Silesion.PL

serwis informacyjny

Wita Stwosza 7, miejsce gdzie bije społeczne serce Katowic

Oficjalne otwarcie budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach fot. Sławomir Rybok UMK

Oficjalne otwarcie budynku przy ul. Wita Stwosza 7 w Katowicach fot. Sławomir Rybok/ UM Katowice

 • 12 czerwca Katowice otworzyły drugą siedzibę Centrum Organizacji Pozarządowych (COP);
 • Pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Wita Stwosza 7 umożliwiają katowickim organizacjom pozarządowym dostęp do sal konferencyjno-warsztatowych, kuchni, kawiarenki oraz przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Pozostałą część budynku zajmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach;
 • Koszt dostosowania obiektu do nowych funkcji wyniósł blisko 5,5 mln zł.

– Adaptacja i modernizacja obiektu przy ul. Wita Stwosza 7 to odpowiedź na potrzeby organizacji działających w naszym mieście, które szukały przestrzeni do wspólnych działań społecznych i animowania inicjatyw oddolnych. Wyremontowany parter budynku udostępniamy katowickim organizacjom pozarządowym, a także organizacjom kombatanckim, które wielokrotnie zwracały się do mnie o wsparcie w znalezieniu przestrzeni dla ich działalności – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. – Na pozostałych piętrach budynku, w wyremontowanych przestrzeniach zlokalizowane zostały najważniejsze wydziały MOPS, co pozwoli mieszkańcom załatwić wiele różnych spraw w jednym miejscu – dodaje prezydent.

Centrum Organizacji Pozarządowych II

Stowarzyszenie „Most”, które do tej pory prowadziło działalność COP przy ul. Kopernika 14, poprowadzi również drugą siedzibę COP – przy ul. Wita Stwosza. Wsparciem Centrum zostanie objętych ponad 200 organizacji pozarządowych, a samo COP będzie oferowało nie tylko dostęp do sal konferencyjno-warsztatowych, kuchni i kawiarenki, ale także doradztwo specjalistyczne i szkolenia, spotkania integracyjne, sieciowanie i animowanie oraz wsparcie inkubacyjne dla nowych organizacji.

– Nowe miejsce COP jest przestronne i pozwala na prowadzenie zajęć dla mieszkańców Katowic w różnym wieku. Chcemy to miejsce wykorzystywać do realizacji nowych projektów, by jeszcze bardziej angażować mieszkańców w działania społeczne – mówi Sonia Rzeczkowska, prezes zarządu Stowarzyszenia „Most”. – Będziemy nie tylko utrzymywać wysoki poziom oferowanego wsparcia, ale też rozszerzymy działalność COP, oferując nowe formy pomocy, takie jak pakiety promocyjne, pakiety rozwojowe czy indywidualne wsparcie specjalisty ds. rozwoju NGO – dodaje.

Katowice współpracują z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej, kultury, sportu, edukacji i ekologii. W latach 2019–2022 katowickie NGOsy zrealizowały 2281 projektów na łączną kwotę ponad 131 mln zł. Centrum Organizacji Pozarządowych jest częścią tych działań. W latach 2016–2022 miasto przeznaczyło na jego funkcjonowanie 1,9 mln zł.

Co o swojej działalności mówią organizacje pozarządowe, dla których COP przy ul. Wita Stwosza 7 będzie nowym domem można dowiedzieć się z filmu:

Nowa siedziba MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zmienił swoją siedzibę z ul. Jagiellońskiej 17 na cztery piętra w budynku przy ul. Wita Stwosza 7. W przestrzeni zajmowanej przez Ośrodek zaadoptowano 95 pomieszczeń na pomieszczenia biurowe. 170 pracowników MOPS Katowice zmieniło dotychczasowe miejsce pracy z pięciu różnych lokalizacji (m.in. z ul. Jagiellońskiej 17, ul. Francuskiej 70, ul. Wojewódzkiej 23) przy czym bez zmian pozostają lokalizacje Terenowych Punktów Pomocy Społecznej MOPS w dzielnicach.

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zyskał dziś nową siedzibę, można powiedzieć – nową twarz. W pomaganiu drugiemu człowiekowi ważne jest, by oprócz wartości merytorycznych, zadbać też o wymiar zewnętrzny tej pomocy – mówi Anna Trepka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. – Aby pomagać skutecznie, musimy też zadbać o warunki, w jakich tę pomoc niesiemy. Jestem przekonana, że nowa, duża, przestronna i co ważne dostępna dla każdego, siedziba katowickiego MOPS-u, będzie ważnym elementem skutecznej pomocy tym mieszkańcom, którzy jej potrzebują i szukają – dodaje dyrektor.

Budynek jest wyposażony w wiele udogodnień dla osób ze specjalnymi potrzebami, podnoszących komfort korzystania z usług Ośrodka, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi m.in. w nowoczesną windę, szerokie korytarze i ergonomiczne pomieszczenia oraz wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na I piętrze budynku znajdują się biura pierwszego kontaktu. W tym miejscu znajduje się również Ośrodek Interwencji Kryzysowej, dzięki czemu osoby doświadczające kryzysu lub przemocy będą miały łatwiejszy dostęp do profesjonalnej pomocy. W obiekcie znajdują się m.in. defibrylator AED czy pomieszczenie dla matki z dzieckiem wyposażone w przewijak dla niemowląt.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców wydzielone zostały stanowiska obsługi klienta stwarzające bardziej intymne i komfortowe warunki do rozmowy i załatwiania spraw. Pomieszczenia biurowe wyposażone są w sprzęt i meble niezbędne do indywidualnej obsługi mieszkańców, pracy grupowej – w tym prowadzenia szkoleń, zebrań zespołów. Wydzielono też wygodne i przestronne pokoje do konsultacji.

Budynek jest wyposażony w odpowiednie instalacje wentylacyjne oraz energooszczędne i funkcjonalne oświetlenie. Poprzez montaż instalacji wodnej z hydrantami oraz systemu sygnalizacji pożarowej (klapy dymowe, zabudowa klatki schodowej, sygnalizacja optyczno-akustyczna) zwiększono również poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Informacje techniczne:

 • Obiekt przy ul. Wita Stwosza 7 ma łączną powierzchnię wynoszącą 4.826,90 m2, czyli równą ponad połowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego;
 • 80% powierzchni obiektu zajmowana jest przez MOPS,
 • Pozostałą część zajmuje Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Cafe-Bar, do którego jest osobne wejście to,
 • W ramach modernizacji budynku zamontowano sieć teleinformatyczną o łącznej długości okablowania wynoszącej 100 080 m.

Współpraca z NGO:

 • W 2010 r. Katowice utworzyły Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości – ul. Młyńska 5,
 • 1 marca 2015 r. Marcin Krupa, prezydent Katowic powołał Agnieszkę Lis na Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
 • W drugiej połowie 2015 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości zmienił formułę działania na Centrum Organizacji Pozarządowych, dla którego siedzibą od 2016 roku stał się budynek przy ul. Kopernika 14,
 • W 2022 r. Katowice przeznaczyły prawie 52 mln zł na realizację współpracy z organizacjami pozarządowymi, za co zrealizowanych zostało ponad 500 różnego rodzaju projektów,
 • Zaplanowane w tym zakresie wydatki na rok 2023, to blisko 56,5 mln zł,
 • Aktualnie w Katowicach działa 1769 organizacji pozarządowych.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author