Silesion.PL

serwis informacyjny

Zarząd PKN ORLEN rekomenduje historycznie wysoki poziom dywidendy w wysokości 6,4 mld zł

PKN ORLEN obniza ceny paliw na swoich stacjach

PKN ORLEN obniza ceny paliw na swoich stacjach

Zarząd PKN ORLEN zaproponował wypłatę dywidendy na rekordowym poziomie 5,5 zł na akcję za 2022 rok. Wstępna rekomendacja została ogłoszona w lutym 2023 roku podczas prezentacji aktualizacji strategii Grupy ORLEN do 2030 r. Wysokość dywidendy jest zgodna z tymi założeniami i ma być wypłacona, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie pozytywną decyzję.

Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, podkreśla, że silny i dywersyfikowany koncern, chcą dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Wypłata dywidendy na rekordowym poziomie 5,5 zł na akcję jest efektem skutecznie zrealizowanych procesów konsolidacji oraz ważnych inwestycji, które umożliwiły wzmocnienie kondycji finansowej całej Grupy ORLEN. Bardzo mocna i stabilna pozycja daje spółce możliwość realizacji coraz atrakcyjniejszej polityki dywidendowej oraz dalszego dynamicznego rozwoju.

Jako połączony, silniejszy i w pełni zdywersyfikowany koncern chcemy dzielić się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Dlatego podtrzymujemy wstępne deklaracje i utrzymujemy rekomendację dla Walnego Zgromadzenia, aby wypłacić dywidendę na historycznie wysokim poziomie 5,5 zł na akcję. To efekt przede wszystkim skutecznie zrealizowanych procesów konsolidacji i ważnych inwestycji, które umożliwiły wzmocnienie kondycji finansowej całej Grupy ORLEN. Bardzo mocna, stabilna pozycja daje nam nie tylko możliwość realizacji coraz atrakcyjniejszej polityki dywidendowej, ale pozwala także na dalszy dynamiczny rozwój Grupy ORLEN – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Nowa polityka dywidendowa zaprezentowana wraz z aktualizacją strategii do 2030 roku zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych, nie mniej jednak niż dywidenda gwarantowana. Wysokość dywidendy gwarantowanej wynosi 4 zł na akcję za 2022 rok i będzie rosnąć w tempie 0,15 zł rocznie do poziomu 5,20 zł w 2030 roku. Zarekomendowany przez Zarząd PKN ORLEN poziom dywidendy z zysku za 2022 rok, w wysokości 5,50 zł na akcję, jest zgodny z tymi założeniami.

Jeśli propozycja wysokości dywidendy za 2022 rok zostanie zaakceptowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, koncern wypłaci swoim akcjonariuszom blisko 6,4 mld zł. Zarząd Koncernu zaproponował dzień dywidendy na 10 sierpnia 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2023 roku.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024