Silesion.PL

serwis informacyjny

Wyrok w sprawie publikacji wizerunku policjantki bez jej zgody.

fot. Śląska Policja

Ostatni wyrok w sprawie publikacji wizerunku policjantki bez jej zgody stanowi istotny precedens w kontekście prawa ochrony wizerunku oraz praw autorskich w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej temu przypadkowi i jego znaczeniu.

Sprawa ta miała swoje źródło w zachowaniu mieszkanki Katowic, która, pomimo wyraźnego sprzeciwu, nagrała wizerunek policjantki podczas interwencji i opublikowała nagranie na swoim profilu w mediach społecznościowych, dołączając do niego obraźliwy komentarz. Ten incydent, choć może wydawać się niewielki, naruszał prawa policjantki do ochrony jej wizerunku oraz prawo autorskie.

W świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie jest wymagane zezwolenie do rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej, jeśli jej wizerunek został uwieczniony w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. Jednak w przypadku policjantów, którzy choć są funkcjonariuszami publicznymi, to nie są osobami powszechnie znanymi. Dlatego też wyjątek dotyczący rejestrowania i upubliczniania ich wizerunku nie ma zastosowania. Policjanci, tak jak wszyscy obywatele, cieszą się prawem do prywatności i ochrony swojego wizerunku.

Tego faktu nie zdając sobie sprawy, mieszkanka Katowic naruszyła prawa policjantki. Dlatego sąd zasądził na jej rzecz kwotę 6 tysięcy złotych oraz kwotę 2 tysiące złotych na rzecz stowarzyszenia. Kobieta została także zobowiązana do zwrotu policjantce ponad 3,6 tysięcy złotych tytułem zwrotu kosztów procesu. Dodatkowo musi ona usunąć nagranie ze swojego profilu w mediach społecznościowych, usunąć obraźliwy komentarz dotyczący interwencji oraz zamieścić przeprosiny policjantki o wskazanej przez sąd treści.

fot. Śląska Policja

Warto podkreślić, że to wyrok ma na celu przypomnienie, że prawo chroni policjantów przed bezprawnym zamieszczaniem ich wizerunku, w tym nagrań z interwencji, w mediach społecznościowych. Prawo to stanowi, że bez zgody funkcjonariuszy Policji nie ma przyzwolenia na publikację ich wizerunku. Jest to istotne w kontekście ochrony prywatności i godności tych, którzy służą społeczeństwu.

Zdając sobie sprawę z praw przysługujących funkcjonariuszom, każdy z nas może przyczynić się do utrzymania poszanowania ich roli w społeczeństwie oraz przestrzegania obowiązujących przepisów. Taki wyrok jest również przypomnieniem, że niewłaściwe zachowanie w mediach społecznościowych może skutkować konsekwencjami prawowymi.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2023