion.PL

serwis informacyjny

Zjazd pod Rondo dostępny dla rowerzystów i pieszych. Zabezpieczono elewację przy Spodku. Duże zmiany przed Mistrzostwami Świata

Zjazd od strony Koszutki dostepny jest dla rowerzystow i pieszych  01

Zjazd od strony Koszutki dostepny jest dla rowerzystow i pieszych 01

11 stycznia to dzień rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce ręcznej mężczyzn, a część meczy zostanie rozegranych w katowickim Spodku. Na kibiców chcących dopingować drużyny w legendarnej hali czekają nie tylko sportowe emocje, ale również udogodnienia w związku z prowadzonymi w centrum miasta inwestycjami.

Zakończyły się prace zabezpieczające ściany i stropy przy głównych wejściach, a nieopodal Spodka – przy Rondzie im. gen. Jerzego Ziętka – wykonawca zdecydował się udostępnić pieszym i rowerzystom budowany ciąg pieszo-rowerowy od strony Koszutki.

Nowa odsłona 51-letniego obiektu

Spodek – symbol Katowic, obiekt rozpoznawalny daleko poza jego granicami – ma już ponad 50 lat. To zarówno historia wielkich koncertów i wydarzeń sportowych, jak i konieczność modernizacji obiektu, by mógł służyć przez kolejne lata i dawać radość tysiącom ludzi. Dlatego budynek regularnie poddawany jest różnego rodzaju pracom. W grudniu zakończyła się kompleksowa wymiana pokrycia dachu Spodka, w tym roku podpisano umowę na modernizację układu zasilania, a łączna wartość tych inwestycji to ponad 7,5 mln zł. Jednocześnie na terenie obiektu realizowane były inne działania.

Zakończone prace przy Spodku

W ramach przygotowań Spodka do meczy rozgrywanych w ramach Mistrzostw Świata przeprowadziliśmy prace przy elewacji w pobliżu siedmiu wejść, którymi kibice będą wchodzić do środka budynku. Część bocznych oraz dolne części tarasów, będące jednocześnie stropami, pokryliśmy specjalną siatką. Takie rozwiązanie pozwala zabezpieczyć elewację – tłumaczy Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach S.A.

Zakończone prace przy Spodku

Zjazd do przejścia pod Rondem od strony Koszutki dostępny dla pieszych i rowerzystów

Nowością jest także udostępnienie pieszym i rowerzystom ciągu pieszo-rowerowego pod Rondo im. gen. Jerzego Ziętka od strony Koszutki. Umożliwia to zaawansowany stan prac realizowanej inwestycji Wykonawcy pozostały jedynie prace wykończeniowe, które nie stoją na przeszkodzie temu, by można było korzystać z nowego ciągu komunikacyjnego.

Wykonawca zakończył już główne prace, związane z przebudową sieci infrastruktury podziemnej, wykonaniem konstrukcji żelbetowej zjazdu do przejścia podziemnego oraz kładki stanowiącej dojście do windy – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A. – Po wykonaniu prac wykończeniowych zostanie przeprowadzona procedura odbioru inwestycji. Niemniej stan zaawansowania prac umożliwił już udostępnienie wybudowanego ciągu pieszym i rowerzystom – dodaje Agnieszka Dutkiewicz.

Inwestor od początku realizacji stawiał na pogodzenie prac budowlanych z dobrem przyrody. Troska o środowisko była jednocześnie powodem wydłużenia czasu realizacji inwestycji. W trakcie prac wykryto kolizję projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego z bryłą korzeniową rosnących w tym obszarze drzew. Konieczne było więc opracowanie dokumentacji zamiennej, w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, co wiązało się z uzyskaniem od właścicieli sieci warunków i uzgodnień niezbędnych dla przebudowy podziemnej infrastruktury, a także wykonaniem robót dodatkowych. Pomimo wskazanych problemów znacząco ograniczono pierwotnie uwzględnianą wycinkę drzew. Zamiast usunięcia 43 drzew, 20 pozostało na swoich miejscach, a 16 zostało przesadzonych.

Zakończone prace przy Spodku

Ponadto przeprowadzone zostały nasadzenia 14 nowych drzew. Na czas realizacji inwestycji wpłynęły ponadto niezinwentaryzowane sieci techniczne w miejscu prowadzenia prac, a także uzależnienie harmonogramu działań od zgód wydawanych przez operatorów sieci oraz wyznaczonych przez nich terminów przełączeń kabli. W wielu przypadkach przełączenia musiały być wykonywane wyłącznie w konkretnych, określonych przez operatora dniach oraz godzinach. Mimo wielu wyzwań inwestycja jednak zbliża się do finału, a mieszkańcy Katowic i goście odwiedzający miasto mogą już korzystać z nowego zjazdu pod Rondo.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author